Päivitetty 11.12.2018

Kaikki päivitetty 15.10.2018Riika, Latvia


Napsauta yläpuolella olevaa tekstiä
Näytä suurempi kartta

wordpress sivutParkkuun kyläsivut

Parkkuu paikallaan

Kurun lehti

Kurun sää

Parkkuun sää

Pakkasen purevuustaulukko

Parkkuu kuvina I

Parkkuu kuvina II

Pirkanmaan vesistöjen vedenkorkeudet päivittäin

Tienarinmäkiläiset

Kuru-Tienari-Ojanen

Tienarin sukuseura

http://www.kaleviojanen.fi

Paina tästä

http://www.kaleviojanen.fi/pilkkikisat

Paina tästä

http://www.kaleviojanen.fi/politpyroo

Paina tästä

http://www.kaleviojanen.fi/matkatjamutkat

Paina tästä

http://www.kaleviojanen.fi/tienarinsuku

Paina tästä

http://www.kaleviojanen.fi/ojanen-kuru

Paina tästä

Sukuselvityksen kohde

Segebaden
s. Saksa, Pommer, Stralsund, Krummenhagen ja hänen jälkeläisiään yhteensä 97 taulua

Tulostettu:
11.12.2018
Tekijä:
Kalevi Ojanen
Keskisenkatu 6 A 22
33710 Tampere
Puhelin +358503429851
amiraali@kaleviojanen.fi

SUKUJUTUT -ohjelma

ATK-palvelu Luhtasaari Oy
Seinäjoki
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
I Segebaden s. Saksa, Pommer, Stralsund, Krummenhagen.

Levottomien olojen vuoksi von Segebaden pakeni perheineen v.1628 Riikaan.
Hän elätti perheensä kauppiaana.

Von Segebaden suku Saksassa on hyvin vanhaa. Ruotsalainen sukututkija oikeusneuvos Emil Sundberg kirjassaan Ätten von Segebadens Krönika toteaa suvun olevan eräs Saksan vanhimmista aatelissuvuista, josta löytyy mainintoja jo 900-luvulta. Hän jatkaa, että suku luetaan Saksassa syntyperäisaatelistoon (der eingeborene Adel), jolla on aatelisarvo ilman erikseen annettua aateliskirjaa. Ruotsiin von Segebaden suku on muuttanut kahtena haarana. Toinen vapaaherrallisena sukuna Ruotsin ritarihuoneeseen merkitty on sammunut. Nykyinen Ruotsissa elävä von Segebaden aatelissuvun sukuhaara polveutuu kahdesta 1700-luvulla Ruotsiin muuttaneesta veljeksestä.

.
Von Segebaden suvun ruotsalaisen sukuhaaran vaakuna.

Lapset:
Georg Segebade von Krummenhagen e. Segebaden , s. Saksa, Pommer, Stralsund. Tauluun 2
Mikael Segebade von Krummenhagen e. Segebaden Riian kenraalikuvernöörin kansliapäällikkö, s. Saksa, Pommer, Stralsund, Krummenhagen. Von Segebaden suku Saksassa on hyvin vanhaa. Ruotsalainen sukututkija oikeusneuvos Emil Sundberg kirjassaan Ätten von Segebadens Krönika toteaa suvun olevan eräs Saksan vanhimmista aatelissuvuista, josta löytyy mainintoja jo 900-luvulta. Hän jatkaa, että suku luetaan Saksassa syntyperäisaatelistoon (der eingeborene Adel), jolla on aatelisarvo ilman erikseen annettua aateliskirjaa. Ruotsiin von Segebaden suku on muuttanut kahtena haarana. Toinen vapaaherrallisena sukuna Ruotsin ritarihuoneeseen merkitty on sammunut. Nykyinen Ruotsissa elävä von Segebaden aatelissuvun sukuhaara polveutuu kahdesta 1700-luvulla Ruotsiin muuttaneesta veljeksestä.

.
Segebade von Krummenhagen suvun vaakuna.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 2
II Georg Segebade von Krummenhagen e. Segebaden, (Taulusta 1, isä Segebaden) Rakennusmestari, luutnantti, vuodesta 1690 alkaen hänen virkatalonsa oli Kurun puustelli, s. Saksa, Pommer, Stralsund. George von Segebaden oli ennen sotilasuraansa rakennusmestari ja
armeijan palvelukseen tultuaan hän oli 3 vuotta linnoittamassa Riikaa.
Vuodesta 1683 hän oli Porin rykmentin Ruoveden komppanian luutnantti.
V.1685 hän lahjoitti Kurun kirkkoon suomenkielisen raamatun
Hänen virkatalonaan oli vuodesta 1690 Kurun Keihäslahden talo Kuru.
Samalla paikalla sijaitsee nykyisin Kurun kirkko.
Ruotsi aateloi veljekset 6.3.1684 nimellä Segebade von Krummenhagen.

Aateliskirjassa Segebade von Krummenhagenien vaakuna on kuvattu heraldisesti seuraavalla tavalla. " Uti ett blått fält en silverfärgad stod eller balk på tvären mellan fyra silverfärgade stjärnor försedd med fem tinnar, på skölden en öppen tornerhjälm och däröver en halv hjort med utsträckta framfötter vändade sig till höger, kranssen och lövverket av blå och silver med varandra bemängda färger. " Eli sinisellä pohjalla hopeanvärinen palkki poikittain neljän hopeisen viisisakaraisen tähden välissä. Vaakunan päällä avoin turnajaiskypärä se sen yläpuolella puoli hirveä ojennetuin etujaloin kääntyneenä oikealle. Sininen ja hopeinen lehtiaihe molempia värejä.

Samaan aikaan Georg von Segebadenin kanssa aateloitiin hänen veljensä, Riikan siviilituomioistuimen asessori ja sikäläisen Ruotsi-Suomen kenraalikuvernementin sihteeri (der Staatssekretär) Michael von Segebaden. Veljeksille annetussa aateliskirjassa sanotaan, että "KM (kungliga majestät) haluaa täten palauttaa entiselleen heidän esi-isiensä aatelisarvon ja antaa heille takaisin sen vaakunan ja vaakunakilven, jota heidän saksalaiset esi-isänsä ovat aikoinaan kantaneet, mutta josta he sotien ja muiden koettelemusten vuoksi sittemmin ovat joutuneet luopumaan". Veljesten aateloinnin yhtenä perusteena oli siis aikaisempi aatelisarvo. Ruotsissa nykyään elävän saksalaisperäisen von Segebaden sukuhaaran ja Segebade von Krummenhagen aatelissuvun välinen yhteys on jäänyt tutkijoilta kuitenkin avoimeksi. 1600-luvun alussa Pommeri ja siellä Stralsundin seutu joutuivat 30-vuotisessa sodassa tuhoisan hävityksen kohteeksi. Asukkaat pakenivat ja asumukset tuhottiin, joten täsmällisiä tietoja siltä ajalta on vaikea saada. Sekä Michael että Georg ovat kirjoittaneet nimekseen kuitenkin von Segebaden, kuten oheisista 1600-luvulta olevien asiakirjojen allekirjoituksista otetuista näytteistä ilmenee. Myös aateloinnin yhteydessä merkittiin heidän polveutuvan vanhasta pommerilaisesta von Segebaden suvusta.

.
Nimikirjoitukset

Lapset:
Abigael von Segebade , s. 1668 Latvia, Riika. Tauluun 3
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 3
III Abigael Georgintytär von Segebade, (Taulusta 2, isä Georg Segebade von Krummenhagen) s. 1668 Latvia, Riika, k. 13.03.1758 Teisko, Kuoranta.
Menetettyään miehensä ja poikansa Suuren Pohjansodan melskeissä
Tämä aatelisnainen eli köyhänä ja unohdettuna syrjäisessä Teiskon pitäjän Kuorannassa.
Hänet haudattiin Teiskon vanhaan kirkkoon, joka on nyttemmin purettu.
Kirkkojärven niemellä sijainneen kirkon paikalle on pystytetty graniittinen paasi.
Abigael tuomittiin Ruoveden käräjillä 29-30.3.1722 salavuoteudesta ja
lapsesta luopumisesta kärsimään yhtenä sunnuntaina julkinen kirkkorangaistus, jalkapuu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olen viimeaikoina yrittänyt löytää jotain tietoa Abigail von Segebadenin myöhemmistä asuinpaikoista, mutta en ole onnistunut. Viimeisen merkinnän olen löytänyt Asutuksen yleisluettelosta vuodelta 1722 Kurun Keihäslahdesta jossa hän on vielä tyttärensä Evan kanssa. Kuolleeksihan hänet on merkitty Teiskon seurakunnassa 1758, mutta missä on asunut?

Lähde: Marjatta Vallius os. Sarén.
Abigael, Georg Segebade von Krummenhagenin tytär, eräs sukumme esiäiti eli pitkän elämän Suomen historian vaikeimpina aikoina Isonvihan raunioittaessa koko maan. Menetettyään miehensä ja isänsä Suuren Pohjansodan melskeissä, tämä aatelisnainen eli köyhänä ja unohdettuna syrjäisessä Teiskon pitäjän Kuorannassa. Hänen viimeinen leposijansa Teiskon vanhan puretun kirkon sijaintipaikalla, jonne kirkkoon hänet haudattiin 25.3.1758 90-vuotiaana, on nykyisin yhtä syrjäinen ja unohdettu kuin hänen elämänsä loppuvuodet. Ei edes polku johda kauniille Kirkkojärven niemelle, jossa kohoaa graniittinen paasi, kertoen vanhan jo hävineen kirkon sijaintipaikan. Paadessa on teksti Hic stetit templum primum Teiskoense. Salus a Deo nostro est sedente in throne et agno. Täällä sijaitsi Teiskon ensimmäinen kirkko. Kunnia Jumalallemme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalle.

1. puoliso: Antti Niilonpoika Halle Esiratsastaja, komppanian majoittaja, Hainarin isäntä 1698-1699, s. Teisko, k. 22.01.1701 Riika. Anders Halle oli esiratsastaja kuninkaan kulkueen edellä.
Porin rykmentin Ruoveden komppanian Furiiri (majoittaja)
Kuningas Kaarla Kustaa XII joukoissa komppania määrättiin marssimaan v.1700 Riikaan.
Komppania kiersi Suomenlahden kävellen.
Anders kuoli Riiassa 22.1.1701 kulkutautiin.
Kaarle XII 1697-1718. Kaarle XII kaatui Norjassa.
Suuri Pohjan sota 1700-1721. Ruotsi soti Venäjää ,Tanskaa ja Puolaa vastaan.
Isovihan aikaan 1710 Suomessa oli n.350 000 asukasta ja sodissa oli kaatunut
n. 40 000 miestä ,armeijasta oli jäljellä enää n.10 000 miestä.

VUOSILUKUJA:

1280 Turun linna rakennetaan

1293 Viipurin linna rakennetaan

1300- Renesanssi kirjallisuudessa Italiassa

1323 Pähkinäsaaren rauha, Novgorod luovuttaa Ruotsille Savon, Jääsken ja Äyräpään

1397 Kalmarin Unioni, pohjoismaiden yhteinen kuningatar Margareeta, Tanskasta

1400-1500 Renesanssi, rakennus- ja kuvaamataiteessa

1448 Kirjapainotaito, Johannes Gutenbergin 1. painotyö valmistui

1464 Novgorodilaisten ryöstöretkiä Äyräpäähän ja Kivennavalle

1492 Kolumbus löysi Amerikan

1495 Novgorodilaisten ryöstöretkiä Uudelle kirkolle ja Jääskeen

1475 Olavinlinna rakennetaan

1478 Novgorod liitetään Moskovaan

1478 Venäläisten kostoretkiä Pohjanmaalle

1489 -”- Juvalle, Jääskeen, Kivennavalle

1495 Pitkä Viha alkaa, Viipurin pamaus

1496 Venäläisten ryöstöretkiä Karjalaan, Savoon, Hämeeseen

1517 Uskonpuhdistus, Martti Lutherin 95 teesiä ilmestyi

1521 Kalmarin Unioni loppuu

1523 Kustaa I Vaasa Ruotsin kuninkaaksi

1543 Tavinsalmen kuninkaankartano perustetaan

1548 Tavinsalmen hallintopitäjä perustetaan

1550 Helsinki perustetaan Kustaa Vaasan määräyksestä

1555-1557 Kustaa Vaasan Venäjän sota, Tavinsalmi autioitui

1561 Viro Ruotsille

1570 25-vuotinen Venäjän sota alkaa

1581 Käkisalmi Ruotsi-Suomelle, Suomi korotetaan suuriruhtinaskunnaksi

1595 Täyssinän rauha, Käkisalmen lääni Venäjälle

1596-1597 Nuijasota, Jaakko Ilkka talonpoikien johtaja

1609-1617 Venäjän sota

1617 Stolbovan rauha, Ruotsin suurvalta-aika alkaa, Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa Ruotsille, Kustaa II Aadolf 22 v.

1617-1629 Puolan sota, Riika, Liivinmaa ja Preussin satamat Ruotsille

1630-1648 Saksan sota. Ruotsille Etu-Pommeri, osa Taka-Pommeria, mm.Bremen

1632 Lechvirran taistelu 3.-5.4. Pohjoissavolaista jalkaväkeä 334 miestä majuri Göran Wrangelin komennossa valtasi saaren soutaen sinne

1632 Lytzenin taistelu 6.11. Kustaa II Aadolf kaatuu

1652 Pietari Brahe perustaa Kuopion 1. kerran

1655-1660 I Pohjan sota, Kaarle X Kustaa

1657-1658 Tanskan sota. Ruotsille Skoone, Hallanti, Blekinge ja Bornholm. Norjalta Bohusin ja Trondheimin läänit vuoteen 1660

1674-1679 Kaarle XI:n sotajakso

1696-1697 Katovuodet, suuret kuolonvuodet Suomessa

1700-1721 Suuri pohjan sota, Kaarle XII Ruotsin kuningas

1703 Tsaari Pietari Suuri perustaa Pietarin kaupungin

1704-1709 Katovuodet

1709 Pultavan taistelu, tappio Ruotsi-Suomelle

1710 Riika, Pärnu ja Tallinna Venäjälle

1713-1714 Venäjä miehittää Suomen

1713-1721 ”Iso viha” venäläisten miehitysaika Suomessa

1721 Uudenkaupungin rauha, suuri pohjan sota päättyy, raja halkaisee Kirvun kahtia. Venäjälle Viipuri, Karjalan kannnas, Laatokan Karjala, Inkeri,Viro ja Liivinmaa

1741 ”Pikku Viha”, hattujen sota alkaa

1741 Venäläiset mellastavat mm. Yli-Kuunussa

1743 Turun rauha, hattujen sota päättyy, rajaksi tulee Kymijoki

1746 Suomenlinna päätetään rakentaa

1775 Kuningas Kustaa III perustaa Kuopion ja Tampereen kaupungit

1808-1809 Suomen Sota, koko Suomi liitetään Venäjään

1812 Vanha Suomi, Kirvukin, yhdistetään muuhun Suomeen.

Lapset:
Eeva (Heva) Juliaana Halle , s. 1699 Kuru, Hainari. Tauluun 4
Valpuri Halle s. 1700 Kuru, Hainari.
2. puoliso: Raiskaaja ,venäläinen
Lapset:
Henrik (oäkta) Halle s. 22.06.1718 Maaria, Karankylä, k. 11.07.1718 Lieto, Kilpijoki. Isä venäläinen ,joka oli raiskannut Abigaelin Hämeenlinnan lähellä.
Koska äiti ei pystynyt imettämään lastaan ,antoi sen pois eräälle pakolaisvaimolle,
joka toimitti vauvan Liedon pastorille Jöran Littoniukselle.
Haudattiin Liedon kirkon pohjoispuolelle.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 4
IV Eeva (Heva) Juliaana Antintytär Halle, (Taulusta 3, äiti Abigael von Segebade) s. 1699 Kuru, Hainari, k. 13.04.1788 Kuru, Vaakaniemi, Toikko. Eva Andersdotter Halle asui Toikolla 1760-1788.

Puoliso: Vihitty 02.07.1732 Teisko Gabriel Eskonpoika Sahlberg Korpraali, s. 1693 Ruotsi, Skaraborg, k. 09.09.1744 Ruovesi, Hyyrylä.

Gabriel Sahlberg siirtyi v. 1720 Ruotsista Länsi-Göötanmaan rykmentistä
Porin rykmenttiin, Ruoveden komppaniaan.
Asui perheineen Teiskossa ja sitten Ruoveden Hyyrylässä.
Mainitaan kirkonkirjoissa luku- ja kirjoitustaitoiseksi.

Lapset:
Pertti Sahlberg s. 24.08.1732 Teisko.
Juliana Ylä-Toikko o.s. Sahlberg , s. 22.09.1733 Teisko, Kaitalahti. Tauluun 5
Fredrik Sahlberg s. 26.07.1735 Ruovesi.
Susanna Sahlberg s. 18.06.1737 Ruovesi, Hyyrylä.
Hedvig Sahlberg , s. 29.09.1738 Ruovesi, Hyyrylä. Tauluun 97
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 5
V Juliana Gabrielintytär Ylä-Toikko o.s. Sahlberg, (Taulusta 4, äiti Eeva Halle) Ylä-Toikon emäntä, s. 22.09.1733 Teisko, Kaitalahti, k. 29.01.1792 Kuru, Vaakaniemi. Juliana asui vuosina 1735-1744 vanhempiensa kanssa
Ruoveden Väärinmajan Työröllä.
Vuosina 1752-1755 palkollisena Vaakaniemen Toikolla ja
vuodesta 1755 emäntänä avoiduttuaan Yli_Toikon pojan
Henricin kanssa.

Puoliso: Vihitty 01.11.1755 Kuru Henrik Matinpoika Ylä-Toikko Ylä-Toikon talollinen 1757-1788, lautamies 1766-1771., s. 19.05.1736 Kuru, Vaakaniemi, k. 18.08.1805 Kuru, Vaakaniemi. Kurun Yli_Toikon isäntä 1757-1788 .Lautamies 1766-1771.
Vanhemmat: Matti Matinpoika Ylä-Toikko e. Tyrni, Ylä-Toikon talollinen 1749-1756, s. 21.09.1710 Ruovesi, Räminki(pohja), k. 05.09.1779 Kuru, Vaakaniemi ja Maria Matintytär Ylä-Toikko o.s. Kopola, Ylä-Toikon emäntä., s. 1714 Keuruu, Multia, Sinervämäki, k. 18.01.1791 Kuru, Vaakaniemi.

Lapset:
Heta Ylä-Toikko , s. 05.06.1757 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 6
Matti Ylä-Toikko , s. 07.02.1759 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 7
Kaisa Lahdenpohja o.s. Ylä-Toikko , s. 27.03.1760 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 68
Maria Kruse o.s. Ylä-Toikko , s. 07.06.1762 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 69
Henrik Tanhuanpää e. Ylä-Toikko , s. 27.03.1764 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 80
Petteri Ylä-Toikko s. 27.06.1765 Kuru, Vaakaniemi.
Anna Yli-Hankala o.s. Ylä-Toikko , s. 11.11.1769 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 82
Helena (Leena) Lahdenpohja o.s. Ylä-Toikko , s. 12.08.1773 Kuru ,Vaakaniemi. Tauluun 85
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 6
VI Heta Henrikintytär Ylä-Toikko, (Taulusta 5, äiti Juliana Ylä-Toikko) s. 05.06.1757 Kuru, Vaakaniemi, k. 16.11.1817 Kuru, Sontu, Myllymaa, Lammi.

Puoliso: Vihitty 26.12.1779 Kuru Henrik Matinpoika Myllymaa s. 03.05.1753 Kuru, Sontu, k. 05.04.1812 Kuru, Sontu, Myllymaa, Lammi.
Vanhemmat: Matti Petterinpoika Myllymaa e. Flinck, s. 19.02.1730 Teisko, Kulju, k. 13.03.1803 Kuru, Sontu ja Anna Antintytär Myllymaa o.s. Heikkilä, s. 20.11.1722 Kuru, Karjula, k. 21.04.1805 Kuru, Sontu.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 7
VI Matti Henrikinpoika Ylä-Toikko, (Taulusta 5, äiti Juliana Ylä-Toikko) Ylä-Toikon poika, Toikon torpan Huhtilahon isäntä, Ylä-Toikon isäntä 1789-1809, s. 07.02.1759 Kuru, Vaakaniemi, k. 15.10.1845 Kuru, Vaakaniemi.

1. puoliso: Vihitty 24.06.1783 Kuru Valpuri Matintytär Ylä-Toikko o.s. Myllymaa Ylä-Toikon emäntä, s. 29.04.1758 Kuru, Sontu, k. 11.02.1810 Kuru, Vaakaniemi. Kuoli lavantautiin 52-vuotiaana.
Vanhemmat: Matti Petterinpoika Myllymaa e. Flinck, s. 19.02.1730 Teisko, Kulju, k. 13.03.1803 Kuru, Sontu ja Anna Antintytär Myllymaa o.s. Heikkilä, s. 20.11.1722 Kuru, Karjula, k. 21.04.1805 Kuru, Sontu.

Lapset:
Kaapo Ylä-Toikko , s. 31.03.1784 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 8
Henrik Ylä-Toikko s. 13.03.1786 Kuru, Vaakaniemi, k. 12.08.1792 Kuru, Vaakaniemi.
Anna Ylä-Toikko s. 12.03.1788 Kuru, Vaakaniemi, k. 24.08.1788 Kuru, Vaakaniemi.
Saara Ylä-Toikko s. 18.11.1789 Kuru, Vaakaniemi, k. 19.08.1792 Kuru, Vaakaniemi.
Ulla Lörpys o.s. Ylä-Toikko , s. 28.05.1792 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 9
Anna Ylöjärvi o.s. Ylä-Toikko , s. 29.06.1795 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 11
Liisa Kauppila o.s. Ylä-Toikko , s. 09.01.1799 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 22
2. puoliso: Vihitty 29.07.1810 Kuru Valpuri Matiaksentytär Ylä-Toikko o.s. Taipale Taipaleen tytär, Toikon torpan Huhtiladon emäntä, Ylä-Toikon emäntä, s. 22.04.1781 Kuru, Olkitaipale, k. 25.07.1857 Kuru, Vaakaniemi. Kuollut lavantautiin 52-vuotiaana.
Vanhemmat: Matias Yrjönpoika Taipale, Taipaleen isäntä 1773-1809, vanha talollinen, s. 21.01.1755 Kuru, Olkitaipale, k. 04.05.1831 Kuru, Olkitaipale ja Aune Antintytär Taipale o.s. Kapee, Kapeen tytär, Taipaleen emäntä, s. 16.05.1758 Kuru, Pohjankapee, k. 23.04.1833 Kuru, Olkitaipale.
Lapset:
Matti Ala-Toikko e. Ylä-Toikko , s. 10.04.1811 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 47
Antti Ylä-Toikko s. 17.12.1812 Kuru, Vaakaniemi, k. 03.05.1814 Kuru, Vaakaniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 8
VII Kaapo Matinpoika Ylä-Toikko, (Taulusta 7, isä Matti Ylä-Toikko) Ylä-Toikon isäntä -1826. Kaapo muutti perheineen Toikolta 4.6.1826 Ikaalisten Iso-Röyhiön Riekkolaan isännäksi 1826-1829, jonka jälkeen isäntänä Kiialan Kinnarissa., s. 31.03.1784 Kuru, Vaakaniemi.

Puoliso: Vihitty 30.06.1805 Teisko Marketta Ulla Joosepintytär Ylä-Toikko o.s. Vuolle s. 04.02.1787 Teisko, Leppälahti, Karvanen.
Vanhemmat: Jooseppi Jaakonpoika Vuolle e. Karvanen, Karvanen eli Leppälahti jaetaan kahdeksi tilaksi, Vuolle ja Mattila. Vuolteen isäntä 1780-1811., s. 23.04.1750 Teisko, Leppälahti, k. 31.05.1820 Teisko, Leppälahti, Karvanen ja Sofia Jaakontytär Vuolle o.s. Kulju, Vuolteen emäntä., s. 16.01.1747 Teisko, Pohjankylä, k. 12.01.1827 Teisko, Leppälahti, Karvanen.

Lapset:
Matti Ylä-Toikko s. 13.09.1806 Kuru, Vaakaniemi.
Juho Aatu Ylä-Toikko s. 21.04.1808 Kuru, Vaakaniemi.
Anna Stina Ylä-Toikko s. 16.04.1811 Kuru, Vaakaniemi.
Maria Sofia Ylä-Toikko s. 23.03.1813 Kuru, Vaakaniemi.
Salomon Ylä-Toikko s. 07.06.1815 Kuru, Vaakaniemi.
Aleksanteri Ylä-Toikko s. 09.09.1817 Kuru, Vaakaniemi.
Kalle Berndt Ylä-Toikko s. 21.04.1821 Kuru, Vaakaniemi.
Kaapo Ylä-Toikko s. 29.05.1823 Kuru, Vaakaniemi.
Aatu Sixtus Ylä-Toikko s. 31.07.1825 Kuru, Vaakaniemi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 9
VII Ulla Matintytär Lörpys o.s. Ylä-Toikko, (Taulusta 7, isä Matti Ylä-Toikko) s. 28.05.1792 Kuru, Vaakaniemi, k. 17.04.1858 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää.

Puoliso: Vihitty 02.11.1810 Kuru Joel Antinpoika Lörpys Lörpyksen poika ja isäntä -1821. Petäjälammin Ikosen itsellinen, Ylä-Toikon Tanhuanpään torpan isäntä., s. 25.07.1787 Kuru, Petäjälammi, k. 13.10.1856 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää.
Vanhemmat: Antti Yrjönpoika Lörpys, Lörpyksen isäntä 1768-1795, talo jaetaan vuonna 1796; Lörpys ja Lörpys II., s. 24.11.1746 Kuru, Petäjälammi, k. 15.09.1795 Kuru, Petäjälammi ja Valpuri Jaakontytär Lörpys o.s. Pusu, Valpuri isännöi Lörpystä 1796-1797, s. 02.01.1744 Kuru, Aurejärvi, k. 24.03.1811 Kuru, Petäjälammi.

Lapset:
Anna Fredrika Lörpys s. 23.07.1811 Kuru, Petäjälammi.
Kalle Lörpys s. 14.08.1812 Kuru, Petäjälammi.
Matias Lörpys s. 19.05.1814 Kuru, Petäjälammi.
Maria Justiina Lörpys Kirkkovaivainen jo 20-vuotiaana, sitten ruotuvaivaisena., s. 20.03.1816 Kuru, Petäjälammi.
Heikki Lörpys s. 15.01.1819 Kuru, Petäjälammi.
Jeremias Lörpys s. 24.02.1822 Kuru, Petäjälammi.
Herman Lörpys s. 27.06.1823 Kuru, Petäjälammi.
Vilhelmiina , s. 16.04.1827 Kuru, Petäjälammi, Ikonen. Tauluun 10
Eeva Eeva kuoli 21-vuotiaana keuhkotautiin., s. 26.06.1829 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää, k. 18.06.1851 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää.
Kustaa s. 28.07.1832 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää, k. 28.12.1835 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 10
VIII Vilhelmiina Joelintytär, (Taulusta 9, äiti Ulla Lörpys) s. 16.04.1827 Kuru, Petäjälammi, Ikonen, k. 12.04.1856 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää.

Puoliso: Vihitty 23.12.1849 Kuru Henrik Juho Matinpoika Henrik oli Pöllölän renkinä naimisiin mennessään, muutti Teiskosta 12.11.1848 Ruoveden Muroleen Ylöjärven torppaan, taas muutti Ruovedelta 23.6.1849 Kurun Toikon Vaakaniemen Tanhuanpään torppariksi, muutti perheineen 12.4.1867 Pirkkalaan Yli-Pehulan lampuodiksi., s. 30.12.1826 Ruovesi, k. 21.02.1892 Pirkkala, Yli-Pehula.

Lapset:
Kalle s. 14.03.1850 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää.
Vilhelmiina s. 25.08.1852 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 11
VII Anna Matintytär Ylöjärvi o.s. Ylä-Toikko, (Taulusta 7, isä Matti Ylä-Toikko) Ylä-Toikon tytär, Kovetun torpan Ylöjärven emäntä., s. 29.06.1795 Kuru, Vaakaniemi, k. 12.04.1874 Ruovesi, Murole, Kovettu.

Puoliso: Antti Matinpoika Ylöjärvi e. Kovettu Ruoveden Muroleen kylän Kovetun talon poika, Kovetun Ylöjärven torpan isäntä., s. 29.11.1791 Ruovesi, Murole, k. 26.03.1856 Ruovesi, Murole, Kovettu.
Vanhemmat: Matti Matinpoika Ylöjärvi e. Kovettu, Ruoveden Muroleen kylän Kovetun talon poika, Kovetun Ylöjärven torpan isäntä., s. 04.03.1755 Ruovesi, Murole ja Anna Matintytär Kovettu o.s. Tömisevä, s. 28.11.1760 Ruovesi, Pekkala, Pekkala, k. 24.01.1841 Ruovesi, Murole.

Lapset:
Johanna Heinämäki o.s. Ylöjärvi , s. 02.02.1819 Ruovesi, Murole, Kovettu. Tauluun 12
Ulla Vilhelmiina Järvensivu o.s. Ylöjärvi , s. 02.05.1820 Ruovesi, Murole, Kovettu. Tauluun 17
Juho Kustaa Moisio e. Ylöjärvi (Ylinen) , s. 01.05.1825 Ruovesi, Murole, Kovettu. Tauluun 19
Henrika Ala-Yrjölä ent. Savilepo o.s. Ylöjärvi , s. 25.03.1829 Ruovesi, Murole, Kovettu. Tauluun 21
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 12
VIII Johanna Antintytär Heinämäki o.s. Ylöjärvi, (Taulusta 11, äiti Anna Ylöjärvi) Johanna muutti 8.1.1842 Kuruun., s. 02.02.1819 Ruovesi, Murole, Kovettu, k. 28.06.1901 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen.

Puoliso: Vihitty 05.09.1847 Kuru Salomon Matinpoika Heinämäki e. Riihikoski Ylä-Minkkisen Heinämäen torppari., s. 20.01.1816 Kuru, Riihikoski, k. 01.03.1898 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen.
Vanhemmat: Matti Juhonpoika Riihikoski, s. 01.06.1784 Kuru, Riihikoski, k. 27.04.1864 Kuru, Riihikoski ja Leena Yrjöntytär Riihikoski o.s. Sammalisto, s. 01.07.1779 Kuru, Karjula, k. 04.05.1865 Kuru, Riihikoski.

Lapset:
Manu Heinämäki Manu muutti Kurusta 21.7.1871 Ikaalisiin., s. 22.02.1848 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen.
Johannes Heinämäki s. 17.05.1849 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen.
Juho Heinämäki Juho kuoli 48-vuotiaana keuhkokuumeeseen., s. 05.12.1851 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen, k. 02.02.1900 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen.
Amanda Mäkelä o.s. Heinämäki , s. 05.08.1854 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen. Tauluun 13
Henrika Heinämäki s. 20.10.1857 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen.
Aleksius Heinänen e. Heinämäki , s. 25.07.1862 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen. Tauluun 16
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 13
IX Amanda Salomonintytär Mäkelä o.s. Heinämäki, (Taulusta 12, äiti Johanna Heinämäki) Heinämäen torpan tytär, Mäkelän emäntä., s. 05.08.1854 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen.

Puoliso: Vihitty 08.03.1878 Kuru, Mäkelä Juho Manu Matinpoika Mäkelä Mäkelän isäntä, s. 26.03.1830 Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila.
Vanhemmat: Matti Martinpoika Mäkelä e. Suojärvi II, Mäkelän isäntä., s. 29.01.1793 Kuru, Riuttaskorpi, k. 23.01.1871 Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila ja Heta Juhontytär Mäkelä o.s. Gode, s. 08.04.1801 Tampere, Harju, Lielahti, k. 08.06.1856 Kuru, Riuttaskorpi.

Lapset:
Iivari Mäkelä s. 07.03.1879 Kuru, Riuttaskorpi.
Manu Mäkelä , s. 08.03.1880 Kuru, Riuttaskorpi. Tauluun 14
Olga Mäkelä s. 12.05.1881 Kuru, Riuttaskorpi, k. 11.12.1894 Kuru, Riuttaskorpi.
Lyyli Katri Ketola o.s. Mäkelä , s. 02.08.1884 Kuru, Riuttaskorpi. Tauluun 15
Eriikka Mäkelä s. 09.08.1887 Kuru, Riuttaskorpi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 14
X Manu Juhonpoika Mäkelä, (Taulusta 13, äiti Amanda Mäkelä) Mäkelän isäntä., s. 08.03.1880 Kuru, Riuttaskorpi, k. 12.1.1953 Kuru, Riuttaskorpi. Autojen lisääntyessä alettiin sen ajamiseksi vaatia ajokorttia, joka kuitenkin oli helposti saatavissa niminmieheltä. Nimismies ei ollut turhantarkka sitä antaessaan.
Mäkelän Manusta Riuttasilta oli kerrottu, että kääntyessään hakemaan ajokorttia nimismiehen pihaan, tuli hän autonsa puskurilla tönänneeksi kivisen portinpylvään kumoon. Manu tunnusti reilusti virheensä ja sai ajokortin.

Riihikosken rengin Arvid Syrjäsen tähtihetkiä oli 20-luvulla sattunut tapahtuma. Manu Mäkelä oli tulossa autollaan Riihikoskelle kylään. Jostain syystä auto teki tenän Enotaipaleessa ja Syrjänen pantiin hakemaan autoa hevosparilla.
Silminnäkijät ovat kertoneet hänen tyyriin ilmeensä tehneen vaikutuksen miehen istuessa hajareisin auton konepellillä ja ohjastaessa parihevosia.
Siinä vanha aika ja uusi aika löivät kättä toisilleen.

Seppä Jaakko Hellman oli Mäkelän Manun kanssa käymässä Tampereella. Manun auto töytäisi Hämeenkadulla hieman toista autoa. Manu hätisteli paikalle rientäviä poliiseja:
''Mitäs tähän sekaannettu, kai teillä on tärkeempiäkin hommia''.
Asia ratkaistiin loppujen lopuksi sulassa sovussa.

Lähteet: Nafti on, mutta hyvin täyttää (Kurukaista perinnettä) Tampereen Kirjapaino Tampere 1983.
Taitto: Pekka Ruusukallio

Kirjan julkaisija Parkkuun kylätoimikunta kiittää kirjailija Uolevi Nojosta, Kurun Sanomien nykyistä (1983) kustantajaa Tampereen Kirjapaino Oy:tä ja lehden vastaavaa toimittajaa Pekka Ruusukalliota näiden merkittävästä avusta kirjan toimitustyössä

Kurussa syyskuun 1. päivänä 1983
Parkkuun kylätoimikunta

Parkkuun kylätoimikiunnan asettama keräystoimikunta:
Urho Riihikoski, puheenjohtaja
Raili Tienari (nyk. Tupola), sihteeri
Jäsenet: Veikko Mäkinen, Uolevi Nojonen, Pekka Ruusukallio, Juho Tienari ja Valto Taipale.

Puoliso: Vihitty 20.06.1907 Kuru, Mäkelä Elsa Olivia Kaarlontytär Mäkelä o.s. Pyydysmäki s. 05.04.1875 Kuru, Karjula.
Vanhemmat: Kaarlo Antinpoika Pyydysmäki, s. 03.12.1832 Kuru, Karjula, k. 19.02.1895 Kuru, Karjula ja Erika Matintytär Pyydysmäki o.s. Ikonen, s. 13.05.1851 Kuru, Petäjälammi, k. 28.02.1879 Kuru, Karjula.

Lapset:
Jorma Weijo Mäkelä s. 12.04.1908 Kuru, Riuttaskorpi.
Kauko Tapio Mäkelä s. 12.08.1909 Kuru, Riuttaskorpi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 15
X Lyyli Katri Juhontytär Ketola o.s. Mäkelä, (Taulusta 13, äiti Amanda Mäkelä) s. 02.08.1884 Kuru, Riuttaskorpi.

Puoliso: Vihitty 22.06.1906 Kuru Oskar Gabrielinpoika Ketola s. 13.06.1877 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä, k. 1929 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä.
Vanhemmat: Gabriel Matinpoika Ketola e. Kallio, Renkinä Mäkelässä 1861-62, Suutarilassa päärenkinä 1862-63, Yläminkkisellä isäntärenkinä 1863-65, itsellinen renki Mäkelässä 1865-67, sama Suutarilassa 1867-68, torpparina Riuttaskorven kruununtorppa Petäjäjärvellä 1869-1977, muutto Kurun Keihäslahden Alamännistön torppariksi 1877-1878, taas muutto Kurun Riuttaskorven Mäkelän Ketolaan torppariksi 1878 -, s. 26.02.1835 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä, k. 16.02.1905 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä ja Amanda Helena Aaronintytär Ketola o.s. Sanden, Amanada asui Kurussa Kurun Suutarilassa, Kurun puustellissa, Mäkelän talossa, Ylä-Minkkisellä ja kruununtorppa Petäjäjärvellä., s. 29.10.1844 Suoniemi, Ruolahti, Ala-Heikkilä, k. Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä.

Lapset:
Wiljo Johannes Ketola s. 13.05.1907 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä.
Meeri Amanda Ketola s. 15.09.1909 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 16
IX Aleksius Salomoninpoika Heinänen e. Heinämäki, (Taulusta 12, äiti Johanna Heinämäki) Ylä-Minkkisen itsellinen, Riuttaskorven Lahdenperän Vierikon torpan itsellinen, Riuttaskorven Lammin itsellinen, Lammin talon Haapamäen torpan itsellinen, Riuttaskorven Torttijärven Jytilän torpan itsellinen. Aleksius Heinänen muutti perheineen Kurusta 23.10.1899 Virtain Vaskiveden Purran talon Raivion torppariksi., s. 25.07.1862 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen.

Puoliso: Vihitty 06.09.1888 Kuru Amanda Juhontytär Heinänen o.s. Ylä-Minkkinen s. 25.04.1862 Kuru, Riuttaskorpi.
Vanhemmat: Juho Heikki Juhonpoika Ylä-Minkkinen, s. 13.01.1838 Kuru, Riuttaskorpi ja Serafia Matintytär Ylä-Minkkinen o.s. Mäkelä, s. 30.01.1834 Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila.

Lapset:
Alma Maria Heinänen s. 25.12.1888 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen.
Arviiti Heinänen s. 24.06.1890 Kuru, Riuttaskorpi, Lahdenperä, Vierikko.
Aina Elisabeth Heinänen s. 24.12.1893 Kuru, Riuttaskorpi, Lammi.
Aleksi Heinänen s. 31.05.1897 Kuru, Riuttaskorpi, Torttijärvi, Jytilä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 17
VIII Ulla Vilhelmiina Antintytär Järvensivu o.s. Ylöjärvi, (Taulusta 11, äiti Anna Ylöjärvi) Ulla muutti Ylöjärven torpasta Ruovedelta 21.8.1850 Kuruun., s. 02.05.1820 Ruovesi, Murole, Kovettu, k. 25.09.1881 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti.

Puoliso: Heikki Vilhelminpoika Järvensivu Järvensivun torppari. Heikki sokeutui vanhemmiten., s. 03.08.1821 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti, k. 28.11.1882 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti.
Vanhemmat: Vilhelm Tapaninpoika Järvensivu, Järvensivun torppari. Vilhelm kuoli 71-vuotiaana ''slaagiin''., s. 03.06.1796 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti, k. 17.02.1868 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti ja Leena Antintytär Järvensivu o.s. Suoniemi, Leena kuoli 35-vuotiaana vatsavaivoihin., s. 24.07.1794 Teisko, Pohtola, k. 08.03.1829 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti.

Lapset:
Heikki Ismael Järvensivu s. 24.12.1855 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti.
Jooseppi Järvensivu s. 31.07.1858 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti.
Ida Ala-Kapee o.s. Järvensivu , s. 05.06.1861 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti. Tauluun 18
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 18
IX Ida Heikintytär Ala-Kapee o.s. Järvensivu, (Taulusta 17, äiti Ulla Järvensivu) Ida kuoli 34-vuotiaana munuaistautiin., s. 05.06.1861 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti, k. 18.06.1895 Kuru, Pohjankapee.

Puoliso: Vihitty 01.10.1886 Kuru Manu Manunpoika Ala-Kapee s. 06.02.1859 Kuru, Pohjankapee.
Vanhemmat: Manu Matinpoika Ala-Kapee, Ala-Kapeen isäntä., s. 03.03.1828 Kuru, Pohjankapee, k. 16.03.1898 Kuru, Pohjankapee ja Henrika Ottiliana Antintytär Alakapee o.s. Kovettu, Henrika muutti Muroleen Kovetusta 25.7.1853 Kurun Pohjankapeen Alakapeen emännäksi., s. 25.06.1834 Ruovesi, Murole.
Tampereen Kapeen taloja.

Lapset:
Ida Vilhelmiina Ala-Kapee s. 13.06.1887 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti.
Lauri Aleksanteri Ala-Kapee s. 08.08.1889 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti.
Elsa Maria Ala-Kapee s. 13.10.1893 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti, k. 15.03.1895 Kuru, Pohjankapee.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 19
VIII Juho Kustaa Antinpoika Moisio e. Ylöjärvi (Ylinen), (Taulusta 11, äiti Anna Ylöjärvi) Kovetun mäkitupalainen., s. 01.05.1825 Ruovesi, Murole, Kovettu, k. 05.01.1889 Ruovesi, Murole, Kovettu.

Puoliso: Vihitty 03.01.1854 Ruovesi Vilhelmiina Matintytär Moisio o.s. Ala-Kapee s. 04.11.1830 Kuru, Kapee.
Vanhemmat: Matti Matinpoika Ala-Kapee, Ala-Kapeen isäntä., s. 08.02.1790 Kuru, Pohjankapee, Kapee, (kaksonen), k. 06.07.1867 Kuru, Kapee ja Maija Liisa Heikintytär Ala-Kapee, s. 1801 Ruovesi, k. 07.02.1882 Kuru, Kapee.

Lapset:
Manu Ylöjärvi (Ylinen) s. 18.03.1854 Ruovesi, Murole, Kovettu, k. 14.05.1854 Ruovesi, Murole, Kovettu.
Idamiina Ylöjärvi (Ylinen) s. 01.05.1856 Ruovesi, Murole, Kovettu, k. 16.08.1857 Ruovesi, Murole, Kovettu.
Juha Moisio e. Ylöjärvi (Ylinen) , s. 09.12.1858 Ruovesi, Murole, Kovettu. Tauluun 20
Retriika Moisio o.s. Ylöjärvi (Ylinen) s. 11.09.1860 Ruovesi, Murole, Kovettu.
Antti Ylöjärvi (Ylinen) s. 30.11.1862 Ruovesi, Murole, Kovettu, k. 13.02.1864 Ruovesi, Murole, Kovettu.
Aleksius Moisio e. Ylöjärvi (Ylinen) s. 28.07.1868 Ruovesi, Murole, Kovettu.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 20
IX Juha Juhonpoika Moisio e. Ylöjärvi (Ylinen), (Taulusta 19, isä Juho Moisio) s. 09.12.1858 Ruovesi, Murole, Kovettu.

Puoliso: Vihitty 28.12.1882 Ruovesi Santra Maria Juhontytär Moisio s. 06.06.1862 Ruovesi, Haukkaniemi, Selkee.

Lapset:
Aleksius Moisio s. 12.11.1883 Ruovesi, Murole, Kovettu, k. 26.08.1884 Ruovesi, Murole, Kovettu.
Olka Aleksantra Moisio s. 02.01.1885 Ruovesi, Murole, Kovettu.
Juha Heikki Moisio s. 10.12.1887 Ruovesi, Murole, Kovettu.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 21
VIII Henrika Antintytär Ala-Yrjölä ent. Savilepo o.s. Ylöjärvi, (Taulusta 11, äiti Anna Ylöjärvi) Kovetun torpan Ylöjärven tytär, Henrika muutti 15.7.1855 Teiskoon. Teiskon Jutilan Savilevon torpan emäntä, Teiskon Jutilan Ali-Yrjöjän emäntä., s. 25.03.1829 Ruovesi, Murole, Kovettu, k. 05.02.1890 Teisko, Jutila.

1. puoliso: Vihitty 29.05.1855 Teisko Kustaa Heikinpoika Savilepo s. 24.03.1819 Teisko, Jutila, k. 16.05.1868 Teisko, Jutila.
Vanhemmat: Heikki Heikinpoika Savilepo e. Särkkä, Heikki oli Värmälän renki mennessään naimisiin. Alasen Savilevon torppari., s. 17.03.1791 Teisko, Kiimajoki ja Anna Mikontytär Savilepo o.s. Mikkola, s. 15.10.1786 Teisko, Kämmenniemi.

Lapset:
Juho Savilepo s. 09.09.1855 Teisko, Jutila, k. 03.04.1861 Teisko, Jutila.
Henrika Savilepo s. 09.11.1857 Teisko, Jutila.
Maija Stina Savilepo s. 16.04.1859 Teisko, Jutila.
Anttoni Savilepo s. 13.12.1860 Teisko, Jutila.
Viktor Savilepo s. 10.09.1862 Teisko, Jutila.
2. puoliso: Vihitty 13.08.1875 Teisko Mooses Kallenpoika Ala-Yrjölä Renki, Knuuttilan isäntä, Ala-Yrjölän isäntä 1800-luvun loppupuolelle., s. 12.08.1826 Ruovesi, Murole, Kovettu, k. Teisko, Jutila.
Vanhemmat: Kalle Aataminpoika, Ruoveden Muroleen Kovetun renki., s. 19.05.1794 Ruovesi, Visuvesi ja Anna Kaisa Antintytär, s. 14.08.1798 Ylöjärvi.
Tilannevuosi 1932. ALA-YRJÖLÄ, 39 km Oripohjan asemalta, 50 km Tampereelta ja 3,75 km Pöllölän laiturilla. Omistajat v:sta 1926 Kustaa ja Anna (o.s. Paanu) Vahe. Ollut 15 vuotta kauppatalona ja sitä ennen Yrjölän suvulla. Pinta-ala 191,1 ha, josta puutarhaa 0,5, peltoa 34, viljeltyä laidunta 4,3, metsämaata 146,55 ja joutomaata 13,75 ha. Pellot etelään, itään ja länteen loivasti viettäviä, hiekka-(12 ha), suo- ja multamaita. Talouskeskus niiden keskellä, Teiskon—Ruoveden maantien varrella, 100 m Ison-Kurjen järveltä. 2 päärakennusta, joista toinen (7 huon.) v:lta 1899 ja toinen (5 huon.) v:lta 1905. Karjasuoja, jossa on 16 lehmän navetta, 7 hevosen talli ja karjakeittiö, rakennettu kivestä 1898, uusittu 1921. Vesijohto navettaan ja talliin; navetassa automaattiset juottolaitteet. Vapaa viljelys. V. 1930 oli 3 ha kesantona, 4,1 ruista, 6,5 kauraa, 2 ohraa, 0,1 hernettä, 0,8 perunaa, 0,9 rehujuurikasveja ja 16,6 ha heinää. Puutarhassa mm. 15 karviais- ja 100 viinimarjapensasta. Kotieläimiä: 3 hevosta, 12 lehmää, 1 sonni, 3 sikaa, 8 lammasta, 25 kanaa ja 4 yhteiskuntaa mehiläisiä. Karjaa jalostetaan Ay-rotuiseksi. Siat SY- ja lampaat maatiaisrotua. Myydään maitoa, viljaa, munia, hunajaa ja perunoita paikkakunnalle; maito osuusmeijeriin. Hoidettu havumetsä (n. 25 % koivumetsää), josta myyty saha-, paperi- ja polttopuita. Höyrykone, pärehöylä ja »Ruonan» viljankuivausriihi. Lähde: Suomen maatilat, II osa
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 22
VII Liisa Matintytär Kauppila o.s. Ylä-Toikko, (Taulusta 7, isä Matti Ylä-Toikko) Todennäköisesti Yrjön lasten takia heidän äitinsä Liisan annettiin elatuksekseen pitää Kauppilan meijeriä, koska Juho Tienarin albumeista löytyi oheinen kuva jonka takana oli maininta Kauppilan meijerska., s. 09.01.1799 Kuru, Vaakaniemi, k. 14.03.1868 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Olkitaipaleen Tienarista erotetun Kauppilan tilan meijerska. Kuvassa ei kuitenkaan ole Eeve Kota-ahon tietojen mukaan Liisa Kauppila, koska kuva on myöhemmältä ajalta.

1. puoliso: Vihitty 21.06.1819 Kuru Yrjö Joosepinpoika Kauppila e. Tienari Kauppilan torppari, Yrjö hukkui Jakamaan 34-vuotiaana., s. 08.03.1795 Kuru, Olkitaipale, k. 20.07.1829 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Vanhemmat: Jooseppi Henrikinpoika Tienari, Tienarin isäntä 1790-1809, Jooseppi kuoli 60-vuotiaana ''rintakuumeeseen'' = keuhkokuume tai
-tulehdus., s. 02.12.1751 Kuru, Olkitaipale, k. 30.03.1812 Kuru, Olkitaipale ja Leena Yrjöntytär Tienari o.s. Heikkilä, Heikkilän tytär, Tienarin emäntä, Leena kuoli 65-vuotiaana tukehtumiskatarriin, tukehtuminen äkillisesti sydän- tai keuhkosairauden johdosta, s. 22.06.1757 Teisko (Kuru), Karjula, k. 12.01.1823 Kuru, Olkitaipale.

Lapset:
Jooseppi Kauppila s. 27.03.1820 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 06.05.1820 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Leena Ulla Kauppila s. 08.04.1821 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Eeva Justiina Kauppila s. 23.05.1823 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 15.06.1823 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Eeva Johanna Kauppila , s. 01.10.1824 Kuru, Olkitaipale, Tienari. Tauluun 23
Kalle Maurits Kauppila , s. 03.02.1827 Kuru, Olkitaipale, Tienari. Tauluun 25
Kustaa Henrik Polviander e. Kauppila , s. 17.01.1829 Kuru, Olkitaipale, Tienari. Tauluun 31
2. puoliso: Vihitty 15.10.1830 Kuru Josef Juhonpoika Kauppila e. Rintamäki Kauppilan isäntä, kuoli 50-vuotiaana kivivaivoihin, s. 05.11.1795 Kuru, Karjula, Heikkilä, k. 27.05.1846 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Vanhemmat: Juho Yrjönpoika Rintamäki e. Heikkilä, s. 11.06.1764 Teisko (Kuru), Karjula, k. 11.03.1845 Kuru, Karjula, Heikkilä ja Juliana Jaakontytär Rintamäki o.s. Pusu, Piika, Karjulan torpan ja Rintamäen torpan emäntä, s. 31.03.1766 Kuru, Aurejärvi, k. 22.11.1840 Kuru, Karjula, Heikkilä.
Lapset:
Matti Simola ent. Kaitala e. Kauppila , s. 26.09.1831 Kuru, Olkitaipale, Tienari. Tauluun 44
Eenokki Kauppila s. 15.01.1834 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 10.04.1836 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Juho Kauppila Juho oli raihnainen. Olkitaipaleen Tienarin renki, missä kuoli 18-vuotiaana kasvaimeen., s. 11.07.1837 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 29.10.1855 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Eelis Alfred Ahonen ent. Kaita-aho ent. Kivioja e. Kauppila , s. 24.01.1840 Kuru, Olkitaipale, Tienari. Tauluun 46
3. puoliso: Vihitty 22.07.1847 Kuru Antti Juhonpoika Kauppila e. Pirttiniemi Tienarin ja Kauppilan renki, Kauppilan isäntä, s. 02.05.1819 Kuru, Keihäslahti, k. 05.04.1893 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Vanhemmat: Juho Mikonpoika Pirttiniemi, Kurun torppari ja seppä Kurun talon torpassa, Pirttiniemen torppari, muutti perheineen vuonna 1823 Toikolle lampuodiksi eli maanvuokraajaksi ja asui Toikon maalla., s. 25.05.1764 Kuru, Keihäslahti, k. 31.12.1835 Kuru, Vaakaniemi, Toikko ja Leena Erkintytär Pirttiniemi, Leena oli Särkikosken piika naimisiin mennessään, Pirttiniemen emäntä. Toikon lampuodin vaimo., s. 25.07.1772 Kuru, k. 09.10.1843 Kuru, Vaakaniemi, Toikko.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 23
VIII Eeva Johanna Yrjöntytär Kauppila, (Taulusta 22, äiti Liisa Kauppila) Piika Taipaleessa -1855, Tienarilla 1855-56, Kurun Vaakaniemen Toikon torpan Tanhuanpään emäntä 1856-, Pirkkalan Yli-Pehulan lampuodin emäntä., s. 01.10.1824 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 25.02.1892 Pirkkala, Yli-Pehula.

Puoliso: Vihitty 30.12.1856 Kuru Henrik Juho Matinpoika. (Taulu 10) Henrik oli Pöllölän renkinä naimisiin mennessään, muutti Teiskosta 12.11.1848 Ruoveden Muroleen Ylöjärven torppaan, taas muutti Ruovedelta 23.6.1849 Kurun Toikon Vaakaniemen Tanhuanpään torppariksi, muutti perheineen 12.4.1867 Pirkkalaan Yli-Pehulan lampuodiksi., s. 30.12.1826 Ruovesi, k. 21.02.1892 Pirkkala, Yli-Pehula.

Lapset:
Manu , s. 05.07.1857 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää. Tauluun 24
Maria Maria muutti Pirkkalasta vuonna 1885 Tampereelle., s. 23.06.1862 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää.
Tilda s. 02.03.1866 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää.
Kustaa s. 02.05.1868 Pirkkala, Yli-Pehula.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 24
IX Manu Henrikinpoika, (Taulusta 23, äiti Eeva Kauppila) s. 05.07.1857 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää.

Puoliso: Vihitty 21.05.1885 Pirkkala Ida Pauliina Aukustintytär Ida muutti messukylästä 1885 Pirkkalaan ja takaisin miehensä kanssa 25.1.1889, s. 22.01.1866 (Tampere), Messukylä.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 25
VIII Kalle Maurits Yrjönpoika Kauppila, (Taulusta 22, äiti Liisa Kauppila) Tienarin poika, Olkitaipaleen Tienarin Kauppilan torpan isäntä., s. 03.02.1827 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 30.08.1875 Kuru, Olkitaipale, Tienari. Parkkuussa Kauppilan paikalla asui aikoinaan hyvin lyhyt ja paksu mies. Kun hän oli juovuksissa huusi hän ovelta taloon tullessaan ensi sanoikseen läpyttäen pehmoisesti:
- Hei likat, tuokaa isolle-Kauppilalle kaljaa, sitä se tarttee.
Muualla liikkuessaan hän tiedusteli ihmisiltä, Tampereen matkoillakin ollessaan:
- Ettekö te minua tunne, minä olen se iso-Kauppila Kurusta.

Puoliso: Vihitty 04.04.1851 Teisko Anna Stina Heikintytär Kauppila o.s. Ylinen Anna oli Pohjalassa piikana ja muutti kuukautta ennen lapsensa syntymää 26.11.1851 Kurun Tienarin Kauppilaan, muutti Tienarin Kauppilasta Ruoveden Nenoselle miehensä kuoleman jälkeen 29.5.1876, Nenosen anoppi., s. 28.05.1826 Teisko, Kuusniemi, k. 03.02.1903 Ruovesi, Pihlajalahti, Nenonen.
Vanhemmat: Heikki Matinpoika Ylinen, Kuusniemen Ylisen isäntä 1824-1860., s. 07.07.1804 Teisko, Kuusniemi, k. 17.05.1867 Teisko, Kuusniemi ja Maija Stina Juhontytär Ylinen o.s. Mikkola, Mikkolan talollisen poika, Kuusniemen Ylisen talollisen emäntä., s. 29.12.1807 Teisko, Kämmenniemi, k. 03.03.1878 Teisko, Kuusniemi.

Lapset:
Hanna Miina Nenonen o.s. Kauppila , s. 17.11.1851 Kuru, Olkitaipale, Tienari. Tauluun 26
Kalle Aukusti Kauppila Itsellinen Kurun Hainarin Kiviojalla 1877-79, Keihäslahden Lahdenmäessä 1879- 22.7.1882 muutti Ruovedelle Pihlajalahden Mäen Seppälän töllin itselliseksi, missä kuoli seuraavana vuonna 29-vuotiaana poikamiehenä suuren haavan aiheuttamaan verenvuotoon tai - myrkytykseen., s. 08.05.1854 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 04.09.1883 Ruovesi, Pihlajalahti, Mäki, Seppälä.
Henrik Kauppila s. 20.03.1858 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 29.12.1861 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Aleksandra (Sandra) Kauppila , s. 08.05.1862 Kuru, Olkitaipale, Kauppila. Tauluun 29
Maria Jokela o.s. Kauppila , s. 13.08.1865 Kuru, Olkitaipale, Tienari. Tauluun 30
Juho Topias Kauppila s. 02.11.1869 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 23.11.1870 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Johan Carlsson Kauppilan muuttokirja
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 26
IX Hanna Miina Kallentytär Nenonen o.s. Kauppila, (Taulusta 25, isä Kalle Kauppila) s. 17.11.1851 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. Ruovesi, Pihlajalahti.

Puoliso: Vihitty 21.06.1874 Kuru Eetu Alpinuksenpoika Grönström Eetu muutti Ruoveden Pihlajalahden Nenoselta Kurun Olkitaipaleen Tienarin Kauppilaan 1874 isännäksi ja perheen kanssa takaisin Ruoveden Nenoselle isännäksi 29.5.1876 ja Kauppila jäi asumattomaksi., s. 09.07.1853 Ruovesi, Pihlajalahti, Nenonen.
Vanhemmat: Alpinus Adrianinpoika Grönström, s. 02.03.1826 Teisko, Myllylä, k. 17.08.1860 Ruovesi, Pihlajalahti, Nenonen ja Henrika Antintytär Nenonen o.s. Peltola, s. 05.11.1825 Ruovesi, k. 30.04.1890 Ruovesi, Pihlajalahti, Mäki-Nenonen, Ahola.
Kauppilan muuttokirja Kurusta Ruovedelle

Lapset:
Kalle Eetu Nenonen , s. 10.01.1875 Kuru, Olkitaipale, Kauppila. Tauluun 27
Ottiliana Vilhelmiina Nenonen s. 30.07.1876 Ruovesi, Pihlajalahti, k. 14.09.1877 Ruovesi, Pihlajalahti.
Vihtori Alpinus Nenonen s. 17.03.1879 Ruovesi, Pihlajalahti.
Oiva Tominikus Nenonen s. 28.02.1881 Ruovesi, Pihlajalahti.
Tyyni Maria Majaniemi o.s. Nenonen , s. 18.02.1883 Ruovesi, Pihlajalahti. Tauluun 28
Arvid Nenonen s. 17.10.1885 Ruovesi, Pihlajalahti.
Sulo Atriaani Nenonen s. 28.10.1887 Ruovesi, Pihlajalahti.
Hermanni Nenonen s. 03.11.1889 Ruovesi, Pihlajalahti.
Lahja Mauri Nenonen s. 04.09.1891 Ruovesi, Pihlajalahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 27
X Kalle Eetu Eetunpoika Nenonen, (Taulusta 26, äiti Hanna Nenonen) Kalle syntyi Kauppilassa, muutti vanhempiensa kanssa Ruovedelle ja perusti perheen ja asui kotonaan Nenosella. Rippikirjassa lukee lisätietona : kelpaamaton., s. 10.01.1875 Kuru, Olkitaipale, Kauppila.

Puoliso: Vihitty 12.03.1898 Ruovesi Anna Emilia Matintytär Nenonen o.s. Harju s. 23.02.1878 Saarijärvi.

Lapset:
Eero Edvard Nenonen s. 02.04.1898 Ruovesi, Pihlajalahti.
Ruoveden Pihlajalahden Nenosen talo 1950-luvulla.
Kalle Nenonen s. 28.06.1901 Ruovesi, Pihlajalahti, k. 13.11.1901 Ruovesi, Pihlajalahti.
Sanni Vilhelmiina Nenonen s. 21.03.1904 Ruovesi, Pihlajalahti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 28
X Tyyni Maria Eetuntytär Majaniemi o.s. Nenonen, (Taulusta 26, äiti Hanna Nenonen) s. 18.02.1883 Ruovesi, Pihlajalahti.

Puoliso: Vihitty 28.09.1907 Ruovesi Toivo Mikael Manninpoika Majaniemi s. 11.04.1887 Ruovesi, Pihlajalahti, Heinola.
Vanhemmat: Manni Manunpoika Majaniemi, s. 27.06.1853 Ruovesi, Pihlajalahti, Heinola ja Santra Aapontytär Majaniemi o.s. Soini, Itäaureen metsä piiriä. Kruunun tölli Soini., s. 19.02.1855 Ruovesi, Pihlajalahti.

Lapset:
Tuovi Vilhelmiina Majaniemi s. 03.06.1908 Ruovesi, Pihlajalahti, Nenonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 29
IX Aleksandra (Sandra) Kallentytär Kauppila, (Taulusta 25, isä Kalle Kauppila) Muutti 29.5.1876 Ruoveden Nenoselle (tuomittu salavuoteudesta 17.4.1888), 1890-92 Pihlajalahden Raivion Kyttälän töllissä piikana, 1892-93 Raivion Mäntylän töllissä, 1893-95 Pitkälän kylän Pitkälässä edelleen piikana, 1895-98 Pihlajalahden Nenosella uudelleen piikana, missä sai toisen aviottoman lapsen (tuomittiin salavuoteudesta 22.11.1895), 1898- hoiti piikana Pihlajalahden Rantariekkolan Perkiö-nimistä huvilaa, jonka omisti näyttelijä Benjamin Leino s. 14.2.1853 Ylistaro ja k. 1.2.1908 Helsinki (alk. Ahlgren), s. 08.05.1862 Kuru, Olkitaipale, Kauppila, k. 28.08.1902 Ruovesi, Pihlajalahti, Panta-Riekkola, Perkiö.

Lapset:
Eetvartti Kauppinen e. Kauppila Eetvartti muutti äitinsä kuoltua Perkiön huvilasta vuonna 1902 Ruoveden Siikalahden Sarvanalle rengiksi ja otti nimekseen Kauppinen., s. 18.03.1888 Ruovesi, Pihlajalahti, Kyttälä.
Lapset:
Hermanni Kauppila s. 15.10.1895 Ruovesi, Pihlajalahti, Nenonen.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 30
IX Maria Kallentytär Jokela o.s. Kauppila, (Taulusta 25, isä Kalle Kauppila) Muutti 29.5.1876 Ruoveden Pihlajalahden Nenoselle, 1881-82 Pihlajalahden Aholaan piiaksi, 1882-83 Pihlajalahden Mäen torppaan Leppälään, 1883-86 takaisin Nenoselle piiaksi, jossa meni naimisiin 1885 ja muutti 1886- Pihlajalahden Raivion Jokelan tölliin torpparin rouvaksi., s. 13.08.1865 Kuru, Olkitaipale, Tienari.

Puoliso: Vihitty 12.12.1885 Ruovesi Herman Juhanpoika Jokela Raivion Jokelan töllin torppari, sotapalvelukseen kelvoton., s. 06.07.1867 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio.

Lapset:
Jalo Hermanni Jokela s. 23.07.1888 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio.
Kaarlo Jokela s. 07.09.1891 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio, k. 01.04.1892 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio.
Kaarle Mauritsi Jokela s. 15.05.1893 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio, k. 02.11.1896 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio.
Svante Ilmari Jokela s. 19.06.1897 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio.
Arvid Jokela s. 10.09.1901 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 31
VIII Kustaa Henrik Yrjönpoika Polviander e. Kauppila, (Taulusta 22, äiti Liisa Kauppila) Kauppilan poika, renkinä Paappasella, Ylä-Toikolla, Ristaniemessä -1851, kotonaan Kauppilassa 1851-52, Nygårdilla eli Tyrkkölässä 1852-54, Petäjälammin Savelassa 1854, jossa vihittiin. Vuonna 1855 Hainarin virkatalon lampuoti eli maanvuokraaja, lautamies, herrastuomari, furriiri=majoittaja, muutti Hainarin virkatalosta vänrikki Kaarle Kustaa Polvianderin kuoleman jälkeen Kurun Keihäslahden Lahdenmäen taloon Kurussa., s. 17.01.1829 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 27.02.1893 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki.


Kustaa Henrik Yrjönpoika, renki, Hainarin virkatalon vuokraaja, herrastuomari, vihittiin 5.6.1854 vänrikin tyttären Amanda Charoltta Polvianderin kanssa, s.5.10.1832 Kuru. k.31.8.1914 Lapua
Heidän asuinpaikkansa:
1854 - Savelan torppa

1855 - Hainarin virkatalon vuokraajana hänet tunnettiin nimillä Kustaa
Hainari ja Kustaa Polviander
1876 - 1893 Lahdenmäen torpan vuokraajana ,heistä käytettiin nimeä
Lahdenmäki
1893 - 1906 Lahdenmäen vuokraaja on heidän poikansa Pekka Aleksander
Polviander.

Sen ajan tapa oli nimittää ihmiset talojen mukaan ja koska heidän lapsensa olivat kaikki syntyneet Polvianderin Hainarin virkatalossa, vanhinta lukuunottamatta, joka syntyi Savelassa, Hainari nimen jälkeen Amanda ja Kustaa jatkoivat Polviander nimen käyttöä vaihtamatta jatkuvasti nimeään, ja näin Kustaasta tuli Polviander. Isänsä Yrjö on saattanut kulkea Kauppilan nimellä, isoisä ja Yrjön veli Matts Tienarin nimellä.

Kustaa Yrjönpoika oli pätevä maanviljelijä ja isättömänä kasvanut poika sai Amandan kanssa avioliiton solmiessaan tavallaan uuden isän vänrikistä, joka hänestä kovasti piti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutkin tuota asiaa vielä uudestaan ja olen nyt täysin varma, että Tuulikki Sillanpää-Jansen on tulkinnut väärin kirkonkirjoissa olevat merkinnät.

Kustaa Henrikille löytyy merkinnät talonnimet joita voisi ajatella sukunimen korvikkeiksi:

syntymäkoti Kauppila
lampoutina Hainari ja
torpparina Lahdenmäki.


En löytänyt yhtään merkintää, jossa hänelle olisi merkitty nimi Polviander.

Lasten syntymämerkinnöissä esikoinen Emilia syntyi Kurun Petäjälammin Savelassa Kustaa Henrikin ollessa Savelan renkinä. Muut lapset syntyivät Hainarissa.

Viimeisen lapsen, Pekka Aleksanterin, kohdalla syntymämerkintä on ”Wanh: Kustaa Yrjönpoika Hainari, w Amanda Charlotta Polviander”.

Muiden Hainarissa syntyneiden kohdalla merkintä on ”Gustaf Jöransson och des hustru Amanda Polviander”. Uskoakseni tuon on Tuulikki Sillanpää-Jansen luullut tarkoittavan, että Polviander on kummankin sukunimi. Sitähän tuo merkintä ei kuitenkaan tarkoita. Sen vahvistaa myös rippikirjamerkinnät, joissa Gustaf Jöransson on ilman sukunimeä, mutta Amandalla on aina sukunimi Polviander merkittynä.

Tiedot: Jorma Järviö Tampere.
Kustaa (Kauppila) ja Amanda Poliander.

Puoliso: Vihitty 05.06.1854 Kuru Amanda Charlotta Kaarlentytär Polviander Kurun Hainarin virkatalon emäntä., s. 05.10.1832 Kuru, Hainari, Kivioja, k. 31.08.1914 Lapua, Pappila.

Amanda Polvianderin vaarin Isaac Isaacsson Polviander haki Turun ja Porin lääninkansliasta
vesiasioiden hakemuksen:
Kuru/ Käsittelyn aikana: Ruovesi
Parkunkoski
Hakija: Polviander Isaac Emanuel
Akti: AD 1778/145 1818 Päätös: 3.11.1818 Nro 2539
Lisätiedot : Kahden jalkamyllyn hävittäminen ja yhden säilyttäminen


Isaac Emanuel Polviander s.17.4.1758 Mouhijärvi
k.1835 Kuru
Mouhijärven kirkkoherran apulainen, Kurun kappalainen.
Vanhemmat: Kaarle Kustaa Iisakinpoika Polviander, Porin rykmentin lipunkantaja Suomen sodassa 1808-1809., s. 04.03.1788 Mouhijärvi, k. 28.09.1876 Kuru ja Anna Kaisa Yrjöntytär Polviander o.s. Peltoniemi, Hainarin piika, s. 16.11.1809 Kuru, Karjula.

Lapset:
Emilia Olivia Sarparanta o.s. Polviander , s. 01.07.1854 Kuru, Petäjälammi, Ala-Paappanen, Savela. Tauluun 32
Anna Järvinen o.s. Polviander , s. 03.12.1855 Kuru, Hainarin virkatalo. Tauluun 33
Eelis Polviander s. 21.09.1857 Kuru, Hainarin virkatalo, k. 16.01.1862 Kuru, Hainarin virkatalo.
Olga Polviander , s. 08.09.1859 Kuru, Hainarin virkatalo. Tauluun 34
Kustaa Mauritz Polviander s. 20.09.1861 Kuru, Hainarin virkatalo, k. 19.06.1863 Kuru, Hainarin virkatalo.
Selma Amanda Polviander , s. 04.11.1863 Kuru, Hainarin virkatalo. Tauluun 38
Maria Aleksina Polviander , s. 03.08.1865 Kuru, Hainarin virkatalo. Tauluun 39
Anna Gustava Moisio o.s. Polviander , s. 24.08.1868 Kuru, Hainarin virkatalo. Tauluun 40
Toivo Elias Purola e. Polviander , s. 17.03.1871 Kuru, Hainarin virkatalo. Tauluun 42
Pekka Aleksanteri Polviander , s. 03.12.1874 Kuru, Hainarin virkatalo. Tauluun 43
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 32
IX Emilia Olivia Kustaantytär Sarparanta o.s. Polviander, (Taulusta 31, isä Kustaa Polviander) Emilia muutti vuosi 1. lapsensa syntymän jälkeen 8.7.1882 Suoniemelle, missä synnytti kuukauden päästä toisen lapsensa., s. 01.07.1854 Kuru, Petäjälammi, Ala-Paappanen, Savela, k. 1929.

Puoliso: Vihitty 29.12.1880 Kuru Emil Alfred Kallenpoika Söderman-Sarparanta e. Söderman Emil oli opiskelija naimisiin mennessään, s. 25.04.1854 Vesilahti.
Vanhemmat: Kalle Erikinpoika Söderman, Muurarin poika, Kalle muutti perheineen Naantalista 16.4.1849 Vesilahteen, Vesilahden lukkari, s. 11.05.1814 Turku, k. 20.10.1871 Vesilahti ja Maria Elisabet Juhontytär Söderman o.s. Rosenberg, Kellonsoittajan tytär, lukkarin vaimo, s. 17.07.1814 Turku, k. 13.05.1884 Tyrväntö.

Lapset:
Ilo Yrjö Söderman-Sarparanta s. 23.08.1881 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 08.04.1918 Lieto.
Eino Emil Söderman-Sarparanta s. 14.08.1882 Suoniemi.
Impi Maria Vuorikoski o.s. Söderman-Sarparanta s. 15.10.1883 Suoniemi.
Helmi Siviä Söderman-Sarparanta s. 24.12.1884 Suoniemi.
Lauri Kustaa Söderman-Sarparanta s. 07.03.1886 Sauvo, Karuna. Tervetuloa Karunan kylään, joka sijaitsee Sauvon kunnan eteläisessä kärjessä. Karunan kunta perustettiin 1869 ollen itsenäinen kunta vuoteen 1969 asti, jolloin se liitettiin Sauvon kuntaan. Karuna on huomattavalta osaltaan saaristoa, jossa asuu noin 700 asukasta. Kesäaikaan asukasluku kasvaa merkittävästi kesäasukkaiden saapuessa nauttimaan merellisistä ja luonnonkauniista maisemista. Meri ja historia ovatkin näkyvämpiä elementtejä. Karunasta on lyhyt matka isompiin kaupunkeihin kuten Turkuun ja Saloon.
Sauvon kunnan karunan kylä. Ennen kunta.
Ruusa Emilia Söderman-Sarparanta s. 04.05.1887 Lieto, k. 26.03.1936 Helsinki.
Olli Alfred Söderman-Sarparanta s. 22.07.1893 Lieto.
Paavo Valdemar Söderman-Sarparanta s. 02.08.1896, k. 27.03.1918 Tampere.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 33
IX Anna Kustaantytär Järvinen o.s. Polviander, (Taulusta 31, isä Kustaa Polviander) s. 03.12.1855 Kuru, Hainarin virkatalo, k. 1928.

Puoliso: Vihitty 15.10.1875 Kuru, Hainarin virkatalo Iivar (oäkta)) Maijanpoika Järvinen Suutari Hainarissa ja Kosken taloissa, s. 01.09.1854 Kuru, Leppämäki.

Lapset:
Amanda Josefiina Järvinen Muutti Lietoon 30.10.1893 ja sieltä Turkuun 5.11.1895, s. 02.10.1876 Kuru, Hainari, Kivioja.
Edvard Heribert Järvinen s. 15.03.1879 Kuru, Hainari, Kivioja, k. 18.08.1882 Kuru, Hainari, Kivioja
.
Maria Aurora Vuoristo o.s. Järvinen Muutti Tampereelle 2.11.1899, sieltä Pietarsaareen ja sieltä kotiin Kurun Koskelle vuonna 1907., s. 20.03.1881 Kuru, Hainari, k. 1950.
Hilda Alexandra Järvinen Hilda muutti 22.9.1902 Hämeenlinnaan, s. 21.04.1883 Kuru, Hainari, k. 1968.
Anton Henrik Järvinen Anton muutti Pietarsaareen 29.12.1906, s. 12.01.1886 Kuru, Hainari, k. 1931.
Väinö Markus Järvinen s. 25.04.1889 Kuru, Karjula, Koski, k. 1983.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 34
IX Olga Kustaantytär Polviander, (Taulusta 31, isä Kustaa Polviander) Kihlakunnan tuomarin tytär., s. 08.09.1859 Kuru, Hainarin virkatalo, k. 02.10.1925 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki.

Puoliso: Vihitty 03.09.1874 Kuru Johan Edvard Juhonpoika Poukkanen e. Poukka Poukan talon poika, postin kuljettaja, s. 16.09.1852 Ruovesi, Pappila, Wasu, Poukka, k. 25.06.1910 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki.
Vanhemmat: Juho Juhonpoika Poukka, Kiertolainen, s. 23.02.1805 Ruovesi, Pappila, Wasu, k. 07.06.1868 Ruovesi, Pappila, Wasu ja Maria Kaapontytär Poukka, s. 03.06.1826 Ruovesi, k. 28.01.1867 Ruovesi, Pappila, Wasu.
Johan ja Olga Poukkasen hauta Kurun Tammikankaalla.

Lapset:
Beata Emilia Wammaskoski o.s. Poukkanen Beeta muutti 1894 Kurun Keihäslahden Kurun taloon piiaksi ja muutti 13.5.1898 Huittisiin., s. 27.05.1875 Kuru, Hainari, k. 1963 Huittinen.
Axel Edvard Poukkanen s. 12.12.1876 Kuru, Keihäslahti, Ylä-Paappanen, Lahdenmäki, k. 05.06.1889 Kuru, Keihäslahti, Ylä-Paappanen, Lahdenmäki.
Elsa Pauliina Poukkanen Naimaton, muutti Tampereelle 7.11.1898, s. 28.01.1879 Kuru, Keihäslahti, Ylä-Paappanen, Lahdenmäki, k. 07.07.1962 Kuru, Keihäslahti, Ylä-Paappanen, Lahdenmäki.
Hilda Katariina Poukkanen s. 14.11.1880 Kuru, Keihäslahti, Ylä-Paappanen, Lahdenmäki, k. 05.04.1882 Kuru, Keihäslahti, Ylä-Paappanen, Lahdenmäki.
Tilma Maria Lindström o.s. Poukkanen Mies Magnus Lidström-Oulu, s. 25.09.1883 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 05.06.1964 Oulu.
Emil Abraham Poukkanen s. 12.01.1886 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 1928 Kuru.
Niilo Johannes Poukkanen s. 27.03.1888 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 1957 Kuru.
Kustaa Edvard Poukkanen s. 11.10.1890 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 04.11.1891 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki.
Jaakko Fredrik Poukkanen Ouluun 1913, s. 18.07.1892 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 1982 Oulu.
Olavi Nikolai Poukkanen , s. 14.12.1894 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki. Tauluun 35
Olli Ruben Poukkanen Muutti Ouluun 1915, puoliso Agnes, s. 21.01.1897 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki, k. 2/1986 Oulu.
Anni Elisabet Bäckström o.s. Poukkanen , s. 08.06.1899 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki. Tauluun 37
Vilho Joonas Poukkanen Muutti Ouluun 9.3.1931, s. 28.03.1901 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki, k. 1964 Oulu.
Edvard (Eetu) Joonas Poukkanen Muutti Ouluun 36.1.1928, 1-puoliso Kerttu -2 lasta, II-puoliso Jenni, s. 16.12.1903 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki, k. 30.04.1986 Oulu.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 35
X Olavi Nikolai Poukkanen, (Taulusta 34, äiti Olga Polviander) s. 14.12.1894 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki, k. 05.06.1971 Kuru.
Olavi ja Helmi Poukkasen hauta Kurun Tammikankaalla.

Puoliso: Helmi Sofia Kallentytär Poukkanen o.s. Kurstot s. 29.12.1890 Kuru, Keihäslahti, Kuru, k. 31.07.1976 Kuru.
Vanhemmat: Kalle Paavalintytär Männistö, Kuru Keihäslahden Kurun tilan itsellinen 1910-luvun taitteessa., s. 02.05.1856 Kuru, Keihäslahti, Leponiemi ja Maria Matintytär Pohja o.s. Kivelä, Olkitaipaleen suutari Idmanin piika., s. 05.07.1852 Parkano.

Lapset:
Olli Nikolai Poukkanen , s. 24.03.1920 Kuru. Tauluun 36
Laina Maria Poukkanen Diakonissa, s. 17.01.1922 Kuru, k. 20.03.2018 Viljakkala, Karhe.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 36
XI Olli Nikolai Poukkanen, (Taulusta 35, isä Olavi Poukkanen) s. 24.03.1920 Kuru, k. 31.03.2017 Kuru.

Puoliso: N.N Poukkanen

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 37
X Anni Elisabet Bäckström o.s. Poukkanen, (Taulusta 34, äiti Olga Polviander) s. 08.06.1899 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki, k. 14.01.1977 Oulu.

Puoliso: Heikki Bäckström s. 26.10.1896 Oulu, k. 29.07.1973 Oulu.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 38
IX Selma Amanda Kustaantytär Polviander, (Taulusta 31, isä Kustaa Polviander) s. 04.11.1863 Kuru, Hainarin virkatalo, k. 1952.

Puoliso: Vihitty 28.07.1882 Kuru Elias Rudolf Eenokinpoika Nurmi e. Koski Elias Nurmi muutti Kurusta 23.7.1901 perheineen Tampereelle., s. 07.04.1861 Kuru, Karjula.
Vanhemmat: Eenokki Yrjönpoika Koski e. Ristaniemi, Kosken isäntä 1860-1870, s. 01.11.1823 Kuru, Ristaniemi, k. 17.12.1870 Kuru, Karjula ja Matilda (Tilda) Serafia Kallentytär Koski, Pitäjänräätälin ja talollisen tytär, Kosken emäntä, s. 25.03.1834 Kuru, Karjula, k. 21.05.1914 Kuru, Karjula.

Lapset:
Rauha Maria Nurmi s. 18.07.1883 Kuru, Karjula, Koski, k. 1972.
Eino Rudolf Ilmari Nurmi s. 26.02.1886 Kuru, Karjula, Koski, k. 1970.
Helmi Aleksantra Nurmi s. 04.07.1888 Kuru, Karjula, Koski.
Toini Siviä Nurmi s. 24.01.1893 Kuru, Karjula, Koski, k. 1974.
Impi Esteri Nurmi s. 22.12.1896 Kuru, Karjula, Koski, k. 1976.
Aune Katriina Nurmi s. 25.12.1900 Kuru, Karjula, Koski, k. 1992.
Aino Pätiälä o.s. Nurmi s. 1903, k. 1992.
Vilho Nurmi s. 1906, k. 1973.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 39
IX Maria Aleksina Kustaantytär Polviander, (Taulusta 31, isä Kustaa Polviander) Maria muutti Kurusta 1.1.1890 Tammelan kuntaan pakkonaituna., s. 03.08.1865 Kuru, Hainarin virkatalo, k. 10.07.1941.

Puoliso: Vihitty 29.12.1889 Kuru Juuse Matinpoika Vesanen Metsänvartija, Juusen perhe muutti 30.3.1895 Heinolaan., s. 15.12.1862 Kuru, Aurejärvi, Saksa, k. 1933.

Lapset:
Alli Elisabet Varmajoki e. Vesanen s. 21.07.1890 Tammela, Porras, Turpo, Arola, k. 1874.
Olavi Kullervo Vesanen s. 13.08.1892 Tammela, Porras, Turpo, Arola, k. 30.07.1894 Tammela, Porras.
Vaava Rebekka Töyrylä o.s. Vesanen s. 15.05.1893 Tammela, Porras, k. 1980.
Paavo Vesanen s. 1897, k. 1930.
Eero Vesanen s. 1901, k. 1973.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 40
IX Anna Gustava Kustaantytär Moisio o.s. Polviander, (Taulusta 31, isä Kustaa Polviander) Anna muutti Mouhijärvelle 5.12.1891 kansakoulunopettajana, toimi siellä 1,5 lukvuotta ja muutti 31.7.1893 Viitasaareen, muutti miehensä ja tyytärensä kanssa Viitasaaren kunnan omistamasta Suovanlahden Kiimingin Raalikkalan talosta 13.10.1897 Lappeenrantaan, s. 24.08.1868 Kuru, Hainarin virkatalo, k. 20.01.1931 Lappeenranta.

Puoliso: Vihitty 19.06.1894 Viitasaari Otto Heikki Matinpoika Moisio Filosofian kandidaatti, s. 10.12.1866 Viitasaari, k. 09.01.1923 Lappeenranta.

Lapset:
Heikki Moisio s. 1895, k. 1955.
Anna Elisabet Mannermaa o.s. Moisio , s. 21.05.1896 Viitasaari. Tauluun 41
Laila Saarenmaa o.s. Moisio s. 1898, k. 1980.
Katri Soininen o.s. Moisio s. 1900, k. 1975.
Helena Sillanpää o.s. Moisio s. 1903, k. 1991.
Urpo Moisio s. 1909, k. 1931.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 41
X Anna Elisabet Mannermaa o.s. Moisio, (Taulusta 40, äiti Anna Moisio) Hammaslääketieteen lisensiaatti, s. 21.05.1896 Viitasaari, k. 1962.

Puoliso: Vihitty 09.09.1922 Lappeenranta Eero Jalava Kansalaissodan reservin lääkintäkapteeni, Heinolan kaupunginlääkäri. Eero kaatui talvisodan loppuvaiheessa., s. 01.12.1895 Lappeenranta, k. 25.02.1940 Äyräpää, Salmenkaita. JALAVA, EERO

sääty naimisissa
sukupuoli mies
kansalaisuus FI
kansallisuus FI
äidinkieli suomi
lasten lukumäärä 1
ammatti lääket.lis.
sotilasarvo lääkintäkapteeni
joukko-osasto II/JR 6
joukko-osastokoodi
syntymäaika 01.12.1895
synnyinkunta Lappeenranta
kotikunta Heinola
asuinkunta Heinola
haavoittumisaika
haavoittumispaikka
haavoittumiskunta
katoamisaika
katoamispaikka
katoamiskunta
kuolinaika 25.02.1940
kuolinpaikka Salmenkaita
kuolinkunta Äyräpää
hautauskunta Heinola
hautausmaa Heinola
hautapaikka 82
menehtymisluokka kaatui, siunattu ja haudattu.
Vanhemmat: Toivo Eemeli Jalava e. Väinämöinen Jussilainen, Upseeri, rautateiden kirjuri., s. 05.05.1861 Janakkala, Hyvikkälä, Jussila, k. 20.11.1897 Ruotsi, Enköping ja Selma Emilia Jalava o.s. Toppelius, s. 18.07.1874 Heinola.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 42
IX Toivo Elias Kustaanpoika Purola e. Polviander, (Taulusta 31, isä Kustaa Polviander) Toivo muutti Kurusta 22.11.1891 Lammin pitäjään Iso-Evolle metsänvartija-oppilaaksi, muutti 11.10.1893 Sippolaan, s. 17.03.1871 Kuru, Hainarin virkatalo, k. 1956.

Puoliso: Amanda Vilhelmiina Matintytär Purola o.s. Albrecht s. 10.07.1875.

Lapset:
Aarne Purola s. 1896, k. 1974.
Vilho Purola s. 1898.
Anne Davis o.s. Purola s. 1899.
Kaarlo Purola s. 1901.
Mauri Purola s. 1903, k. 1987.
Meri Siitonen o.s. Purola s. 1906, k. 1994.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 43
IX Pekka Aleksanteri Kustaanpoika Polviander, (Taulusta 31, isä Kustaa Polviander) Lahdenmäen torppari, Pekan perhe muutti 26.12.1905 Tampereelle, poliisikonstaapeli, s. 03.12.1874 Kuru, Hainarin virkatalo, k. 25.08.1926 Tampere.

Puoliso: Vihitty 03.09.1895 Kuru, Hainari Amanda Vilhelmiina Matintytär Solin Amanda kävi kansakoulun Viljakkalassa asuessaan, päästötodistus 1.6.1883, s. 15.11.1870 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Rapakko, k. 02.06.1916 Tampere.
Vanhemmat: Matti Matinpoika Solin, Kauppa-apulainen, maakauppias, perhe muutti 27.9.1876 Viljakkalaan Ala-Lempin taloon, neulomakonekauppias., s. 14.09.1841 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Rapakko ja Eveliina Vilhelmiina Heikintytär Solin o.s. Lörpys, Lörpyksen talon tytär, s. 06.06.1847 Kuru, Petäjälammi.

Lapset:
Elli Elisabeth Polviander s. 04.08.1896 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 03.09.1896 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki.
Katri Augusta Polviander s. 05.07.1897 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 11.02.1904 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki.
Anna Aliisa Polviander s. 06.12.1899 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 1970.
Maria Amanda Polviander s. 16.08.1902 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 1908.
Alli Helena Polviander s. 28.12.1904 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki, k. 1994.
Paavo Polviander s. 1907, k. 1937.
Eeva Polviander s. 1914, k. 2006.
Veli Polviander Alikersantti, s. 1915, k. 14.05.1943 Rajajoki.

POLVIANDER, VELI PEKKA
sääty naimisissa
sukupuoli mies
kansalaisuus FI
kansallisuus FI
äidinkieli suomi
lasten lukumäärä 2
ammatti levyseppä
sotilasarvo alikersantti
joukko-osasto 1./JR 48
joukko-osastokoodi 3047
syntymäaika 10.08.1915
synnyinkunta Tampere
kotikunta Tampere
asuinkunta Tampere
haavoittumisaika 14.05.1943
haavoittumispaikka Rajajoki
haavoittumiskunta
katoamisaika
katoamispaikka
katoamiskunta
kuolinaika 14.05.1943
kuolinpaikka 39.KS
kuolinkunta
menehtymisluokka kuoli haavoittuneena, siunattu ja haudattu
hautauskunta Tampere
hautausmaa Tampere, Kalevankangas


SUOMEN KAAKKOISIN KYLÄ:

Rajajoki, jota myöskin Perä-Kuokkalaksi kutsuttiin, oli Terijoen pitäjän ja koko Suomenkin kaakkoisin kylä, rajoittuen lännessä Ollilan kylään, etelässä Suomenlahteen, sekä idässä ja pohjoisessa valtakunnan rajana olleeseen Rajajokeen. Valtakunnan rajan välitön läheisyys ja sen vaihtelut eri aikakausina toivat oman leimansa rajakylän elämään. Rajajoelta oli matkaa Terijoen keskustaan 18 km, Viipuriin 96 km ja Pietariin 35 km.
Raja Rajajoelle vuonna 1323

1000-luvun alussa, jolloin Suomi oli vielä heimoasteella, sen sivuilla olevat valtakunnat Ruotsi ja Novgorod pyrkivät laajentamaan vaikutustaan sen alueelle. Pitkien sotavaiheiden jälkeen solmittiin vuonna 1323 Pähkinäsaaren rauha, joka oli ensimmäinen kirjallinen sopimus jolla vahvistettiin Ruotsin ja Novgorodin välinen raja kulkemaan Rajajoessa.Vähitellen Suomesta tuli yhä kiinteämpi osa Ruotsia mutta suomalaista asutusta levisi Pähkinäsaaren rajan yli toisellekin puolelle, josta jatkuvat rajakiistat haittasivat yhteiskunnallistakin kehitystä.Vuonna 1595 solmitussa Täyssinän rauhassa raja Karjalan kannaksen osalta säilyi samana kuin aikaisemminkin, mutta vuonna 1617 solmitussa Stolbovan rauhassa Ruotsi laajensi alueitaan aina Suomenlahden eteläpuolelle saakka.Pietari Suuren johdolla aloitettiin Venäjän menetetyn aseman palauttaminen, Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 ja Turun rauhassa vuonna 1743 Venäjä siirsi rajansa takaisinpäin aina Kymijoelle saakka.1800-luvun alkupuolella Venäjän keisari Aleksanteri I ja Ranskan Napoleon ehdottivat Ruotsille yhteistä Englantiin kohdistettua mannermaasulkemus -sopimusta. Ruotsin kieltäydyttyä ehdotuksesta, Venäjä hyökkäsi Suomeen vuonna 1807 ja valloitti sen. Haminan rauhassa syyskuussa 1809 Suomi siirtyi kokonaisuudessaan Venäjän yhteyteen ja autonomian aikana, vuonna 1812, vanha-Suomikin liitettiin takaisin muuhun Suomeen.Suomen itsenäistyttyä, vuonna 1917 valtakunnan raja pysyi edelleenkin Rajajoessa ja sen jatkeena olevassa Ruostekanavassa.
Pietari tärkein kauppapaikka

Pietari oli ennen Suomen itsenäistymistä rajajokelaistenkin tärkein kauppapaikka. Sinne oli hyvät kulkuyhteydet, esim. parhaana huvila-asutus aikana, ennen ensimmäistä maailmansotaa kulki Pietarin ja Terijoen välillä lähes 40 junavuoroa vuorokaudessa.Maanteitse vietiin hevosilla elintarvikkeita, polttopuita ym. kauppatavaraa Pietariin ja hevoskyyti oli yleisin kuljetusmuoto myöskin huvila-asukkaiden muuttokuormille. Huviloita oli silloin huomattava määrä mm. Dyynin alueella.
Rajaa muutetaan kivääritehtaan vuoksi

Aikanaan Rajajoki oli hiljaiseloa elävä, pikkutiloja käsittävä kyläyhteisö, mutta vuonna 1714 oli Rajajoen alueeseen kuuluvaan Systerbäckiin perustettu venäläisten ase- ja ankkuritehdas (Systerbäckin kivääritehdas). Tehdas sai tarvitsemansa työvoiman, sekä tehtaan polttoaineeksi puuhiiltä sille alistetulta suomenpuoleiselta alueelta.Tehtaan tonttialueesta kuului kuitenkin Siestarjoen pohjoispuoli Rajajoen alueeseen ja joen toinen puoli kuului Venäjälle, Pietarin kuvernementtiin. Erilaisten neuvottelujen jälkeen keisari määräsi 4.2.1864, että Rajajoen asetehtaan alue liitettäisiin Pietarin kuvernementtiin erinäisin aluekorvauslupauksin. Rajajoki ja Suomi menetti näin 14 neliökilometrin laajuisen maa-alueen Venäjälle, mutta korvauksen saanti unohtui.Suomen itsenäistyttyä raja säilyi Ruostekanavassa, mutta Tarton rauhassa 1920 edustajamme ottivat esille Systerbäckin alueen korvauslupauksen, joka tuottikin tuloksen ja näin Suomi sai korvauksena Venäjältä Petsamon alueen, jonka nikkelirikkauksista ei silloin ollut tietoakaan.
Rautatie tuo turistit

Helsinki - Pietari rautatien valmistuminen vuonna 1870 oli piristysruiske Rajajoenkin talouselämälle ja tämän jälkeen alkanut huvila-asutuksen kasvu muutti koko paikkakunnan elämänmenoa. Maanviljelyksestä aikaisemmin saatu toimeentulo laantui huvila-asutuksen aikana. Parempaan tulokseen pääsi rakentamalla sopiviin paikkoihin huviloita vuokrattavaksi kesäasukkaille ja puuhailemalla vaikka ajurin ammatissa.Ulkolaisia kesävieraita oli Terijoella parhaaseen aikaan, ennen vuotta 1914, jopa 140.000 henkeä.
Raja sulkeutuu

Suomen itsenäistyttyä huvilaelämä tyrehtyi ja seurauksena oli ankara taloudellinen pulakausi, jonka torjumiseksi oli pakko kohentaa omaa maatalouden tuotantoa ja investoitava metsistä pääomaa. Maatalouden kehitys olikin erittäin nopeaa 1930-luvun lopulle tultaessa.Vuosina 1918-25 myytiin liki puolet huviloista siirrettäväksi muualle Suomeen.Vaikka rautatie Rajajoelle oli valmistunut jo 1870, valmistui Rajajoen asema omaan käyttöönsä vasta 1.12.1917. Sitä ennen se oli maailmansodan aikana venäläisten sotasairaalana. Tämä arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema, aikaisemmista asemarakennustyypeistä täysin poikkeava rakennus oli Suomen kauneimpia asemarakennuksia.Tässä Rajajoen asemarakennuksessa pidettiin mm. Suomen ja Venäjän väliset rauhanneuvottelut, jotka johtivatkin Tarton rauhansopimukseen 11.12.1920. Samalla loppuivat myöskin rajalla ajoittain ilmenneet rauhattomuudet.Itsenäisyyden aikana Rajajoki oli Karjalan kannaksen ainoa rajanylityspaikka, jonka mukanaan tuomat erilaiset toiminnot, niin rautatielaitos kuin rajavartiostokin antoivat oman leimansa kylän elämälle.Itsenäistymisen jälkeisinä vuosikymmeninä 1920-30 luvuilla Rajajoen asema oli melkoinen toiminnan keskus. Matkustajajunia kulki Viipuriin useampi junapari päivässä ja kansainvälisessä liikenteessä yksi junapari päivässä välitti liikennettä Venäjälle. Varsinainen turistiliikennehän siihen aikaan oli melko vähäistä, mutta todennäköisesti virkamatkoilla olevien matkustajien joukosta erottui joskus hyvinkin monenlaisia kansallisuuksia.Venäjältä tuleva tavaraliikenne oli melko vilkasta. Kaikki venäläisissä tavaravaunuissa tullut tavara täytyi siirtokuormata Rajajoella suomalaisiin vaunuihin eteenpäin kuljetusta varten ja päinvastoin.Rajajoki ja varsinkin rajan rautatiesilta olivat kotimaisten matkailijoiden suosittuja turistikohteita. Parhaina vuosina turistien kävijämäärä nousi jopa 40.000 - 50.000 henkilöön.
Puun uittoa Rajajoessa

Rajajoki oli jokena valtakunnan vuosisatainen raja itää vastaan (mm. 1323-1617 ja 1812-1940). Se alkoi Kivennavan - Raudun rajalta Kuuritsan suolta, noin 60 kilometriä virrattuaan se lähellä Suomenlahtea laski Venäjän puoleiseen Siestar-järveen (Roslivan järvi). Se kulki tämän jälkeen kappaleen matkaa Venäjän puolella, siinä kohdassa missä Ruostekanava oli valtakunnan rajana ja palasi taas yhteiseksi rajaksi vajaan kilometrin päässä merestä.Joki toimi myöskin puutavaran uittoväylänä niin suomalaisille kuin venäläisillekin. Joen yläjuoksulta uittivat ensin venäläiset sahatukkeja Kuttermannin sahalle, joka sijaitsi Korotniekan peltojen kohdalla. Venäläisten tukkien mentyä ohi rautatiesillan alkoi suomalaisten propsien uitto joessa. Puomit seisauttivat propsisumat välittömästi rautatiesillan pohjoispuolella olevalle nostopaikalle, josta ne hinattiin pienoisrataa myöten mäkeä ylös rautatien varteen, rautateiden edelleen kuljetettavaksi.Propsien nostopaikan kohdalla on ollut ennen Suomen itsenäistymistä ylikulkusilta, jonka tukipylväiden jäännöksiä on vieläkin Suomenpuoleisella rannalla nähtävissä. Nyt venäläiset ovat rakentaneet isot maantiesillat rautatien sekä etelä- että pohjoispuolelle.
Suomalaista asutusta Rajajoen molemmin puolin

Ennen Suomen itsenäistymistä oli joen molemmin puolin olevissa kylissä, Rajajoella, Valkeasaaressa, Retukylässä ja Systerbäckissäkin ollut asutus pääosin suomalaista. Rajan sulkeuduttua yhteys joen yli katkesi kertaheitolla. Monet perheet, joiden kodit olivat työ- ym. tehtävien johdosta jokirajan Venäjän puolella, joutuivat jättämään kotinsa ja omaisuutensa sinne ja heidän oli tultava salateitse Suomen puolelle. Rajan taakse jäänyt suomalainen väestö (inkeriläiset) joutui Stalinin aikana kokemaan vainon ajat kaikessa karmeudessaan.Rauhan vuosina eläminen rajan välittömässä läheisyydessä oli aivan normaalia elämää, ilman mitään rajoituksia tai uhkia, vaikka muualta tulleet henkilöt sitä hiukan karttoivatkin. Rajaseudun asukkaille se oli luonnollinen olotila, joki on rajana ja sillä hyvä. Rajan välittömässä läheisyydessä oli rauhallisinta asua. Vuoden 1939 kesällä alkoi näkyä naapurin puolella varustautumisen merkkejä, mutta kukaan ei uskonut että sota voisi syttyä. Evakkoon lähtökin lokakuun alkupuolella oli kuin lomallelähtö muutamaksi viikoksi ja sitten paluu takaisin kotiin, mutta se evakossa olo on jatkunut vielä tänäkin päivänä.
Sodat tuhosivat Rajajoen alueen

Sotien aikana tuhoutuivat kaikki rakennukset Rajajoen alueelta, joten vanhoista paikoista löytyy vain joitakin raunion osia ja paikoin sodanaikaisia juoksuhaudan jäänteitä maastossa.Venäläisten vilkas rakennustoiminta on keskittynyt entisen kyläkeskuksen ulkopuolelle, kuten Dyynin hotellit meren rantaan, entisen kylätien pohjoispuolella oleville peltoalueille aina rautatien tuntumaan saakka ja laaja omakotialue rautatien pohjoispuolella. Vanhan kylätien paikalle on rakennettu Terijoen - Pietarin välinen maantie, sekä uusi maantie Systerbäckin vanhaa rautatiepohjaa myöten Rajajoen asemaseudun ohitse Terijoelle ja Kivennavalle. Entinen Dyynin tienhaarasta Rajajoen asemalle mennyt tie palvelee nyt uuden asutusalueen liikennettä. Muut entiset paikallistiet ovat hävinneet täysin maastosta.
Suomen kaakkoisin kylä Rajajoki, missä Veli Polviander haavoittui kuolettavasti.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 44
VIII Matti Josefinpoika Simola ent. Kaitala e. Kauppila, (Taulusta 22, äiti Liisa Kauppila) Matti oli renkinä useissa taloissa ja oli renkinä Karjulan Nygårdin talossa mennessään naimisiin jahtivoudin tyttären kanssa. Matti Kaitala muutti perheineen Kurusta 4.5.1888 Ylöjärven Teivaalan säterin Simolan torppaan rengiksi ja sitten terppariksi ja Ylöjärveltä 31.10.1894 Teiskon Saarlahteen., s. 26.09.1831 Kuru, Olkitaipale, Tienari.

Puoliso: Vihitty 12.12.1854 Kuru Gustava Charlotta Kustaantytär Simola ent. Kaitala o.s. Helander Jahtivoudin tytär. Gustava muutti Kurusta Karkkuun 10.10.1814 Karkkuun ja takaisin Kuruun ja meni naimisiin Olkitaipaleen Kauppilan Tienarin kanssa., s. 09.07.1832 Suoniemi.

Gustafa Helanderin isä oli jahti - ja siltavouti.

Jahtivouti

Jahtivouti oli vanha valtion virkamies, jonka tehtäviin kuului suurpetojen metsästyksen järjestäminen ja valvonta sekä metsäpalojen sammuttamisen organisointi. Virka lakkautettiin Suomessa 10. helmikuuta 1891 asetuksella.

Kuuluisa oli muun muassa Someron jahtivouti Erkki Jaakonpoika Haka (1746-1808), joka yksin metsästi lähes kaikki Someron petoeläimet.

Aleksis Kivi nostaa pääteoksessaan Seitsemän veljestä Nurmijärven jahtivoudin keskeiseen asemaan; vanha jahtivouti mm. metsästää munavarkaudesta metsään piileksineet kuusi vanhinta veljestä - Eero oli vielä silloin sylilapsi - esiin ja järjestää näille ansaitun löylytyksen. Samoin hän opettaa Eeron lukemaan jotta tämä saattoi opettaa veljiään. Ja kun tästä vanhasta veteraanista aika jätti, niin juuri Eero peri hänen virkansa.

Nykyisin jahtivoudiksi saatetaan kutsua metsästyksen johtajaa, esimerkiksi yhteistyötä vaativassa hirvijahdissa.

Siltavouti

Noin 150 vuotta sitten Suomessa oli vielä lukuisia siltavouteja. Heidän tehtäviinsä kuului mm. siltojen, teiden ja aitojen kunnossapidon valvonta. Esimerkiksi Varsinais-Suomen Merimaskussa siltavouteja mainitaan ensimmäisen kerran jo vuonna 1675. Useasti sama mies hoiti tämän tehtävän lisäksi jahtivoudin virkaa. Tällöin tehtäväksi tuli myös erilaisten petoeläinten jahdeista huolehtiminen.

Siltavoudin tehtävä ei aina ollut mahdottoman mukava, koska hänen oli tarvittaessa kovisteltava isäntiä erilaisiin korjauksiin. Silta- ja jahtivoutia voisi ehkä pitää eräänlaisena vara- tai apunimismiehenä, joka valvoi kruunun etuja paikallistasolla. Toimivat liikenneyhteydet ovat olleet aina elintärkeitä mille tahansa maalle.
Vanhemmat: Kustaa Juhonpoika Helander, Itsellinen, jahtivouti, siltavouti., s. 18.07.1809 Hämeenkyrö, k. 09.07.1865 Kuru, Karjula, Koski ja Gustava Kustaantytär Helander o.s. Lindgren, s. 28.04.1807 Vahto, Kierikkala, k. 10.10.1880 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää.

Lapset:
Kalle Maurits Simola e. Kaitala s. 01.08.1856 Kuru, Hainarin puustelli.
Olga Maria Simola o.s. Kaitala Olga muutti 3.11.1895 Pirkkalaan, s. 25.11.1858 Kuru, Petäjälammi, Ala-Paappanen, Leppälä.
Amanda Charlotta Helander o.s. Kaitala , s. 14.04.1861 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää. Tauluun 45
Emma Josefiina Simola o.s. Kaitala s. 01.10.1863 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää.
Thilda Simola o.s. Kaitala s. 10.03.1867 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää, k. 25.06.1867 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää.
Juho Manu Simola e. Kaitala s. 14.03.1869 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää.
Matilda Vilhelmiina Simola o.s. Kaitala s. 24.03.1872 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää.
Aina Pauliina Simola o.s. Kaitala s. 06.05.1876 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 45
IX Amanda Charlotta Matintytär Helander o.s. Kaitala, (Taulusta 44, isä Matti Simola ent. Kaitala) s. 14.04.1861 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää.

Puoliso: Vihitty 16.04.1893 Ylöjärvi Konstantin Kustaanpoika Nieminen e. Valkeeniemi Työmies, Konstantin muutti vaimonsa Amandan kanssa Ylöjärveltä 10.12.1900 Tampereelle., s. 24.03.1867 Teisko, Saarlahti, Paksula.
Vanhemmat: Juho Kustaa Matinpoika Valkeeniemi, Paksulan töllin (torppa) Valkeeniemen isäntä., s. 07.12.1823 Teisko, Saarlahti, Paksula ja Anna Stina Valkeeniemi, s. 20.05.1834 Orivesi.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 46
VIII Eelis Alfred Josefinpoika Ahonen ent. Kaita-aho ent. Kivioja e. Kauppila, (Taulusta 22, äiti Liisa Kauppila) Eelis oli renkinä Kurussa eri taloissa ja oli renkinä Kurun Hainarin puustellissa mennessään naimisiin, Hainarin Kiviojan torppari, Hainarin itsellinen, Kurun Keihäslahden Sillanpään talon Kaita-ahon torppari, Keihäsjärven Kurun talon Lahdenmäen torpan itsellinen. Eelis kuoli 60-vuotiaana lavantautiin., s. 24.01.1840 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 27.03.1900 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki.

Puoliso: Vihitty 25.11.1866 Kuru, Hainarin puustelli (kruunu) Annastina Heikintytär Kaita-aho ent. Kivioja o.s. Hörman s. 04.05.1838 Kuru, Hainari, Kivioja.
Vanhemmat: Heikki Matinpoika Hörman e. Ilveskoski, Heikki ja Saara muuttivat 27.12.1832 Teiskosta Kuruun, renki, Hainarin Kiviojan torppari., s. 10.02.1799 Teisko, Paksula, k. 21.11.1876 Kuru, Hainari, Kivioja ja Saara Erikintytär Hörman, Piika, s. 10.12.1803 Kuru, Petäjälammi, Lörpys, Salminiemi, k. 22.11.1874 Kuru, Hainari, Kivioja.

Lapset:
Hilma Maria Kaita-aho o.s. Kivioja Hilma muutti Kurusta 4.11.1885 Pirkkalaan., s. 23.02.1869 Kuru, Hainarin puustelli.
Eelis Frithjof Kivioja s. 09.06.1872 Kuru, Hainari, k. 17.11.1873 Kuru, Hainari.
Manta Josefiina Kaita-aho o.s. Kivioja Manta muutti Kurusta vuonna 1890 Ylöjärvelle., s. 23.08.1874 Kuru, Hainari.
Toivo Heikki Ahonen ent. Kaita-aho e. Kivioja Toivo muutti Kurusta 22.7.1901 Tampereelle, s. 12.02.1877 Kuru, Hainari.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 47
VII Matti Matinpoika Ala-Toikko e. Ylä-Toikko, (Taulusta 7, isä Matti Ylä-Toikko) Talollinen., s. 10.04.1811 Kuru, Vaakaniemi, k. 13.01.1885 Kuru, Vaakaniemi, Alatoikko. Huhtilato oli Ylä-Toikon torppa. Vävy kuului samaan Toikon "klaaniin".
Se on lähtöisin 1400-luvulta Vesilahdelta, mistä lähti asuttamaan Hämetta "savuvälein" kuten Kustaa Vaasa määräsi.
Kun Ala-Toikko autioitui Isovihan aikana (Isoviha on Suuren Pohjan sodan (1700-21) aiheuttama venäläisten miehitys Suomessa vuosina 1713-21. Se päättyi Uudenkaupungin rauhaan 30.8.1721. Se oli venäläisten ylivallan aikaa Suomessa.) tulivat uudet asukkaat ruoveden Tyrnin talosta. Matti Lipposen veli kertoi, että Tyrnit kuuluivat siihen isoon "klaaniin". Ennenvanhaan etäisiinkin sukulaisiin pidettiin yhteyttä.
Ala-Toikon vanhoja aittoja 1800-luvulta.

1. puoliso: Vihitty 27.12.1840 Kuru Eeva Joelintytär Ala-Toikko Emäntä, kuoli synnytykseen, s. 17.01.1823 Kuru, Vaakaniemi, k. 06.04.1865 Kuru, Vaakaniemi. Kuoli 42-vuotiaana nuorimman lapsen (Wilhelm) synnytykseen.
Wihelm kuoli vuoden ikäisenä. Kaksi aikaisemmin syntynyttä lastakin
kuoli varsin nuorena (alle 2-vuotiaina). Wilhelmina kuoli 09.04.1854 kahdentoista päivän ikäisenä. Kovia kokenut perhe.
Vanhemmat: Joel Antinpoika Ala-Toikko, Talollinen, s. 25.07.1792 Kuru, Vaakaniemi, k. 01.05.1842 Kuru, Vaakaniemi ja Leena (Helena) Joosepintytär Ala-Toikko o.s. Ala-Yrjölä, s. 04.04.1790 Teisko, Jutila, k. 08.02.1869 Kuru, Vaakaniemi.
Ala-Toikon perinnemaisemaa tilan päärekennuksen edestä kuvattuna. Taustalla on Näsijärvi, jonka rannasta Ala-Toikon kohdalla on kivikautinen löydös. Hyvät metsästys- ja kalastusalueet lähellä ja maaperä soraa ja kalliota.

Lapset:
Manu Aukusti Ala-Toikko , s. 14.03.1841 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 48
Helena Ala-Toikko s. 15.03.1844 Kuru, Vaakaniemi, k. 30.07.1846 Kuru, Vaakaniemi.
Matti Hellsten e. Ala-Toikko , s. 05.02.1846 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 53
Kustaa Ala-Toikko s. 24.05.1848 Kuru, Vaakaniemi, k. 06.06.1848 Kuru, Vaakaniemi. Kuoli yskään 2-viikon vanhana.
Maria (Maja) Lahdenpohja o.s. Ala-Toikko , s. 24.04.1849 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 60
Karoliina Ala-Toikko s. 14.05.1852 Kuru, Vaakaniemi, k. 24.03.1853 Kuru, Vaakaniemi. Kuoli yskään 1-vuotiaana.
Vilhelmiina Ala-Toikko s. 29.03.1854 Kuru, Vaakaniemi, k. 09.04.1854 Kuru, Vaakaniemi.
Kalle Ala-Toikko s. 01.06.1855 Kuru, Vaakaniemi, k. 09.05.1859 Kuru, Vaakaniemi.
Juho Alanen e. Ala-Toikko Hätäkaste, asui kotonaan poikamiehenä. Sai armeijassa nimen Alanen., s. 28.02.1859 Kuru, Vaakaniemi, k. 14.11.1890 Kuru, Vaakaniemi, Alatoikko.
Vilhelmiina Ala-Toikko s. 20.06.1861 Kuru, Vaakaniemi, k. 20.12.1861 Kuru, Vaakaniemi. Kuolinsyy tuntematon.
Hilma Ala-Toikko s. 01.02.1863 Kuru, Vaakaniemi, k. 02.05.1864 Kuru, Vaakaniemi.
Vilhelmi Ala-Toikko s. 06.04.1865 Kuru, Vaakaniemi, k. 30.08.1866 Kuru, Vaakaniemi.
2. puoliso: Vihitty 15.12.1865 Kuru Valpuri Danielintytär Ala-Toikko o.s. Leveelahti Keveelahden torpparin tytär, Ala-Toikon vanha emäntä, s. 18.04.1816 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä, k. 21.09.1881 Kuru, Vaakaniemi.
Vanhemmat: Taneli Matinpoika Leveelahti, Taipaleen sotilaan poika ,Myllärin ja Tienarin renki sekä Leveelahden torppari, s. 22.11.1780 Kuru, Olkitaipale, Taipale, k. 16.01.1841 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä ja Valpuri Joosepintytär Leveelahti o.s. Tienari, Tienarin tytär ja piika ,Leveelahden Tienarin tytär, Olkitaipaleen Vanhakylän Leveelahden torpan emäntä, s. 30.04.1785 Kuru, Olkitaipale, k. 07.11.1864 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä.
Ala-Toikon vanha venevaja Näsijärven rannalla.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 48
VIII Manu Aukusti Matinpoika Ala-Toikko, (Taulusta 47, isä Matti Ala-Toikko) Ala-Toikon isäntä, minkä jälkeen Toikkonen omi tilan kepulikonstilla. Sakotettu ensi kerran luvattomasta viinan myymisestä vuonna 1884., s. 14.03.1841 Kuru, Vaakaniemi, k. 22.06.1898 Kuru, Vaakaniemi.
Vanhan elämäntyylin hävitti äkkiuusirikas kauppias, joka osti Ylä-Toikon ja puliveivasi Ala-Toikon itselleen. Vei vielä nimenkin. Emanuelin lapset eivät saaneet käyttää Toikko-nimeä, vaikka Antti Toikkonen ei ollut mitään sukua Toikolle. He muuttivat nimekseen Alanen. Heidän vanhapoika setänsä Juha oli saanut sen ilmeisesti armeijassa palvellessaan, joten myös veljen lapset alkoivat käyttää sitä myöhemmin.
Lahdenpohja ilmeisesti säästyi jotenkin Toikkoselta, koska se oli annettu jo edellisessä polvessa asuttavaksi torpaksi Ala-Toikon tyttären perheelle.
Matin mummo (eli biologisesti isänsä täti ja sosiaalinen äiti) vietti siellä joskus lapsena kesää, olivat kuulemma kohdelleet häntä siellä todella hyvin.

Lähde: Matti Lipponen Tampere.
Tämän kuusen kohdalla oli Ala-Toikon päärakennus. Perustuskivistä osa on näkyvillä kuusen lähellä.

Puoliso: Vihitty 06.10.1871 Kuru Maria Liisa Kustaantytär Ala-Toikko o.s. Rikala Muutti Teiskosta 1871 Kuruun., s. 02.04.1845 Teisko, Leppälahti, k. 02.01.1902 Kuru, Vaakaniemi.
Vanhemmat: Kustaa Heikinpoika Rikala, Rikalan isäntä 1835-1848. Kustaa kuoli 35-vuotiaana tuskalliseen kivitautiin., s. 02.05.1813 Teisko, Leppälahti, k. 08.06.1848 Teisko, Leppälahti ja Saara Heikintytär Järvenpää ent. Rikala o.s. Yli-Korpula, Saara isännöi Rikalan tilaa 1849, s. 28.10.1815 Teisko, Pohtola, k. 19.01.1881 Teisko, Leppälahti.

Lapset:
Manu Ala-Toikko s. 27.08.1872 Kuru, Vaakaniemi, k. 09.10.1872 Kuru, Vaakaniemi.
Juho Kustaa Ala-Toikko s. 18.10.1873 Kuru, Vaakaniemi, k. 25.12.1881 Kuru, Vaakaniemi.
Maria Ala-Toikko s. 24.07.1877 Kuru, Vaakaniemi, k. 22.11.1879 Kuru, Vaakaniemi.
Iita Laurila o.s. Alanen , s. 11.10.1880 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko. Tauluun 49
Toivo Alanen e. Ala-Toikko , s. 08.07.1884 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 50
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 49
IX Iita Manuntytär Laurila o.s. Alanen, (Taulusta 48, isä Manu Ala-Toikko) Itsellinen Ala-Toikon Lahdenpohjassa 1902-1904, muutti 1904 Olkitaipaleen Laurilaan ja meni itsellisen Leo Laurilan kanssa naimisiin ja sai pojan., s. 11.10.1880 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.

Puoliso: Vihitty 19.08.1904 Kuru Leo Emil Kallenpoika Laurila Parkkuun Ylämyllyn mylläri., s. 28.06.1878 Kuru, Olkitaipale, k. 04.01.1927 Kuru, Olkitaipale.
Vanhemmat: Kalle Kustaa Matinpoika Laurila, Talollinen, 1/4 manttaalia. Kirkkoväärti, s. 10.02.1828 Kuru, Olkitaipale, k. 10.05.1880 Kuru, Olkitaipale ja Henrika Albertiina Juhontytär Laurila o.s. Ristaniemi, Ristaniemen tytär, Laurilan emäntä, s. 22.07.1835 Kuru, Ristaniemi, k. 03.06.1899 Kuru, Olkitaipale.

Lapset:
Yrjö Emil Laurila s. 27.07.1905 Tampere.
Pentti Valdemar Laurila Pentti muutti 9.2.1952 Helsingin Kallion srk:n, s. 16.04.1912 Kuru, Olkitaipale.
Erkki Johannes Laurila Erkki vihittiin 24.6.1940, s. 18.05.1917 Kuru, Olkitaipale.
Rauha Kyllikki Laurila Rauha muutti 15.8.1953 Helsingin Malmin srk:n, s. 30.08.1920 Kuru, Olkitaipale.
Veikko Matias Laurila Veikko asui Kurun vanhainkodissa ja oli holhouksen alainen, s. 22.02.1923 Kuru, Olkitaipale.
Hilkka Mirjami Laurila s. 24.07.1925 Kuru, Olkitaipale.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 50
IX Toivo Manunpoika Alanen e. Ala-Toikko, (Taulusta 48, isä Manu Ala-Toikko) Toivo kuoli 83-vuotiaana aivoveritulppaan., s. 08.07.1884 Kuru, Vaakaniemi, k. 05.09.1967 Kuru, Vaakaniemi.

Puoliso: Vihitty 21.12.1906 Kuru Miina Sandra Saluntytär Alanen o.s. Karttila Miina kuoli 87-vuotiaana sydänlihaksen rappeumaan., s. 23.04.1880 Virrat, Vaskivesi, k. 11.09.1967 Kuru, Vaakaniemi.
Vanhemmat: Salu Kaaponpoika Karttila, s. 12.06.1835 ja Liisa Mikontytär Karttila o.s. Kuusenaho, s. 18.08.1848 Kuru, Aurejärvi, k. 24.02.1887 Virrat, Vaskivesi.

Lapset:
Naimi Vilhelmiina Moisio o.s. Alanen , s. 23.07.1907 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko. Tauluun 51
Yrjö Eemil Alanen , s. 01.03.1909 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko. Tauluun 52
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 51
X Naimi Vilhelmiina Moisio o.s. Alanen, (Taulusta 50, isä Toivo Alanen) s. 23.07.1907 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko.
Moision asuinrakennus.

Puoliso: Vihitty 29.05.1926 Kuru Urho Aleksanteri Matinpoika Moisio s. 28.04.1895 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Vanhemmat: Matti Juhonpoika Moisio e. Lahdenpohja, Ala-Toikon Lahdenpohjasta Ala-Toikon torppariksi Moisioon vuonna 1881., s. 29.01.1855 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, k. 04.02.1906 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko ja Aina Maria (äpärä) Miinantytär Moisio o.s. Kotajärvi, Rippikirjassa lukee Ainan kohdalla ''löysä'', Aina muutti Virroilta 14.2.1891 Kuruun Moision piiaksi ja meni isäntä Matti Moision kanssa naimisiin Matin vaimon kuoltua. Moision emäntä., s. 04.07.1875 Virrat, Hauhuu, Siikala.
Vaalit Ristaniemen koululla, vaalilautakunta vasemmalta lukien Hemmi Mäkinen, Jaakko Mäkinen, Jalmari Mantere, Urho Moisio, Aleksi Salonen ja Arvo Ristaniemi.

Lapset:
Aarne Aleksanteri Moisio s. 25.09.1926 Kuru, Vaakaniemi.
Moision tupla-aitta.
Veikko Sakari Moisio s. 16.07.1928 Kuru, Vaakaniemi.
Esko Antero Moisio s. 25.11.1929 Kuru, Vaakaniemi.
Kuvassa on Esko Moisio vanhempiensa Urhon ja Naimin ja sisarensa Ullan kanssa kotinsa rappusilla. Kuvassa myös alatasanteella istuva Matti Lipponen yläpuolellaan on istumassa äitinsä Hilkka Lipponen os. Iisalo.
Ulla Moisio
Kuvassa on Ulla Moisio vanhempiensa Urhon ja Naimin ja veljensä Eskon kanssa kotinsa rappusilla. Kuvassa myös alatasanteella istuva Matti Lipponen yläpuolellaan onistumassa isänsä Orvo Lipponen (ent. Hellsten).
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 52
X Yrjö Eemil Alanen, (Taulusta 50, isä Toivo Alanen) Kivimies, s. 01.03.1909 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, k. 18.05.1970 Kuru, Vaakaniemi.

Puoliso: Vihitty 24.06.1931 Kuru Taimi Inkeri Alanen Taimi kuoli 55-vuotiaana paksusuolen syöpään., s. 30.11.1909 Ylöjärvi, k. 15.08.1965 Kuru, Vaakaniemi.

Lapset:
Antero Alarik Alanen s. 23.07.1932 Kuru, Vaakaniemi.
Anja Anita Kumpukallio o.s. Alanen Anja muutti Ikaalisiin, vihitty Veikko Kumpukallion kanssa 17.7.1954., s. 17.11.1934 Kuru, Vaakaniemi.
Hannu Kalevi Alanen s. 10.08.1947 Kuru, Vaakaniemi.
Tapani Kalervo Alanen s. 02.11.1951 Kuru, Vaakaniemi, k. 18.09.1999 Kuru.
Yrjö ja Taimi Alasen ja poikansa Tapani Alasen hauta Kurun Tammikankaalla.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 53
VIII Matti Matinpoika Hellsten e. Ala-Toikko, (Taulusta 47, isä Matti Ala-Toikko) Muutti Tampereelle 1.10.1864, s. 05.02.1846 Kuru, Vaakaniemi, k. 10.03.1887 Tampere.

Matti Hellsten oli ilmeisesti saanut Kurussa jotain sepänoppia. Perimätiedon mukaan hän aloitti työuransa Tampereella rakentamalla siltoja Tammerkosken yli. Sen jälkeen hän työskenteli viilarina Tampellassa josta siirtyi töihin Verkatehtaalle. Perimätiedon mukaan oli siellä tituleerattu mestariksi, mahdollisesti tehtaan laitosmiesporukan pomo tai nokka. Ilmeisesti omisti neljänneksen talosta 109 vanhassa Kyttälässä (silloisen) Huhtimäenkadun varrella.

Vielä tarkennus. Tieto talon neljänneksen omistamisesta Kyttälässä osoittautui vääräksi (kyse oli eri Hellsténistä, sepästä joka asui länsipuolella). Meidän isoisämme syntymäkoti sijaitsi osoitteessa 106 jolle ei ole löytynyt papereista omistajaa. Ilmeisesti se talo tässä kuvassa http://www.jukkajoutsi.com/aarre782.jpg joka on seuraava länteen päin kadun päällä olevasta talosta. Kuva on otettu joskus 1920-luvulla. Hellsténit eivät olleet enää pitkään aikaan asuneet siellä vaikka talo näyttäisi olevan sen verran vanha että saattaa olla vanhan Kyttälän peruja kun kerran viereistäkään ei ole raaskittu purkaa.


Lähde: Matti Lipponen Tampere


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poika Matias Konstantin Hellsten s.8.9.1872 -----Orvo Lipponen s.22.3.1914---------Paavo Lipponen s.23.4.1941
Ylimetsänhoitaja ,Tampere Valtiot.maisteri ,ent.valtiopäivämies
Hilkka Iisalo s.5.2.1915 s. Orivesi
Terv.huollon opettaja ,T:re

Jaakko Antero Ingman, Iiisalo s.30.11.1885 Toholampi
Rautateiden kirjuri
Siiri AinoTörnroos, Iisalo s.19.6.1892 Toholampi

Johan Gabriel Ingman s.31.7.1839 Toholampi
Toholammin nimismies
Johanna Loviisa Pihlajamaa , Ingman s.4.4.1847 Toholampi

Johan Jacob Ingman s.27.2.1805 Lohtaja
Kappalainen
Fredrika Lovisa Lagus, Ingman s.14.11.1807 Toholammi

Henric Johan Ingman s.1.12.1773 Pohja
Läänin maanmittari
Brita Magdalena Cajanus, Ingman s.6.6.1773 Toholammi

Henric Ingman s.1747 Mörby
Vääpeli
Ebba Kristina Naukler, Ingman s.27.3.1755

Henric Mattsson Ingman s.1711 Turku
Ylioppilas ,talollinen, rusthollari
Anna Elisabet Schultz, Ingman s.1712

Johan Schultz ,luutnantti
Ingeborg Körning, Schultz ,s.2.3.1684 Rilaks
Ingmannin sukujuurta

Axel Körning, amiraliteettiluutnantti k.1691
Anna Brand, Körning h.25.2.1734 Bromarv Vanh:
Johan Brand h.7.7.1689 Tenhola
Anna Catharina Lindelöf, Brand s.1629 h.24.8.1692 Tenhola

Eric Körning ,ratsumestari
Ingeborg Gyllenlood

Hans Gyllenlood ,asessori
Anna von Sanden

Bengt Juusten Gyllenlood s.1550 Turku
AMIRAALI ,Turun linnan päällikkö
Brita Marcusdotter.
Matin tyttären Amanda Lehmusvaara os.Hellsten (1865-1916). Kuvan omistaja: Matti Lipponen Tampere

Puoliso: Vihitty 29.10.1865 Tampere Johanna Maria (äpärä) Annantytär (Carlintytär) Hellsten o.s. Sjöblom Johanna on ripitetty 26.2.1888 salavuoteudesta., s. 08.04.1842 Tampere, k. 09.11.1927 Tampere.

Marian isä oli kupariseppä Carl Erik Sjöblom s. 1.2.1816 Saltvikissa k. 9.4.1863 Jyväskylässä. Carl Erik tunnusti aviottoman tyttärensä testamentissaan. Maria oli sitä ennen asunut biologisen isänsä luona Jyväskylässä 5.7.1847 - 27.6.1853 (täysin moderni uusperhekuvio 1800-luvulla!) mistä palasi takaisin Tampereelle. Sjöblomin talo on Jyväskylässä käsityöläismuseokorttelissa ks.

http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/museot/kasityolaiskodit

Carl Erik oli avioitunut ennen Jyväskylään muuttoaan tehtaan työmiehen tyttären Kristiina Rosenbergin kanssa ks,

http://hautausmaat.jyvaskylanseurakunta.fi/vanha-hautausmaa/vanhin-osa/vanhin-osa/hautojen-historiaa/sjoblom-karl-erik-1816-1863/

Lähde: Matti Lipponen Tampere.
Vanhemmat: Carl Erik Sjöblom, Carl otti Johannan nimilleen, ei ollut naimisissa. Kupariseppä., s. 01.02.1816 Saltvik, Saltvik Tängsöda, k. 09.04.1863 Jyväskylä ja Anna Stina Eliaantytär Sjöblom o.s. Weissman, s. 18.10.1818 Teisko, Vattula, Valkeejärvi, k. 04.09.1872 Messukylä (Kyttälä).
Sjöblom Karl Erik (1816-1863) Osasto 16-08-049 Jyväskylä. Kupariseppä Sjöblom syntyi Ahvenanmaalla Saltvikissa. Hän vannoi porvarinvalan vuonna 1845. Kupariseppä Sjöblomin koti on yksi harvoista Jyväskylän vanhoista säilyneistä puurakennuksista. Talo on siirretty Cygnaeuksenkatu 2: n tontille ja on Keski-Suomen museon hoidossa oleva museokohde. Kupariseppä Sjöblom valmisti etupäässä kattiloita, viinapannuja, erilaisia keittoastioita, vesisaaveja ja leivinmuotteja.

Lapset:
Amanda Aurora Lehmusvaara ent. Lindberg ent. Nordblom o.s. Hellsten , s. 12.09.1865 Messukylä, Kyttälä. Tauluun 54
Johanna Wilhelmiina (Mimmi) Henriksson o.s. Hellsten , s. 02.01.1868 Messukylä, Kyttälä. Tauluun 55
Maria Matilda Hellsten Tampereella ja Kyttälässä riehui Maria Matildan kuolinaikaan koleraepidemia. Hänen äitinsä menetti parin viikon sisällä lapsensa, äitinsä ja velipuolensa. Kaksi jälkimmäistä kuolivat varmasti koleraan, Maria Matildan kuolinsyytä ei ole kirjattu, hän menehtyi päivää aikaisemmin ennen veljensä Konstan syntymää. Lähde: Matti Lipponen Tampere.
, s. 03.03.1870 Messukylä, Kyttälä, k. 09.09.1872 Messukylä, Kyttälä.

TAMPEREEN ALUELIITOKSET:


Kyttälä liitettiin 1877 Messukylästä, liitoksessa saatiin pinta-alaa 11,4 km² ja n. 3 000 asukasta
Hatanpää liitettiin 1920 Messukylästä, liitoksessa saatiin pinta-alaa 18,5 km² ja 459 asukasta
Järvensivu liitettiin 1922 Messukylästä.
Lepolan huvila-alue liitettiin 1929 Messukylästä.
1937 Pohjois-Pirkkalasta liitettiin Pispalan, Epilän, Raholan, Villilän ja Lamminkylän esikaupungit, liitoksessa saatiin pinta-alaa 28,6 km² ja 9 287 asukasta
Messukylä liitettiin 1947, liitoksessa saatiin pinta-alaa 82,5 km² ja 7 340 asukasta
Lielahti liitettiin 1950 Ylöjärvestä, liitoksessa saatiin pinta-alaa 15,4 km² ja 1 828 asukasta
Aitolahti liitettiin 1966, liitoksessa saatiin pinta-alaa 89,5 km² ja 2 117 asukasta
Teisko liitettiin 1972, liitoksessa saatiin pinta-alaa 431,3 km² ja 2 831 asukasta
.
Mathias Konstantin (Konsta) Hellsten , s. 08.09.1872 Messukylä (Tampere). Tauluun 56
Emma Emilia Baryski o.s. Hellsten , s. 17.06.1875 Messukylä, Kyttälä. Tauluun 58
Hulda Maria Haapa ent. Hellsten s. 07.03.1878 Tampere, Kyttälä, k. 18.03.1970 USA, New Jersey, Pemberton.
Group of children carrying in their pecks to the "bushel man." We measured one of these peck boxes and found it contained 10 quarts instead of 8. This is the fourth week of school in Philadelphia and people will stay here two weeks more. Theodore Budd's Bog at Turkeytown near Pemberton, New Jersey. 1910 September.
Hilja Elia Elisabeth Hellsten s. 13.02.1881 Tampere, Kyttälä, k. 05.09.1882 Tampere, Kyttälä.
Tyyne Alfhild Lipponen o.s. Hellsten , s. 25.01.1884 Tampere, Kyttälä. Tauluun 59
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 54
IX Amanda Aurora Matintytär Lehmusvaara ent. Lindberg ent. Nordblom o.s. Hellsten, (Taulusta 53, isä Matti Hellsten) s. 12.09.1865 Messukylä, Kyttälä, k. 29.07.1916 Viipuri.

Amanda oli naimisissa kaksi kertaa. Ensimmäinen avioliitto jäi hyvin lyhyeksi puolison kuoltua pian häiden jälkeen. Pariskunta oli ehtinyt asettua asumaan Vaasaan josta Amanda palasi leskeksi jäätyään takaisin Tampereelle vielä saman vuoden lopulla.

Amanda kuoli sydänkohtaukseen 29.7.1916 hänen ollessaan vierailemassa Viipurissa siskojenja luona. Hänet haudattiin 2.8.1916 Tampereelle.

Lähde: Matti Lipponen Tampere.
Viipurin linna vuodelta 1916 eli samalta vuodelta jolloin Amanda Lehmusvaara kuoli Viipurissa.

1. puoliso: Vihitty 16.07.1887 Juho Vihtori Nordblom s. 19.09.1858 Pyhämaa, k. 26.07.1887 Vaasa.

2. puoliso: Vihitty 22.01.1893 Tampere August Lehmusvaara e. Lindberg s. 02.01.1871 Hämeenlinna, k. 11.11.1944 Viiala.

Työskenteli ensin Verkatehtaalla, myöhemmin asemamiesten esimies Tampereella. Muutti myöhemmin pois Tampereelta, asui kuollessaan Viialassa. Kuolinaika ei vielä tiedossa.

Lähde: Matti Lipponen Tampere.
August Lehmusvaara (1871-1944). Kuvan omistaja: Matti Lipponen Tampere
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 55
IX Johanna Wilhelmiina (Mimmi) Henriksson o.s. Hellsten, (Taulusta 53, isä Matti Hellsten) s. 02.01.1868 Messukylä, Kyttälä, k. 27.11.1932 Kauniainen.

Leskeksi jäätyään Mimmi palasi ensin Pedersöreen, ja sieltä takaisin Tampereelle 30.12.1892. Myöhemmin muutti sisarensa Tyynen kanssa Viipuriin vuonna 1909. Sitä ennen hän oli pitänyt vieraskotia Tampereella Leanderin talossa (talo tuhoutui myöhemmin Tampereen taistelussa vuonna 1918). Muutti sittemmin Viipurista Helsinkiin. Mimmi oli etevä liikenainen ja oli ennen kuolemaansa jo hyvin varakas.Lähde: Matti Lipponen Tampere.
Palaneet Leanderin talo ja Verkatehtaan varastorakennus Tampereella vuonna 1918.

Puoliso: Vihitty 23.06.1890 Tampere Herman Henriksson e. Stårgård Herman oli rakennusmestari joka sai traagisesti surmansa jäätyään hiekkajunan alle. Hän oli tuonut vaimonsa ja iäkkään äitinsä Pedersörestä Hiitolaan jossa hän työskenteli siihen aikaan rakennustyömaalla. Lähde: Matti Lipponen Tampere., s. 30.09.1857 Pedersöre, Edsevö, k. 05.11.1892 Hiitola.

PEDERSÖREN HISTORIA:

Pedersöre lukeutuu Pohjanmaan alkuperäispitäjiin. Kukaan ei pysty varmuudella sanomaan, kuinka vanha Pedersöre itse asiassa on, mutta Pedersören pitäjä mainitaan ensimmäisen kerran virallisisissa asiakirjoissa vuonna 1348. Kuningas Maunu Eerikinpoika antoi nimittäin silloin asetuksen Mustasaaren (Korsholm), Närpesin (Närpiö) ja Pedersören pitäjien kauppaoikeuksista.

Pohjanmaan rannikkoalue oli silloin jaettuna kolmeen pitäjään, ja Pedersören suurpitäjä ulottui aina Vöyristä Kemiin saakka.

Vuosisatojen kuluessa suurpitäjästä irrottautui kappeliseurakuntia, ja vuonna 1865 Ähtävästä ja Purmosta tuli itsenäisiä seurakuntia ja kuntia.

Pedersöre sai nykyisen muotonsa vuonna 1977, kun Ähtävän ja Purmon kunnat liittyivät taas yhteen Pedersören kanssa, jolloin kuntaliitoksen kautta syntyi nykyinen Pedersören "suurkunta". Uuden kunnan suomenkielinen nimi oli alussa Pietarsaaren maalaiskunta, mutta vuodesta 1989 nimi on virallisesti Pedersören kunta.

Joet ovat leimanneet historiaamme. Jokia pitkin kuljetettiin metsistä puutavaraa ja tervaa rannikolle ja sieltä edelleen maailmalle. Pedersöreläiset timpurit tunnettiin taitavina purjelaivojen rakentajina 1500-luvulta alkaen aina 1800-luvulle saakka.

Pedersöre on perinteisesti myös tyypillistä maatalousseutua, ja monet myllyt ovat aikojen kuluessa jauhaneet kuohuvien koskien varrella. Pedersöressä on useita tunnetusti hyviä talonpoikaismuseoita, joissa voi tutustua menneiden vuosisatojen asumiseen, työvälineisiin ja kylämaisemiin.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 9. huhtikuuta 1984 Pedersören kunnan kunnanvaakunan, jossa on punaisessa kentässä kolmen naularistin ympäröimä ohrantähkä; kaikki kultaa. Paitsi että ohrantähkä viittaa maatalouteen, sen osat viittaavat myös kolmeen alkukuntaan (Pietarsaaren maalaiskunta, Ähtävä ja Purmo) ja naularistit viittaavat kolmeen itsenäiseen seurakuntaan. Vaakunan on suunnitellut Bo Aurén.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 56
IX Mathias Konstantin (Konsta) Matinpoika Hellsten, (Taulusta 53, isä Matti Hellsten) Kiertokauppiasja Finlaysonin tehtaan työntekijä., s. 08.09.1872 Messukylä (Tampere), k. 14.01.1914 Tampere.
Konstan sisarusparven syntymäkoti sijaitsi osoitteessa 106 jolle ei ole löytynyt papereista omistajaa. Ilmeisesti se talo tässä kuvassa http://www.jukkajoutsi.com/aarre782.jpg joka on seuraava länteen päin kadun päällä olevasta talosta. Kuva on otettu joskus 1920-luvulla. Kuva ja tiedot: Matti Lipponen Tampere

Puoliso: Vihitty 16.06.1913 Tampere Hilda Johanna Juhontytär Hellsten o.s. Athlin Hilda Athlin (Hellsten) työskenteli kutojana Finlaysonilla., s. 20.08.1881 Kangasala, k. 11.10.1948 Tampere.
Vanhemmat: Juho Kustaa Heikinpoika Athlin, s. 13.04.1860 Kangasala, Varala, Uotila, k. 27.06.1914 Tampere ja Alina Johanna Matintytär Athlin o.s. Eerola, s. 01.01.1863 Sahalahti, k. 31.10.1891 Tampere.
Hellstenin ja Lipposen uusi hautakivi Kurun punaisesta graniitista. Kuva: Matti Lipponen Tampere

Lapset:
Orvo Matias Kalervo Lipponen e. Hellsten , s. 22.03.1914 Tampere. Tauluun 57
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 57
X Orvo Matias Kalervo Lipponen e. Hellsten, (Taulusta 56, isä Mathias Hellsten) Ylimetsänhoitaja, Ylimetsänhoitaja, s. 22.03.1914 Tampere, k. 06.06.2012 Tampere.
Orvo Lipponen kuoli Tampereella 98-vuotiaana.

Puoliso: Hilkka Aino Lipponen o.s. Iisalo Terveydenhoidon opettaja., s. 05.02.1915 Orivesi, k. 02.07.2015 Tampere.
Vanhemmat: Jaakko Antero Iisalo e. Ingman, Rautateiden kirjuri, sivutoiminen palopäällikkö, s. 30.11.1885 Toholampi, k. 13.02.1950 Sievi ja Siiri Aino Severintytär Iisalo o.s. Törnroos, s. 19.06.1892 Sysmä, Onkiniemi, k. 05.07.1942 Tampere.
Hilkka Lipponen os. Iisalo kuoli Tampereella 100-vuotiaana.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 58
IX Emma Emilia Baryski o.s. Hellsten, (Taulusta 53, isä Matti Hellsten) s. 17.06.1875 Messukylä, Kyttälä, k. 30.11.1933 USA, Los Angeles.

Emma kuoli ollessaan tulossa kotiin autolla miehensä kanssa kun juopuneiden pappisopiskelijoiden auto törmäsi risteyksessä heidän autonsa kylkeen yli sadan kilometrin tuntivauhdilla. Emma sai surmansa välittömästi, hänen puolalainen miehensä oli tajuttomana pitkän aikaa vaikka selvisikin hengissä. Kuoli ilmesesti kuitenkin jo seuraavana vuonna, kuolinsyy ei ole tiedossa.

Lähde: Matti Lipponen Tampere.
Emma Baryski (1875 - 1933) Burial: Evergreen Cemetery Los Angeles Los Angeles County California, USA

Puoliso: Fred Baryski s. 1879 Puola, k. 1934 USA, Los Angeles.
Fred Baryski (1879 - 1934) Burial: Evergreen Cemetery Los Angeles Los Angeles County California, USA

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 59
IX Tyyne Alfhild Lipponen o.s. Hellsten, (Taulusta 53, isä Matti Hellsten) Ensimmäinen prokuristiksi nimitetty nainen Suomessa., s. 25.01.1884 Tampere, Kyttälä, k. 14.03.1974 Helsinki.

Isäni Orvo Lipposen sosiaalinen äiti. Työskenteli leskeksi jäätyään Helsingissä vesijohtoliike Onnisen pääkirjanpitäjänä. Ensimmäinen prokuristiksi nimitetty nainen Suomessa. Prokura eli nimenkirjoitusoikeus on tyypillisesti yritysmuotoisessa liiketoiminnassa käytetty tapa antaa yrityksen henkilökunnalle valtuuksia toimia yrityksen nimissä. Mummo (sanon häntä mummoksi ja Hildaa, jota en ehtinyt koskaan tavata, isoäidiksi) oli viettänyt joskus lapsena kesää Lahdenpohjan talossa, ja kertoi että "he olivat siellä hyviä minulle".

Lähde: Matti Lipponen Tampere.
Alfred Onnisen vuonna 1913 Turussa perustama putki- ja vesijohtoliike on periytynyt perustajalta kolmen sukupolven ajan tyttäreltä tyttärelle. Neljän sukupolven aikana Onnisesta on kasvanut merkittävä materiaalipalvelujen tuottaja koko Itämeren alueella ja yksi Suomen suurimmista perheyhtiöistä.

Puoliso: Akseli Bernhard Lipponen s. 30.07.1879 Viipuri, k. 02.11.1932 Helsinki.

Akseli Berdhard Lipponen s. 30.7.1879 Viipuri k. 2.11.1932 Helsinki. Akseli Lipponen joutui lopettamaan varojen puutten vuoksi koulunkäynnin lukiossa ennen viimeistä luokkaa. Siitä huolimatta hän oli hyvin laajasti itseoppinut. Osasi mm. kymmentä vierasta kieltä. Sanomalehti Päivälehden, Helsingin Sanomien edeltäjän, perustajajäseniä. HOK:n perustajajäseniä, työskenteli myös pankkialalla sekä yrittänä majoitusalalla. Vanhasuomalaisen puolueen puoluesihteeri. Vanha -ja Nuorsuomalaisten puolueiden uudelleenjärjestyessä toimi kautensa loppuaikoina Kokoomuksen puoluesihteerinä. Akseli Lipponen palasi epäonnistuneen liikemiesuransa jälkeen takaisin toimittajan työhön sanomalehti Uuteen Suomeen josta hän oli lobannut itselleen paikan entisen pankkiaikojensa työtoverinsa Juho Kusti Paasikiven kautta. Molemmat olivat olleet samalla linjalla ulkopolitiikassa Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa. Isäni varttui kasvattilapsena neljävuotiaasta alkaen Tyynen ja Akselin luona Helsingissä ja Viipurissa. Hänen sosiaaliset vanhempansa adoptoivat hänet vuonna 1931.

Lähde: Matti Lipponen Tampere.
Tässä kuva isäni jäämistöstä missä herrat työskentelevät sen toimituksessa. Akseli istuu kuvassa takana oikealla. Kuva: Matti Lipponen Tampere

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 60
VIII Maria (Maja) Matintytär Lahdenpohja o.s. Ala-Toikko, (Taulusta 47, isä Matti Ala-Toikko) Muutti 1869 Lahdenpohjaan., s. 24.04.1849 Kuru, Vaakaniemi, k. 10.07.1928 Kuru, Vaakaniemi.
Ala-Toikon vanha rakennus, missä Maria syntyi 1849, oli tämän kuusen ja vasemmalla olevan rakennuksen kohdalla. Kuusi on jo vanha, joten rakennus on purettu tai tuhoutunut n. 100 vuotta sitten.

Puoliso: Vihitty 26.05.1869 Kuru Kalle Juhonpoika Lahdenpohja Lahdenpohjan isäntä., s. 12.05.1846 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, k. Kuru, Vaakaniemi.
Vanhemmat: Juho Juhonpoika Lahdenpohja e. Taipale, Talon poika, nuorimies, Lahdenpohjan isäntä, s. 15.12.1820 Kuru, Olkitaipale, k. 25.03.1863 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko ja Johanna Karoliina (äpärä) Liisantytär Lahdenpohja, Piika, talon tytär, nuori leski v:sta 1863, s. 08.08.1822 Teisko, Taulaniemi, k. 24.01.1899 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.

Lapset:
Hilma Aurora Kallio o.s. Lahdenpohja , s. 26.09.1869 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko. Tauluun 61
Iita Lahdenpohja , s. 18.11.1871 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko. Tauluun 64
Kalle Lahdenpohja , s. 20.01.1874 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko. Tauluun 65
Lyyti Lahdenpohja Lyyti kuoli 23-vuotiaana keuhkotautiin., s. 14.01.1877 Kuru, Vaakaniemi, Ala,Toikko, k. 19.01.1900 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Lahdenpohjan päärakennus.
Emma Lahdenpohja s. 19.11.1879 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, k. 04.10.1880 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Lahdenpohjan talo ja navetta, josta on purettu heinäladon osuus pois.
Maria (Maija) Lahdenpohja Maria muutti 20.11.1914 Tampereelle, palvelija. Maria kuoli 80-vuotiaana keuhkokuumeeseen., s. 22.07.1881 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, k. 30.09.1961 Tampere, Viinikan srk.
Maria Lahdenpohja 36-vuotiaana.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 61
IX Hilma Aurora Kallentytär Kallio o.s. Lahdenpohja, (Taulusta 60, äiti Maria Lahdenpohja) s. 26.09.1869 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.

Puoliso: Zefanias (äpärä) Eevantytär Kallio e. Poikeluspohja Lahdenpohjan vävy ja itsellinen., s. 13.11.1855 Kuru, Olkitaipale, Kastari, Poikeluspohja. Isättömästä Zefanias-pojasta tuli Lahdenpohjan vävy.
Äiti: Eeva Loviisa Antintytär Tanhuamäki o.s. Poikeluspohja, Torpparin tytär, s. 01.02.1836 Kuru, Olkitaipale, Kastari.
Edestä katsottuna 70-vuotiaan Kalle Lahdenpohjan oikealla puolella on Hilma Kallio os. Lahdenpohja ja Zefanias Kallio. Takarivissä vasemmalla ovat edellisten vanhemmat lapset Vilho, Tyyne ja Kalle. Eturivissä Kallion nuoremmat lapset Eero, Anna ja Yrjö. Ylhäällä oikealla ovat Lahdenpohjan sisarukset Iita ja Maija ja heidän välissään Iitan tytär Helmi.

Lapset:
Tyyne Maria Kallio Tyyne oli nuorempana töissä Viipurissa. Sodan jälkeen hän toimi Helsingin Kaivohuoneen viinikassana eläkkeelle jäämiseensä saakka., s. 01.08.1891 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, Lahdenpohja.
Kalle Kallio , s. 02.03.1893 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, Lahdenpohja. Tauluun 62
Iita Josefiina Kallio Iita Kallio teki elämäntyönsä Hämeenkyrön diakonissana., s. 18.03.1895 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, Lahdenpohja.
Vilho Sefanius Kallio , s. 25.02.1897 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja. Tauluun 63
Paavo Johannes Kallio s. 27.11.1899 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja, k. 07.05.1903 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja.
Eero Kallio Tilallinen, Eero kuoli 61-vuotiaana sepelvaltimotautiin., s. 24.04.1902 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja, k. 23.04.1964 Kuru, Vaakaniemi.
Yrjö Kallio Tilallinen, sotamies. Yrjö on haudattu Kurun sankarihautausmaalle 14.4.1940, s. 03.11.1906 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja, k. 18.02.1940 Kuhmo.

1: KALLIO, YRJÖ
sääty naimaton
sukupuoli mies
kansalaisuus FI
kansallisuus FI
äidinkieli suomi
lasten lukumäärä 0
ammatti työm.
sotilasarvo sotamies
joukko-osasto 1./JR 65
joukko-osastokoodi
syntymäaika 03.11.1906
synnyinkunta Kuru
kotikunta Kuru
asuinkunta Kuru
haavoittumisaika
haavoittumispaikka
haavoittumiskunta
katoamisaika
katoamispaikka
katoamiskunta
kuolinaika 18.02.1940
kuolinpaikka
kuolinkunta Kuhmo
menehtymisluokka kaatui, siunattu ja haudattu
hautauskunta Kuru
hautausmaa Kuru.
Kurun kirkon sankarivainajien hautausmaan muistomerkki 1939-1944. ''Mitä vaatii Suomessa vapaus maan se isästä poikaan maksetaan.
Anna Vilhelmiina Kallio s. 06.04.1909 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 62
X Kalle Zefaniaanpoika Kallio, (Taulusta 61, äiti Hilma Kallio) Kalle Kallio asui Uperossa, joka oli erotettu Lahdenpohjan tilasta., s. 02.03.1893 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, Lahdenpohja, k. 18.01.1956 Kuru, Vaakaniemi. Kalle Kallio ja Eino Aalto palasivat iltamyöhällä Kurun kirkolta kotiinsa. Tammikankaan hautausmaan aidan raossa oli kinnas, jonka huomatessaan Kalle leikkisänä miehenä virkkoi:
- Taitaa tulla aamu, jos kaikki joudutaan kättelemään.
Kalle ja Helmi Kallion ja tyttärensä Elli Kallion hauta Kurun Tammikankaalla.

Puoliso: Helmi Matilda Manuntytär Kallio o.s. Lehtinen s. 09.03.1896 Kuru, Olkitaipale, Taipale, Haapanen, k. 10.01.1989 Kuru, Vaakaniemi.
Vanhemmat: Manu Matinpoika Lehtinen e. Tienari, Taipaleen Haapasen torpan isäntä, muutti vuonna 1905 Tienarin maalle Näsijärven rantaan itselliseksi., s. 15.01.1866 Kuru, Olkitaipale ja Anna Tilta Johanneksentytär Lehtinen o.s. Haapanen, s. 05.11.1867 Kuru, Olkitaipale, Taipale.
Kalle Kallion perheen koti oli Uperossa rekisterinumero 980-468-1-39, joka oli erotettu Lahdenpohjan tilasta.

Lapset:
Elli Annikki Kallio Kurun kunnan kanslisti., s. 03.01.1924 Kuru, Vaakaniemi, k. 22.04.2001 Kuru.
Kurun Ryhdin naiset voittivat kolme lentopallon Suomen mestaruutta. Kuvassa piirin mestarit Seija Sarvijärvi, Leena Leuku, Elli Kallio, Kristiina Renko, Irma Mäkinen ja Ulla Moisio. Valtaosa heistä pelasi jo SM-joukkueessa.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 63
X Vilho Sefanius Zefaniaanpoika Kallio, (Taulusta 61, äiti Hilma Kallio) Vilho Kallio asui perheineen Lahdenpohjasta erotetussa Sarvossa., s. 25.02.1897 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja, k. 01.11.1956 Kuru, Vaakaniemi.
Lahdenpohjasta erotettu Sarvo kahdessa palstassa rekisterinumerolla 980-468-1-38 oli Vilho Kallion omistuksessa.

Puoliso: Anna Sofia Kallio o.s. Välimäki Vanhakylän itsellinen, Vanhakylän mäkitupalainen., s. 13.06.1900 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä.
Vanhemmat: Juho Kustaa Yrjönpoika Välimäki e. Lapiolahti, Vanhakylän itsellinen, Vanhakylän mäkitupalainen., s. 20.08.1848 Parkano ja N.n Välimäki.

Lapset:
Erkki Kallio s. Kuru, k. Tampere.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 64
IX Iita Kallentytär Lahdenpohja, (Taulusta 60, äiti Maria Lahdenpohja) s. 18.11.1871 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Iita Lahdenpohja 46-vuotiaana.

Lapset:
Helmi Maria (äpärä) Lahdenpohja s. 23.08.1897 Kuru, Vaakaniemi.
Kurun vaakuna (1956–2008). Kurun vaakuna oli Kurun kunnan tunnus ja puhuva vaakuna; kuru tarkoittaa syvää rotkoa. Vaakunan selitys on ”sinisessä kentässä hopeinen kumokärki.” Vaakunan on suunnitellut Kimmo Kara, ja Kurun kunnanvaltuusto hyväksyi sen kokouksessaan 2. maaliskuuta 1956. Sisäasiainministeriö vahvisti vaakunan käytt��ön 8. kesäkuuta samana vuonna. Vaakuna jäi epäviralliseksi kotiseutuvaakunaksi 2009, kun Kuru yhdistyi Ylöjärven kaupunkiin.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 65
IX Kalle Kallenpoika Lahdenpohja, (Taulusta 60, äiti Maria Lahdenpohja) Lahdenpohjan isäntä., s. 20.01.1874 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, k. 26.10.1927 Kuru, Vaakaniemi.

Vuonna 1928 tammikuun 21 päivänä toimitettiin perunkirjoitus arviomiehiksi kutsuttuja talollisen Fabian Aalton ja poliisikonstaapeli Kustaa Koskisen läsnäollessa viime lokakuun 26 päivänä kuolleen talollisen Kalle Lahdenpohjan jälkeen, jolla kuollessaan oli asunto ja kotipaikka Kurun pitäjän Vaakaniemen kylässä ja jolta, kuten oheen liitetty ote kirkonkirjasta osoittaa, jäi oikeuden omistajia leski Lempi Lahdenpohja ja lapsia: Tauno Johannes synt. 29.8.1909, Unto Matias synt. 27.11.1910 ja Aino Kyllikki synt. 26.11.1915.
Leski Lempi Lahdenpohjaa, jonka hallinnassa pesä ilmoituksen mukaan nykyään oli, kehoitettiin valan velvoituksella tarkoin ilmoittamaan pesä; minkä tähän merkittyä leski Lempi lahdenpohja toi esille Kurun ja Teiskon pitäjäin käräjäkunnan kihlakunnanoikeuden Kalle ja Lempi Lahdenpohjalle antaman kiinnekirjan Lahdenpohjan lohkotilaan Nro 1-9 Kurun pitäjän Vaakaniemen kylässä, minkä talon aviopuolisot olivat 17 päivänä helmikuuta 1924 ostaneet Kalle Lahdenpohjan äidiltä Maija Lahdenpohjalta.
Tämän jälkeen kirjoitettiin kirjaan ja arvioitiin kuolinpesän omaisuus, velat ja lyhennykset seuraavassa järjestyksessä:

PESÄN OMAISUUS:

Lahdenpohjan lohkotila Nro 1-9 Kurun pitäjän Vaakaniemen kylässä 12 000 mk

Yhteensä 12 000 mk

Puhdasta rahaa 1 000 mk

Yhteensä 1 000 mk

Kultaa: 2 sormusta 50 mk

Yhteensä 50 mk

Sekalaista taloustavaraa:

Kahvikalusto 20
6 lautasta ja 10 juomalasia 14
4 pr. veitsiä ja haarukoita 12
3 lasiasettia ja 2 pöytäkannua 13
4 kivivatia ja 5 emalimukia 20
1 teekannu ja 2 vesikauhaa 7
1 kuparinen - ja 1 emalinen kahvipannu 20
Kahvimylly ja paahdin 8
2 pataa ja 2 paistinpannua 26
2 läkkipellistä - ja 5 puista ämpäriä 30
3 saavia ja 4 pyttyä 27
2 tiinua ja 2 kaljatynnyriä 30
2 maitokannua ja 1 kirnu 15
2 komia ja 3 pärekoppaa 55
Nahkaa 200
5 mtr. sarsia 75
1 tasku -, 1 seinä - ja 1 herätyskello 75

Yhteensä 647 mk

Pito - ja liinavaatteita:

6 lakanaa ja 1 pohtarin päällinen 70
2 pöytäliinaa ja 6 pyyheliinaa 80
3 täkkiä ja 4 tyynyä 170
1 det akkunaverhot 20
Vainaan pitovaatteet 815
Lesken pitovaatteet 500

Yhteensä 1 655 mk

Huonekaluja:

3 sänkyä ja 1 pöytä 120
1 piironki ja 1 seinäkaappi 55
2 öljylamppua, 2 kynttilänjalkaa ja 2 kuvastinta 35

Yhteensä 210 mk

Ajo - tai työkaluja:

1 työrattaat ja 3 työrekeä 150
Hevosenvaljaat ja - peite 110
2 auraa (puisia) ja 1 sahrat 85
1 piikkiäes ja2 yhdenhevosen koukut 16
2 ojalapioo ja 2 puulapioo 20
1 talikko ja 1 rautakanki 25
2 työkirvestä, 2 hakokirvestä ja 2 vesuria 29
3 sahaa ja 3 höylää 27
1 poranvarsi ja 2 tämmirautaa 9
3 viikatetta, 3 sirppiä ja 2 haravaa 29
2 pelurautaa ja 1 kasmasiini 30
½ nuottaa, 4 rysää ja 2 venettä 1380
1 tolppa - ja 1potkukelkka ja 1 sukset

Yhteensä 1 940 mk

Viljaa:

10 hl. rukiita a 170 mk 1 700
7 hl kauroja a 75 mk 525
2hl ohria a 120 mk 240
1/4 hl herneitä a 200 mk 50
6 hl perunoita a 40 mk 240
1 hl räätiköitä a 20 mk 20
5 kgr pellavia a 8 mk 40
2000 kgr heiniä 0,50 mk 1 000
300 kgr kauranolkia a 0,25 mk 75
600 kgr rukiinolkia a 0,10 mk 60

Yhteensä 3 950 mk

Eläimiä:

1 hevonen 1 000
3 lehmää a 600 mk ja 1 vasikka a 200 mk 2 000
4 lammasta a 75 mk ja 3 kanaa a 10 mk 300 mk 330

Yhteensä 3 330 mk

PESÄN VARAT YHTEENSÄ 24 782 Smk

VELKAA JA LYHENNYSTÄ:

Hautajaiskulut 1 100
Maija Lahdenpohjalle 1 500
Ida Lahdenpohjalle 1 000
Vaivaisten prosentti 31
Sukuselvitys 10
Tuomarille 10
Toimitusmiesten palkka 100

PESÄN VELAT YHTEENSÄ 3 751 Smk

PESÄN SÄÄSTÖ 21 031 Smk

Perillisilleen ei vainaja ole antanut ennakkoperintöä, ei myöskään läksiäisantia eikä lahjoja.
Leski pesän hoitajana ottaa vastaan perintöveroasiaa koskevia ilmoituksia.
Valan velvoituksella vakuutan ilmiantaneeni edelläolevan kuolinpesän niin tarkoin, etten siitä tieteni ja tahallani ole mitään pois jättänyt. Kuten yllä.

Lempi Lahdenpohja

Näin toimitetuksi ja arvioiduksi vakuuttavat;

Fabian Aalto Kustaa Koskinen

Vaivaisten osuus kuitataan maksetuksi Kurussa 12. pv. heinäkuuta 1928

Kurun Köyhäinhoitolautakunta

Reino Sääkslahti

Kurun perintöverolautakunta käsitellyt nämä jakokirjat 25.7.1928 12§ kohdalla ja
ei tule veroa.

Valtion verotuslautakunta, Kuru

Kalle Hauturi

PALKAT 1928-

Työntekijöiden vuosipalkka kutomateollisuudessa liikkui 10 000 markan etapin molemmin puolin ääripäiden asettuessa vuosiin 1928 (10 696 mk) ja 1932 (9705 mk) ja vasta vuonna 1937 ylittyi vuoden 1928 palkkataso. Tehdaskohtaisesti viikkopalkalla tarkasteltuna kuva laman ajoituksesta täsmentyy. Barkerin naisten laman aloitus ja lopetus eivät osu kohdalleen usein esitettyyn makrotason yleiskuvaan nähden. Palkat pysyttelevät kohtalaisen vakaina vuosikymmenen taitteesta ja kääntyvät lievään nousuun vasta vuoden 1937 kuluessa. Turun verkatehtaalaisenkin ansiotasossa silmiinpistävää on laman aikainen vakaus.

Keskimääräiset sahatyömiesten nimellistuntiansiot laskivat vuoden 1930 7.04 markasta vuoden 1932 5.15 markkaan ja nousivat vuonna 1935 5.78 markkaan. Saha-, vaneri- ja puutaloteollisuudessa keskituntiansiot olivat vuonna 7.20 markkaa miehillä ja 3.48 markkaa naisilla ja laskivat vuonna 1932 miehillä 5.45 markkaan ja naisilla 2.73 markkaan. Vuoden 1928 nimellispalkkataso saavutettiin vuosina 1937 ja 1938. Päiväansiot jäivät laman aikana kuitenkin aikaisempaa pienemmiksi, koska sahat usein toimivat vajaatehoisesti. Klaus Wariksen laskelmien mukaan sahatyöläisten reaaliansiot alkoivat jyrkästi laskea vuonna 1931, olivat alhaisimmallaan n. 95 prosenttia vuoden 1926 tasoon verrattuna ja nousivat hitaasti. Vastaavasti metsä- ja uittotyöntekijöiden ansiotaso putosi vuonna 1931 vain 75 prosenttiin vuoden 1926 ja 59 prosenttiin vuoden 1928 tasosta. Vuoden 1926 ansiotaso saavutettiin vuonna 1935. Molempien ryhmien osalta vasta 1930-luvun lopulla ylitettiin lamaa edeltänyt ”huipputaso”. Koska reaaliansioita laskettaessa ei voida ottaa huomioon elatusrasitusta, todellisuudessa perheiden henkeä kohden käytettävissä olevat tulot laskivat vielä enemmän. Työttömyysaikoina perheiden ansionsaajien lukumäärä vähenee ja siksi laman aiheuttama todellinen ansiomenetys on reaalipalkkojen laskua suurempi.


SUISTUMINEN PULAAN 1920-LUVUN LOPULLA:

Kaksikymmenluvun loppupuoli oli vilkkaan toimeliaisuuden aikaa. Valistustoiminta ja seuratoiminta eli maaseudulla voimakkaana. Suomen rahan arvo oli sidottu kultaan vuonna 1925 ja sen uskottiin takaavan markan vakauden. Kysyntä kasvoi, tuotanto kasvoi, hinnat nousivat, osakkeitten arvo kohosi. Ylikuumenemista seurasi vastaisku. Vuonna 1928 saatiin huono sato, jouduttiin suurimittaiseen viljantuontiin. Samanaikaisesti voimakkaasti kasvanut sahatavaran vienti joutui vaikeuksiin Neuvostoliiton palatessa läntisille sahatavaramarkkinoille. Hinta laski. Tuonti kasvoi ja vienti supistui, valuuttavaranto heikkeni ja rahatalouden likviditeetti kiristyi. Vaikeimpia olivat vuodet 1930 ja 1931, jolloin bruttokansantuotteen volyymi laski yhteensä noin 4 prosenttia. Työttömyys kohosi pahimmillaan maassa arvioidaan olleen noin 120 000 työtöntä. Vaikeuksiin olivat ajautuneet myös kymmenettuhannet pienviljelijät, joiden toimeentuloa vaikeutti metsätöiden loppuminen. Maatalouden suurimmaksi ongelmaksi tuli kantohintojen romahdus yhdessä maataloustuotteitten hinnanlaskun kanssa. Pahimmillaan vuonna 1931 kantohintatulot putosivat lähes 80 prosenttia, maataloustuotteitten hinnat 30 prosenttia vuoteen 1927 verrattuna. Erityisesti velkaantuneet viljelijät ajautuivat ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin. Tulot eivät riittäneet velkojen maksuun ja seurauksena oli maatilojen suistuminen vararikkoon. Tilojen pakkomyynnit kääntyivät nousuun jo vuonna 1928 ja kaikkiaan pulavuosina joutui pakkohuutokauppaan noin 15 100 maatilaa. Viitisen prosenttia maan kaikista maatiloista teki konkurssin. Täällä Loimaan seudulla hyviäkin tiloja joutui paljon myyntiin takausten takia.

Vuonna 1931irtaannuttiin kultakannasta ja markka devalvoitui noin 15 prosentilla puntaan ja Ruotsin kruunuun verrattuna.

Tämä tiesi uusia vaikeuksia. Keskuslainarahasto oli ottanut vuonna 1930 suuren kultakantaan sidotun frangilainan. Lainan avulla maanviljelijät olivat voineet vaihtaa lyhyitä ja korkeakorkoisia alinojaan pitkiksi ja matalakorkoisiksi. Kun markka nyt devalvoitiin, osoittautui ulkomainen valuuttalaina erittäin epäedulliseksi.

Maassa syntyi levotonta poliittista liikehdintää, johon valtiovallan oli vastattava. - Loimaan pulamiehistä tuli tunnettu käsite. Rahalaitosten taloudellinen tilanne vakautettiin korkosopimuksella vuonna 1931 ja alkoi rahamarkkinoiden säännöstely, joka kesti 1980-luvun lopulle saakka. Suomen pankki määritteli pankkien varmat tuotot ja pankit puolestaan huolehtivat yhteiskunnan rahanhuollosta. Luottojen ja talletusten keskikorot säädeltiin.

Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki järjestettiin uudestaan huolehtimaan ahdinkoon joutuneiden maanviljelijöiden luotto-oloista; vientipalkkioita järjestettiin kanamunille, pekonille, voille ja juustolle sekä säädettiin jauhatuspalkkio kotimaiselle viljalle; valtion varoista myönnettiin halpakorkoisia lainoja ja avustuksia viljelijöille ja heidän yhtymilleen sekä myönnettiin oikeus kiinnitettyjen velkojen entistä suurempaan vähentämiseen verotuksessa. - Suurin osa maanviljelijöiden veloista, 83 prosenttia, oli ollut lyhytaikaisia ja takausten varassa. Vuoden 1930 tienoilla niistä maksettiin korkoa 10 - 12 prosenttia. Nyt lyhytaikaisia velkoja pyrittiin vakauttamaan pitkäaikaisiksi, korkoja alentamaan ja kiinnitysvakuutta käyttämään entistä enemmän.
.
Kalle Lahdenpohja 43-vuotiaana.

Puoliso: Vihitty 25.07.1908 Kuru Lempi Maria Kallentytär Lahdenpohja o.s. Salmelin Mäkitupalaisen tytär, Lahdenpohjan emäntä. Lempi kuoli 72-vuotiaana influenssaan, sairasti kroonillista nivelreumatismia., s. 01.01.1882 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä, k. 30.03.1954 Kuru, Vaakaniemi.

Vuonna 1954 kesäkuun 13 päivänä toimittivat allekirjoittaneet uskotut miehet perunkirjoituksen edellisen maaliskuun 30 päivänä kuolleen vanhaemäntä Lempi Maria Lahdenpohjan jälkeen, jolla kuollessaan oli asunto - ja kotipaikka Kurun kunnan Vaakaniemen kylässä ja jolta jäi oikeudenomistajina täysi-ikäiset lapset; Tauno Johannes Lahdenpohja, s. 29.8.1909, Unto Matias Lahdenpohja, s. 27.11.1910 ja Aino Kyllikki Ojanen, o.s. Lahdenpohja, s. 26.11.1915.
Saapuvilla toimituksessa, joka pidettiin vainajan asunnossa lahdenpohjan tilalla, Kurun pitäjän Vaakaniemen kylässä, oli vainajan poika Unto Matias Lahdenpohja.
Unto Matias lahdenpohja, jonka hallinnassa kuolinpesä oli, ilmoitti valanvelvoituksin kuolinpesän varat ja velat, jotka merkittiin ja arvioitiin seuraavasti:

A. PESÄN VARAT:

a) Puhdasta rahaa:

Käteisenä 3.282 mk

b) Arvoesineitä:

Kultaesineitä 2 kpl. a 2000 mk 4.000

c) Hopeaesineitä:

Lusikoita, veitsiä ja haarukoita 500

d) Pitovaatteita:

Leninkejä, päällysvaatetta, alusvaatetta, sukkia, jalkineita y.m.s.
yhteensä 3.000

e) Sekalaista:

Emaliämpäreitä 2 kpl 300

PESÄN VARAT YHTEENSÄ 11.082 Smk

B. PESÄN POISTOT:

Hautauskulut ja hautajaispidot
y.m. sellaiset kulut yhteensä erä laskelmien mukaan 41.195

Vainajan varojen ylimenevän osan suorittanut Unto M. Lahdenpohja

Vaivaistenprosentti 1/8 44

PESÄN POISTOT YHTEENSÄ 41.229 Smk

C. Lopputili

Varoja 11.802 mk
Poistoja 41.229 mk

PESÄN VELKAA 30.147 Smk

Vainaja ei ole antanut mitään ennakkoperintöä, lahjaa, eikä muutakaan omaisuutta, joka olisi huomioon otettava perintöveroa määrättäessä.
Veroa koskevia ilmoituksia ottaa vastaan pesänhoitaja Unto Matias Lahdenpohja, jonka osoite on Parkkuu.
Valanvelvoituksin vakuutan rehellisestiilmoittaneeni kuolinpesän varat ja velat niin tarkoin, etten tieten tahtoen ole jättänyt mitään siihen kuuluvaa ilmoittamatta.

Paikka ja aika edellämainitut.

-----------------------------------------------
Unto Matias Lahdenpohja

Maanviljelijä Kurun kunnan Vaakaniemen kylästä.

----------------------------------------------------
P. E. Uusitalo
Kauppias Kurun kunnan Olkitaipaleen kylästä.

-----------------------------------------------------
Eino Aalto
Maanviljelijä Kurun kunnan Olkitaipaleen kylästä.

Vaivaisprosentti 44 mk maksetuksi kuitataan
Kurussa kesäkuun 22 p:nä 1954

Kurun Säästöpankki
Annikki Ikonen

Pesän varat poistoja lukuunottamatta ovat mk. 11.082 mk

Tästä kuolinpesästä ei mene perintöveroa.
Ruovedella 29 p:nä kesäkuuta 1954

R. Salmi
Perintöverolautakunnan puheenjohtaja


HINNAT JA PALKAT:

1970-luvun lama lähti liikkeelle energiakriisistä, jolloin raakaöljyn hinnat nousivat vuoden lopulta lähtien nopeasti nelinkertaiseksi. Öljy on tärkeä energianlähde ja energiaa tarvitaan kaikessa tuotannossa. Öljynhinnan korotus nosti tuotantohintoja siinä suhteessa kuin energiaa tarvitaan kaikessa tuotannossa. Energian kotimaisuusaste oli vuonna 1978 vain 27 %.

Bruttokansantuotteen hintaindeksi nousi vuodesta 1954 vuoteen 1978 5,3 -kertaiseksi. eli hieman vähemmän kuin tuontihinnat (5,8 -kertaisiksi eli 6,9 % vuodessa). Suomen vientihinnatkin ovat nousseet vastaavana ajankohtana hitaammin kuin tuontihinnat eli 6,6 % vuosittain. Vuosina 1954-78 julkisen kulutuksen hinnat nousivat vuosittain 8,6 % vuodessa ja yksityisen kulutuksen hinnat nousivat vastaavasti 6,1 % vuodessa.

Ulkomaisen energian hinnannoususta liikkeelle lähtenyttä inflaatioaaltoa ovat voimistaneet tuottavuuden nousua suuremmat palkankorotukset, jotka ovat lisänneet kotimaisen tuotannon kustannuksia. Osa palkankorotuksista on päätetty työnantajien ja työntekijöiden välisissä tupo- eli tulopoliittisissa neuvotteluissa, osa on tapahtunut ns. liukumina eli neuvotteluissa sovitun ylittävinä korotuksina.

Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja:

1981 1985 1987 1990 1992

kulutusmaito, litra 2,43 3,32 3,39 3,99 4,05

meijerivoi, 500 g 13,47 18,41 19,03 19,89 16,34

juusto, Emmental, kg 28,07 38,35 38,67 46,77 50,11

Margariini, 250 g 3,95 5,97 6,22 12,45 10,26

Munat, kg 12,47 16,56 15,26 17,00 17,27

Vehnäjauhot, 2 kg 9,95 14,45 14,07 12,50 11,72

Ruisjauhot, kg 3,39 4,91 4,99 7,13 7,33

Näkkileipä, 530 g 7,17 10,04 11,09 12,62 14,71

Vehnäleipä

ranskanleipä, 400g 3,38 5,34 6,00 7,32 7,39

Sianliha,

tuore keskikylki kg 17,59 25,89 29,03 34,33 35,85

Nakkimakkara, kg 24,35 31,29 33,14 40,17 41,04

Silakka, tuore, kg 4,85 6,83 7,66 8,49 8,76

Palasokeri, kg 7,66 8,95 8,32 9,82 10,41

Kahvi, paahdettu, 1/2 kg 14,09 21,75 21,30 15,00 13,74

Appelsiinit, kg 5,70 7,23 6,64 6,72 7,17

Laskennallinen keskipalkka eli palkkasumma oli vuonna 1954 3200 mk ja vuonna 1978 34500 mk. Siten palkkataso nousi vuosittain yli 10 % ja vuosina 1968-78 peräti 15 % vuodessa. Palkkatason noususta hintojen nousu on kuitenkin nielaissut suurimman osan, joten reaalipalkka on vuosina 1954-78 eli 25 vuodessa suunnilleen kaksinkertaistunut. Reaalipalkat nousivat siten keskimäärin noin 4 % vuodessa, vuodesta 1969 lähtien 3,8 % vuodessa.

Vuonna 1977 suurimmat energiankuluttajat olivat:

Kiinteistöjen lämmitys 26, 4 %, teollisuus 25,6 %, erillinen sähkönhankinta 25,5 %, liikenne 12,7 %, kaukolämpö ja -voima 6,7 % sekä öljynjalostamojen oma käyttö 3,1 %.

Työntekiöiden keskituntiansioita, mk/tunti:

1990 1991 1992

Autoliikenne 46,34 48,98 49,32

linja-autonkuljettaja 48,07 51,07 51,34

täysperävaununkuljettaja 48,00 50,79 50,48

Maataloustyöntekijät 33,21 37,19 37,96

Metsätyöntekijät (päiväansio) 289,22 307,83 320,24

Rakennusalan työntekiät 57,60 59,72 58,34

sähköasennusala 63,57 65,51 64,18

talonrakennusala 57,28 59,38 57,63

Teollisuustyöntekijät 47,65 50,68 52,25

kemian teollisuus 42,11 43,67 51,47

graafinen teollisuus 51,31 52,53 53,44

metalliteollisuus 49,37 51,47 52,93

kenkäteollisuus 32,60 34,68 35,08

paperiteollisuus 54,36 58,26 59,87

huonekaluteollisuus 39,61 42,20 43,31

puutavarateollisuus 43,54 45,73 47,14

tekstiiliteollisuus 36,69 39,33 40,94

vaateteollisuus 32,68 35,77 36,20

lasi-, savi- ja kiviteollisuus 47,90 49,43 50,41.
Vanhemmat: Kalle (äpärä) Wendlanpoika Salmelin, Myllärin renki, nuorimies, Vanhakylän mäkitupalainen., s. 24.04.1845 Kuru, Olktaipale, Mylläri, k. Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä ja Maria Serafia Yrjöntytär Moisio, Olkitaipaleen Lassilan piika, Myllärin piika 1860, Olkitaipaleen Moision eli kotinsa piikana 1860-61, Wetikon piika 1861-63, Myllärin piika 1863-67, taas kotonaan Moisiossa piikana 1867-68, Myllärissä 1868- , missä naimisiin, muutti perheineen Vanhakylään mäkitupalaiseksi. Kuoli halpaukseen 52-vuotiaana., s. 02.03.1845 Kuru, Olkitaipale, k. 06.11.1897 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä.

Lapset:
Tauno Johannes Lahdenpohja Tauno asui Kurun vanhainkodissa NIemikylässä tehden pieniä askareita ja talonmiehen tehtäviä. Poikamies., s. 29.08.1909 Kuru, Vaakaniemi, k. 13.04.1984 Kuru, Niemikylä.
Tauno Lahdenpohja 8-vuotiaana.
Unto Matias Lahdenpohja , s. 27.11.1910 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 66
Aino Kyllikki Ojanen ent. Tienari o.s. Lahdenpohja , s. 26.11.1915 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 67
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 66
X Unto Matias Lahdenpohja, (Taulusta 65, isä Kalle Lahdenpohja) Lahdenpohjan isäntä., s. 27.11.1910 Kuru, Vaakaniemi, k. 06.07.1965 Kuru, Vaakaniemi.
Heimon ja Siskon vihkikuva. Vasemmalla Siskon äiti ja oikealla Heimon äiti Irja os. Aalto ja isä Unto Lahdenpohja.

Puoliso: Vihitty 23.02.1940 Kuru Irja Marjatta Lahdenpohja o.s. Aalto Lahdenpohjan emäntä, s. 18.02.1917 Kuru, Olkitaipale, Markkula, k. 15.06.2000 Kuru, Vaakaniemi.
Vanhemmat: Eino Eetvartti Fabianinpoika Aalto, s. 03.03.1895 Kuru, Vaakaniemi, Leppälahti, Leppälahti, Markkula, k. 17.03.1977 Kuru, Olkitaipale, Markkula ja Impi Maria Mikontytär Aalto o.s. Kivelä ent. Kujamäki, s. 09.08.1895 Kuru, Aurejärvi, Lannetta, Kivelä, k. 07.05.1944 Kuru, Olkitaipale, Markkula.
Irja ja Unto Lahdenpohjan hauta Kurun Tammikankaalla.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 67
X Aino Kyllikki Ojanen ent. Tienari o.s. Lahdenpohja, (Taulusta 65, isä Kalle Lahdenpohja) Tienarin emäntä 1937-1943, Leijun emäntä 1943-1987, syytinki kuolemaansa saakka., s. 26.11.1915 Kuru, Vaakaniemi, k. 07.07.1993 Kuru, Olkitaipale.

LEIJUN lohkomiset:

303-415-6-23 X TIENARI
12.10.1950 halkominen
303-415-6-34 X LEIJU

7.4.1961 pakkolunastus
25.3.1964 tilusvaihto
303-415-6-40 X MAANTIEALUE
8.8.1962 piirirajankäynti
8.7.1986 rajamerkkien siirto
14.11.2003 yleisen tien lunastus ja liittäminen koko rekisteriyksiköllä.

-25.3.1964 lohkominen
-303-415-6-40 X PUTKA
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-41 PUTKA
Uusi 303-415-6-42 X LEIJU

-14.5.1968 lohkominen
-303-415-6-53 X SAUNARANTA
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-53 SAUNARANTA

-14.5.1968 lohkominen
-303-415-6-54 X MÄENPÄÄ
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-54 MÄENPÄÄ

- 14.5.1968 lohkominen
-303-415-6-55 X KOSKENRANTA
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-55 KOSKENRANTA

-14.5.1968 lohkominen
-303-415-6-56 X RANTAHARJU
--12.12.2007 kiinteistöjen yhdistäminen
--303-415-6-109 X Rantaharju
--1.1.2009 kuntajaon muutos
--980-458-6-109 Rantaharju

Uusi 303-415-6-57 X LEIJU
-22.3.1972 lohkominen
-303-415-6-69 X KOIVURINNE
-12.12.2007 kiinteistöjen yhdistäminen
-980-458-6-109 Rantaharju

Uusi 303-415-6-70 X LEIJU
-27.11.1975 lohkominen
-27.11.1975 piirirajankäynti
-303-415-6-75 X KOTIMÄKI
-14.1.1982 yleistietoimitus
-6.6.1986 yleistietoimitus
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-75 KOTIMÄKI

Uusi 303-415-6-76 X LEIJU
-19.7.1989 lohkominen
-303-415-6-83 X VEIKKOLA
-2.10.1991 osuuden siirto kiinteistöön
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-83 VEIKKOLA
--28.12.2010 yhteisalueosuuden siirto MMLm/5593/33/2010

Uusi 303-415-6-84 X LEIJU
-30.10.1992 lohkominen
-303-415-6-88 X VILLENKULMA
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-88 VILLENKULMA

-30.10.1992 lohkominen
-303-415-6-89 X SAMMALVAARA
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-89 SAMMLVAARA

-30.10.1992 lohkominen
-303-415-6-90 X KATVE
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-90 KATVE
-28.12.2010 yhteisalueosuuden siirto MMLm/5593/33/2010

Uusi 303-415-6-91 X LEIJU
-9.12.1993 lohkominen
-303-415-6-92 X LAURINPELTO
-1.1.2009 kuntajaon muutos
-980-458-6-92 LAURINPELTO

Uusi 303-415-6-93 X LEIJU
-14.3.2000 luovutetun määräalan rekisteröinti
-6.12.2001 rajankäynti ja lohkominen
-303-415-6-93-M601 X
-liitetty kiinteistöön
-980-458-6-105 RANTALA (Vatka)

1.1.2009 kuntajaon muutos
Uusi 980-458-6-93 LEIJU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.10.1950 TIENARIN TILA:

Peltoa 26,678 ha
Niittyä 3,283 ha
Viljelyskelpoista maata 2,335
Varsinaista metsämaata 98,171

YHTEENSÄ:
130,467 ha / jyvitysarvo 120678,25
Joutomaata 1,225 ha

TIENARISTA VÄHENNETÄÄN YHTEINEN VARASTOALUE JA LASTAUSPAIKKA:

YHTEENSÄ:
Pinta-ala 1,215 ha / jyvitysarvo 1530,50 mk
Joutomaata 0,082 ha

12.10.1950 TIENARIN TILASTA JÄÄ JAETTAVAKSI TILOILLE LEIJU JA TIENARI:

Peltoa 26,596 ha / jyvitysarvo 63949 mk
Niittyä 3,283 ha / jyvitysarvo 4471,50 mk
Viljelyskelpoista maata 2,335 ha / jyvitysarvo 1946,50 mk
Varsinaista metsämaata 97,038 ha / jyvitysarvo 48780,75 mk

YHTEENSÄ:

129,252 ha / jyvitysarvo 119147,75 mk
joutomaata 1.143 ha.

.

1. puoliso: Vihitty 12.12.1937 Kuru Kaarlo Tienari Tienarin isäntä eli Tienarista ½ 1937-1940, kaatui talvisodassa. Kaarlo on haudattu Kurun sankarihautaan 31.3.1940 (sunnuntai)., s. 02.12.1904 Kuru, Olkitaipale, k. 22.02.1940 Impilahti.


Syyskuussa 1930 pataljoonan nimi vaihtui ja sen uudeksi nimeksi tuli Vuoksen Jääkäripataljoona. Vuoden 1933 alusta pataljoonaan muodostettiin esikuntakomppania. Samana vuonna perustettiin myös oma aliupseerikoulu. Vuoden lopussa alistus Savon Prikaatiin purettiin ja vuoden 1934 alussa pataljoonasta tuli joukko-osasto, joka oli suoraan divisioonan komentajan johdossa. 16.5.1936 pataljoona sai nimekseen Jääkäripataljoona 4 (JP 4), jonka nimisenä se taisteli menestyksellisesti koko sotavaiheen läpi.

Talvisota

Lokakuun 7. päivänä 1939 sodan ajan kokoonpanoon siirtynyt pataljoona poistui Kiviniemen kasarmeilta komentajansa everstiluutnantti M Nurmen (kuoli JR 28:n komentajana 6.2.1940) johdolla Raudun suuntaan varustelutöihin. Tässä vaiheessa ei tiedetty, että Kiviniemen kasarmit jäivät pataljoonan osalta lopullisesti taakse. JP 4 kuului suojajoukkoihin ja Raudun ryhmään. JP 4:n osalta Talvisota alkoi 30.11. klo 7, jolloin tykistötuli alkoi pataljoonan majoitusalueelle. Venäläisten jalkaväki hyökkäysvaunujen tukemina ylitti rajan pataljoonan lohkolla noin klo 9. Viivytystaistelujen jälkeen JP 4 toimi pääosan ajasta reservinä Kannaksella osallistumatta merkittäviin taisteluihin. Talvisodan legendaarisen maineen JP 4 hankki Laatokan Karjalan taisteluissa, jonne pataljoona siirrettiin vuoden 1940 alkaessa. JP 4 tunnettiin Laatokan Karjalan taisteluissa peitenimellä "Hiipijä". JP 4 valtasi venäläisten selustassa olleen erityisen merkittävän Pukitsanmäen ja torjui kaikki venäläisten valtausyritykset tammikuun ajan. Pukitsanmäestä JP 4:n taistelut jatkuivat osallistumisella merkittävällä panoksella Länsi-Lemetin motin valtaukseen, Myllykylän motin valtaukseen, venäläisen hiihtopataljoonan tuhoamiseen Mastokankaalla ja Itä-Lemetin motin valtaukseen sekä osallistumalla Vuortanajärven ja Lavajärven taisteluihin. Hiipijän komentajana pääosan vuoden 1940 taistelujen ajan oli majuri Matti Aarnio, joka sai lempi nimen "Motti-Matti".TIENARI, KAARLO
sääty naimisissa
sukupuoli mies
kansalaisuus FI
kansallisuus FI
äidinkieli suomi
lasten lukumäärä 1
ammatti taloll.
sotilasarvo alikersantti
joukko-osasto JP 4
joukko-osastokoodi
syntymäaika 02.12.1904
synnyinkunta Kuru
kotikunta Tampere
asuinkunta Tampere
haavoittumisaika
haavoittumispaikka
haavoittumiskunta
katoamisaika
katoamispaikka
katoamiskunta
kuolinaika 23.02.1940
kuolinpaikka
kuolinkunta Impilahti
menehtymisluokka kaatui, siunattu ja haudattu
hautauskunta Kuru
hautausmaa Kuru


KAARLO JA PENTTI TIENARIN YHTEISESTÄ OMISTUKSESTA LAADITTU LUETTELO - JA ARVIOIMISKIRJA PERUNKIRJOITUKSESTA LAADITTUUN TOIMITUSKIRJAAN LIITETTÄVÄKSI:

Luettelo - ja arvioimiskirja, jonka allekirjoittaneet uskotut miehet varatuomari Tapani Virkkunen sekä talolliset Arvo Ristaniemi ja Elias Laurila, tomittaessaan Tienarin talossa Kurun pitäjän Olkitaipaleen kylässä heinäkuun 30 päivänä 1940 perunkirjoitusta edellisen helmikuun 23 päivänä sodassa kuolleen talollisen Kaarlo Tienarin jälkeen, laativat hänen ja talollisen Pentti Tienarin yhteisestä omaisuudesta perunkirjoituksesta laadittuun toimituskirjaan liitettäväksi.

Leski Aino Kyllikki Tienari, jonka hallussa luetteloitava omaisuus oli, esitti luetteloinnin pohjaksi seuraavat asiakirjat:

1) Otteen Kurun ja Teiskon pitäjien käräjäkunnan kihlakunnanoikeuden lainhuudatusasiainpöytäkirjasta toukokuun 26 päivältä 1937, 20 §:n kohdalta, josta havaittiin ja tähän merkittiin, että talolliset Kaarlo Tienari ja Pentti Tienari silloin olivat yhteisesti saaneet lainhuudon Tienari-nimiseen tilaan RN:o 6:23 Kurun pitäjän Olkitaipaleen kylässä;

2) Siihen toukokuun 17 päivänä 1937 päivättyyn kauppakirjaan, jolla Kaarlo Tienari ja Pentti Tienari olivat ostaneet edellämainitun tilan vanhemmiltaan talolliselta Juho Kustaa Tienarilta ja tämän vaimolta Sanna Tienarilta, liitetyn luettelon kauppaa seuranneesta irtaimesta omaisuudesta.

Tämän jälkeen leski Aino Kyllikki Tienari valan velvoituksin ilmoitti luetteloitavan omaisuuden, joka tähän merkittiin ja arvioitiin seuraavasti:

I. KIINTEÄÄ OMAISUUTTA:
Tienarin talo RN:o 6:23 Kurun pitäjän Olkitaipaleen kylässä 200.000 mk

II. IRTAINTA OMAISUUTTA:
Maatalouskoneet, hevosajokalut, kotieläimet y.m. 26.156 mk

KAARLO TIENARIN JA PENTTI TIENARIN YHTEINEN OMAISUUS VUONNA 1940 OLI 226056 mk

(Vuonna 1945 metallin konemiehen palkka oli 800 mk/kk tai 4 mk/h)


PERUKIRJA:

Vuonna 1940 heinäkuun 30 päivänä toimittivat allekirjoittaneet uskotut miehet varatuomari Tapani Virkkunen sekä talolliset Arvo Ristaniemi ja Elias Laurila perunkirjoituksen talollisen kaarlo Tienarin jälkeen, joka kuoli sodassa helmikuun 23 päivänä 1940 ja jolta jäi oikeudenomistajia leski Aino Kyllikki Tienari, o.s. Lahdenpohja, syntynyt marraskuun 26 päivänä 1915, ja alaikäinen poika Simo Johannes Tienari, syntynyt marraskuun 6 päivänä 1938.
Toimituksessa, joka pidettiin vainajan kotona Tienarin talossa Kurun pitäjän Olkitaipaleen kylässä, oli saapuvilla leski Aino Kyllikki Tienari.

Leski Aino Kyllikki Tienari esitti toimituksen pohjaksi niiden asiakirjojen lisäksi, jotka on mainittu tähän toimituskirjaan liitetyssä talollisten Kaarlo Tienarin ja Pentti Tienarin yhteisestä omaisuudesta laaditussa luettelossa ja arvioimiskirjassa, otteen Kurun ja Teiskon pitäjien käräjäkunnan kihlakunnanoikeuden lainhuudatusasiainpöytäkirjasta maaliskuun 7 päivältä 1939,
josta havaittiin ja tähän merkittiin, että Kaarlo Tienari silloin oli saanut lainhuudon Rantala-nimiseen tilaan RN:o 6:14 Kurun pitäjän Olkitaipaleen kylässä (Jalmari Mantere osti Rantalan-tilan ja rakennutti siihen omakotitalon eläkkeelle jäätyään vuonna 1962).

Tämän jälkeen Aino Kyllikki Tienari, jonka hallussa kuolinpesä oli, ilmoitti valan velvoituksin kuolinpesän varat ja velat, jotka merkittiin ja arvioitiin seuraavasti:

I. VARAT:

1) Osuus tähän toimituskirjaan liitetyssä luettelossa mainittuun Kaarlo Tienarin ja Pentti Tienarin yhteiseen omaisuuteen 113.028

Yhteensä 113028 mk

2) Kiinteätä omaisuutta:
Rantala-niminen tila RN:o 6:14 Kurun pitäjän Olkitaipaleen kylässä 10.000

Yhteensä 10000 mk

3) Rahaa ja pankkitalletuksia:
Puhdasta rahaa 3.000
Pankkitalletus 5.232:60

Yhteensä 8232,50 mk

4) Kultaa ja hopeaa:
2 kpl. kultasormuksia 600
Hopeinen puurolusikka 100
2 tusinaa hopeisia teelusikoita 600
18 kpl. hopeisia palkintolusikoita 500

Yhteensä 1800 mk

5) Kotieläimiä:
7 kpl. lehmiä 10.500
Sonni 2.000
4 kpl. vasikoita 1.000
7 kpl. lampaita 700

Yhteensä 14200 mk

6) Asuntoirtaimistoa:
2 kpl. kaappeja 1.000
Kirjoituspöytä 300
Pöytä, 2 kpl. nojatuoleja ja 6 kpl. tavallisia tuoleja 1.000
Keinutuoli ja sänky 300
Hetekasänky patjoineen 500
Pöytä, sohvasänky, lastensänky ja 3 kpl. tuoleja 600
Seinäkello, vanha 100
Pöytä, pesukaappi, pöytäkaappi ja 3 kpl. tuoleja 300
Keittiön huonekaluja 150
Ompelukone 2.000
Kirjoja 200

Yhteensä 6450 mk

7) Maataloustuotteita:
Ruista 2300 kg 6.440
Vehnää 450 kg 1.350
Kauraa 400 kg 760
Ohraa 300kg 810
Perunoita 40 hl 2.800

Yhteensä 12160 mk

8) Keittiö - ja ruola-astioita:
Patoja ja kattiloita 530
Ruokakalustoja 650
4 kpl. maitotonkkia 400
Ämpäreitä, peltitonkkia, maitosiivilä y.m. 100
Sekalaista keittiökalustoa 150

Yhteensä 1830 mk

9) Vaatetavaraa:
Miehen pitovaatteita 1.500
Miehen päällysvaatteita 400
Miehen alusvaatteita 700
Naisen pitovaatteita 1.000
Naisen päällysvaatteita 2.000
Naisen alusvaatteita 500
3 tusinaa lakanoita ja tyynyvaaruja 1.100
4 tusinaa pyyheliinoja 240
8 kpl. pöytäliinoja 400
Peittoja, patjoja, tyynyja y.m. 1.100
Sänkypeitteitä 300
Mattoja 200

Yhteensä 9440 mk

10) Sekalaista tavaraa:
Mauser-pistooli 300
Sekalaista irtaimistoa 500

Yhteensä 800 mk

VARAT YHTEENSÄ mk 177.940:60

II. VELAT JA POISTOT:

Hautauskustannukset 500
Toimitusmiesten palkkio 300
Vaivaisprosentti eli 1/8 % mk:sta 177.940:60 = 222:40

VELAT YHTEENSÄ mk 1.022:40

PESÄN SÄÄSTÖ mk 176.918:20

Lopuksi merkittiin ettei vainaja ollut antanut mitään ennakkoperintöä, lahjaa eikä muutakaan omaisuutta, joka olisi huomioonotettava perintöveroa määrättäessä, ja että perintöveroa koskevia ilmoituksia ottaa vastaan pesänhoitajana leski Aino Kyllikki Tienari, jonka postiosoite on Parkkuu.

Aino Kyllikki Tienari
talollisenleski Kurun pitäjän Olkitaipaleen kylästä.

Näin merkityksi ja arvioiduksi vakuutamme.
Paikka ja aika edellämainitut.

Elias Laurila Arvo Ristaniemi

Tapani Virkkunen

.
Vanhemmat: Juho Kustaa Juhonpoika Tienari, Tienarin isäntä 1898-1937, taloustirehtööri, s. 06.12.1871 Kuru, Olkitaipale, k. 07.03.1956 Kuru, Olkitaipale ja Susanna Sanni Aatamintytär Tienari o.s. Kovesjärvi, s. 13.09.1877 Parkano, Vuorijärvi, k. 26.04.1955 Kuru, Olkitaipale.
Kaarlo (Kalle) Tienari kävi Suomen armeijan Terijoella 1920-luvun alkupuolella.

2. puoliso: Vihitty 23.12.1943 Kuru Osmo Kalevi Ojanen Maanviljelijä. Tienarin ½ osa muutettiin Leijuksi, Leijun isäntä 1943-1978. Leiju jaettiin kahteen osaan. Kotimäki tuli Kaarlo Tienarin pojalle Simo Tienarille ja toinen puoli, Leiju jäi Kaarlon leskelle Aino Ojaselle e. Tienari., s. 11.05.1925 Kuru, Olkitaipale, Kalliomäki, k. 01.07.1978 Kuru, Olkitaipale, Leiju.

Olkitaipaleen kylän Tienarin talosta halotun Leijun talollinen.
Osmo muutti Kurusta 28.6.1940 Tampereen Tuomiokirkon seurakuntaan ja
takaisin Kuruun 17.7.1942 naimattomana.
Taisteli jatkosodan loppukahinoissa Karjalan kannaksella, Tali - Ihantalassa.

Talin-Ihantalan suurtaistelu ja torjuntavoitto

Venäläisten päämääränä oli ollut Viipurin valloittamisen jälkeen tunkeutua syvälle Etelä-Suomeen ja pakottaa Suomi antautumaan ehdoitta. He eivät saavuttaneet tätä päämääräänsä siihen varatussa ajassa suomalaisten sitkeän vastarinnan vuoksi.

Stukat tulevat

Tässä kuvaus Talin taistelusta: Kolmen tunnin kuluttua venäläiset avasivat voimakkaan tykistö- ja krh-tulen, johon liittyi Stalinin urkujen kammottava pauhu. Samanaikaisesti lentoase iski 130 koneen voimalla raivokkaasti etulinjan asemia vastaan. Tienoon täytti hetkessä hirvittävä meteli. Kranaattien yksityisiä räjähdyksiä ei voinut toisistaan erottaa, oli vain yhtämittaista tärinää, mutta aina kun lentopommi räjähti lähellä, tuntui kuin sydäemen takovat lyönnit olisivat pysähtyneet. Hengitystä salpasi ja suu haukkoi hapetonta ilmaa kuin kuíville heitetyllä kalalla. Kaikkea, mitä maan kamaraan kiinteästi kuuluu, oli nyt ilmassa ja lisäksi rautaa ja terästä.
Samassa alkoi kuullua voimistuvaa moottorien surinaa. Stukat tulevat! Sodan alkusoitto pauhaa pian toisille mollissa, toisille duurissa. Helvetillinen räjähdys, maata, kiviä, puita, rapaa, kaikkea mahdollista lennähtää näkyviin kuin jättiäiskäden lennättämänä. Toinen räjähdys, huutoja ja meteliä. Omat patteristot alkavat syytää kuolemaa keskelle riehuvaa ja kiehuvaa sekasortoa. Kun myllerrystä oli kestänyt tunnin verran, lentokoneet lähtivät, mutta vihollistykistö ei antanut armoa. Kaiken hävityksen keskellä lojuivat kaatuneet ja haavoittuneet. JR 50:n tappiot kaatuneina ja haavoittuneina kohosivat vuorokauden käydyissä taisteluissa 500 henkeen.

Pakokauhun estäminen

Suomalaiset perääntyivät ankarasti taistellen vaiheittain pohjoiseen. Viipuri menetettiin 20.6.1944. Hajalle löytyjen suomalaisjoukkojen perääntyessä niistä karkasi noin 12 000 sotilasta, joista teloitettiin 46. Kesäkuun lopussa ja heinäkuun alkupuolella käytiin maamme historian kannalta kovimmat ja voitolliset torjuntataistelut rintamalinjalla Viipurinlahti-Tali-Ihantala-Vuosalmi-Äyräpää-Vuoksi. Ratkaisevasti suomalaisten sotilaiden taistelutahtooon ja menestykseen vaikuttivat Syväriltä ja Maaselän kannakselta tuodut täydennysjoukot, panssaritorjunnan ja tyksitön tulivoiman tuntuva kasvu sekä saksalaisen lento-osaston Kuhmleyn saapuminen. Lento-osasto lakkautti vihollisen ilmaherruuden. Suomen Saksalta saaman sotilaallisen avun jatkumisen turvasi presidentti Rytin Hitlerille antama henkilökohtainen sitoumus, ettei hänen nimittämänsä hallitus solmisi rauhaa muutoin kuin yhteisymmärryksessä Saksan kanssa. Viipurin menetyksen jälkeen näytti tilanne Suomen kannalta toivottomalta. Tali-Ihantalan taistelut olivat suomalaisen sisun ja peräänantamattomuuden mestarinäyte. Vihollinen pysäytettiin ja Suomen ja Suomen itsenäisyys turvattiin. Suomalaiset joukot olivat nyt äärimmäsin ponnistuksin ja uhtauksin saavuttaneet loistavan torjuntavoiton ylivoimaisesta vihollisesta. Suomalaisten saavuttama torjuntavoitto Talin-Ihantalan suurtaistelussa oli varmistunut. Se ei kuitenkaan vielä yksin riittänyt. Tarvittiin vielä torjuntavoitot Viipurinlahdella ja Vuosalmella sekä Laatokan pohjoispuolella.

Kallis hinta - arvokas torjuntavoitto

Suomi joutui maksamaan kalliit lunnaat vapaudestaan ja itsenäisyydestään.Ratkaiseva ja historiallinen torjuntavoitto vaati 1 666 kaatunutta, 7204 haavoittunutta ja 184 kadonnutta eli yhteensä 9 044 miestä. Suomalaiset ja saksalaiset ilmavoimat tuhosivat Kannaksen taisteluissa kesällä 1944 yhteensä 569 vihollisen lentokonetta. Tästä määrästä yli puolet pudotettiin Talin-Ihantalan suurtaistelun aikana. Venäläiset meneettivät noin 600 panssarivaunua.
Kenraalievesti D.N. Gusev oli 21. Armeijakunnan komentaja. Hän antoi käskyn alaisilleen hyökkäyksen keskeyttämisestä ja puolustukseen ryhmittymisestä. Venäläisten oli pakko irrottaa joukkoja Saksan rintamalle. Tähän heitä velvoitti länsiliittouneiden kanssa Teheranissa marras-joulukuussa 1943 tehty sopimus, että venäläiset käynnistävät yleishyökkäyksen saksalaisia vastaaan itärintamalla samanaikaisesti, kun länsiliittoutuneet nousevat Normandiassa. Länsiliittouneiden maihinnousu Normandiaan alkoi 6.6.1944. Venäläiset eivät kuitenkaan pitäneet lupaustaan, He salasivat länsiliittouneilta hyökkäyksensä Suomeen. Venäläiset pelkäsivät Yhdysvaltojen vastustavan Suomen valtaamista ja miehittämistä. Joka tapauksessa venäläisillä oli nyt kiire irrottaa joukkojaan Karjalan kannakselta ja siirtää niitä Saksan vastaiselle rintamalle. Maailman kohtalot ratkaistiin Berliinin suunalla. Suomalaisten sitkeällä torjunnalla saavuttama ajanvoitto oloi osaltaan ratkaissut kansamme kohtalon. Suomi säilytti itsenäisyytensä ja välttyi vaipumasta satelliittien joukkoon.SOPIMUSKIRJA:

Viitaten luetteloon ja arvioimiskirjaan, jonka uskotut miehet ovat laatineet Kurun kunnan Olkitaipaleen kylässä Tienarin talossa 30 päivänä heinäkuuta 1940 tilallisen Kaarlo Tienarin jälkeen toimitetussa perunkirjoituksessa, on luettelo ja arvioimiskirjassa mainitusta irtaimesta omaisuudesta keskenämme sovittu seuraavasti:
(Huom. Katso Kaarlo Tienarin perunkirjoitus hänen lisätiedoistaan)

Puimakone.
Luettelossa mainitun pelumyllyn myynnin jälkeen on hankittu silppurilietso.
Polttomoottorin myynnin jälkeen on hankittu sähkömoottori.
2 kpl. kasmasiinejä.
Sampo ja Tukeva äkeet.
2 kpl. jousiäkeitä.
Niitto -, harava -, ja kylvökone sekä kiekkojyrä.
Pajakalusto.
Mankeli.

Yllämainittu omaisuus jakautuu meidän kolmen allekirjoittaneen Pentti Tienarin, Osmo Ojasen ja Simo Tienarin kesken seuraavasti:

Ylläolevasta omaisuudesta omistan minä Pentti Tienari puolet sekä minä Osmo Ojanen ja minä Simo Tienari neljänneksen kumpikin.
Muu tässä luettelo - ja arvioimiskirjassa mainittu omaisuus on keskenämme tehdyllä sopimuksella jo aikaisemmin jaettu.

Myöhemmin on hankittu seuraava yhteinen omaisuus:

Sähköllä käypä vesipumppu johtoineen, josta mina Pentti Tienari omistan puolet, minä Osmo Ojanen ja minä Simo Tienari kumpikin neljänneksen.

Klapisirkkeli, josta minä Pentti Tienari omistan 1/3, minä Osmo Ojanen 1/3 ja josta kolmasosa kuuluu Kauppilan tilan omistajalle Juho Tienarille.

Kurussa helmikuun 19 päivänä 1953

Pentti Tienari / Osmo Ojanen

Aino Ojanen
Alaikäisen Simo Tienarin holhooja.

Todistavat:

Aarne Lehtinen / Jaakko Rimppi


RN.o 6:35 (Tienari) antaa RN. olle 6:34 (Leiju) oikeuden käyttää teitä kuviot 122, 96, 173a ja 265a
3 metrin levyisenä puutavaran kuljetusta varten ja saa RN. olta 6:34 oikeuden käyttää maantielle johtavaa tiekuviota 122, 5 metrin levyisenä ojain sisäreunoista mitattuna sekä Pullinkorvelle johtavaa tietä kuvio 512, 3 metrin levyisenä, kuten kartalle on merkitty.

Otteen oikeaksi todistaa Hämeen läänin maanmittauskonttorissa,
heinäkuun 14 p. 1955
Arkistonhoitaja Knut Wendelin.
Vanhemmat: Kalle Jaakko Matinpoika Ojanen, Tienarin mäkitupalainen., s. 28.02.1884 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä, Syväoja, k. 13.05.1947 Kuru, Olkitaipale, Kalliomäki ja Lyyli Mirjam Juhontytär Ojanen o.s. Vuorenmaa, Lyyli muutti vuonna 1905 Vuorenmaasta Ylöjärven Pohjan kylän Pietilän taloon piiaksi, ollen siellä kaksi vuotta, jonka jälkeen hän muutti Kurun Vaakaniemen Ylä-Toikolle piiaksi., s. 31.10.1888 Ylöjärvi. Pengonpohja, Intti, k. 21.02.1951 Kuru, Olkitaipale, Kalliomäki.
Osmo Ojasen rippikuva.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 68
VI Kaisa Henrikintytär Lahdenpohja o.s. Ylä-Toikko, (Taulusta 5, äiti Juliana Ylä-Toikko) Toikon tytär, Lahdenpohjan emäntä, Toikon itsellinen., s. 27.03.1760 Kuru, Vaakaniemi, k. 06.01.1810 Kuru, Vaakaniemi.

Puoliso: Vihitty 19.11.1780 Kuru Juho Heikinpoika Lahdenpohja e. Toikka Ylä-Toikon vävy, Ala-Toikon Lahdenpohjan torpan isäntä 1790-1802, s. 07.12.1757 Vesilahti, Kakila, k. ennen 1810 Kuru, Vaakaniemi.

Lapset:
Saara Lahdenpohja s. 31.05.1782 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, k. 26.08.1792 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Anna Lahdenpohja s. 17.08.1784 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, k. 19.08.1792 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Juho Lahdenpohja s. 20.06.1787 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, k. 19.08.1792 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Kaapo Lahdenpohja s. 10.01.1790 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, k. 12.08.1792 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Helena Lahdenpohja s. 11.01.1791 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, k. 19.08.1792 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Hanna Lahdenpohja s. 22.07.1793 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, k. 23.02.1794 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Matti Lahdenpohja s. 19.11.1794 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Esaias Lahdenpohja s. 17.05.1797 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Jaakko Lahdenpohja s. 11.08.1798 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, k. 09.09.1798 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
Jooseppi Lahdenpohja s. 20.09.1800 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 69
VI Maria Henrikintytär Kruse o.s. Ylä-Toikko, (Taulusta 5, äiti Juliana Ylä-Toikko) s. 07.06.1762 Kuru, Vaakaniemi, k. 18.03.1810 Kuru, Pohjankapee, Koivisto.

Puoliso: Vihitty 07.11.1790 Kuru Juho Kruse Sotilas Tienarilla, vanha sotilas Lähteenmäessä. Asui loppuelämänsä köyhänä Pohjankapeen Koivistolla., s. 13.12.1765, k. 17.03.1816 Kuru, Pohjankapee, Koivisto.

Lapset:
Juho Kruse s. 15.07.1791 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 23.10.1796 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki.
Anna Mattila o.s. Kruse , s. 07.02.1793 Kuru, Olkitaipale, Tienari. Tauluun 70
Helena Kruse s. 01.04.1794 Kuru, Olkitaipale, Tienari.
Matti Win e. Kruse Sotilas Virroilla., s. 20.05.1796 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki.
Saara Kruse s. 06.02.1799 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki.
Kaapo Hellstén e. Kruse , s. 20.10.1802 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki. Tauluun 79
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 70
VII Anna Juhontytär Mattila o.s. Kruse, (Taulusta 69, äiti Maria Kruse) Leponiemen Qp = Kahden naimattoman lempi määriteltiin salavuoteudeksi, josta sakotettiin. Lisäksi nainen sai kirkonkirjaan merkinnän qp eli qvinsperson; aiemmin tämä naisihminen oli ollut isänsä tytär. Kirkon köyhä Saksan talossa loppuelämänsä. He joutuivat lähtemään kotitorpastaan vävyn tultua isännäksi., s. 07.02.1793 Kuru, Olkitaipale, Tienari, k. 15.02.1863 Kuru, Aurejärvi, Saksa.

Puoliso: Vihitty 17.02.1820 Teisko Yrjö Tapaninpoika Mattila e. Leponiemi Leponiemen poika ja renki. Mattilan torppari, Leponiemen itsellinen. Yrjön perhe muutti 6.12.1830 Kuruun Keihäslahden Kurun talon Moision torppaan. Yrjö asui vaimonsa Annan kanssa köyhinä loppuelämänsä Saksan talossa., s. 16.03.1795 Teisko, Rikala, k. 28.05.1860 Kuru, Aurejärvi, Saksa.
Vanhemmat: Tapani Jaakonpoika Leponiemi e. Mustaniemi, Rikalasta erotetun Leponiemen isäntä, s. 04.12.1740 Teisko, Teiskola, k. 10.02.1807 Teisko, Rikala ja Pirkko Juhontytär Leponiemi o.s. Niemi, Pirkko kuoli 59-vuotiaana luuvaloon eli kihtiin., s. 17.09.1755 Teisko, Kaitalahti, k. 13.06.1815 Teisko, Rikala.

Lapset:
Yrjö Mattila s. 02.04.1820 Teisko, Rikala, Leponiemi.
Anna Mattila s. 18.11.1823 Teisko, Rikala, Leponiemi.
Heta Hainari o.s. Mattila , s. 16.04.1826 Teisko, Rikala, Leponiemi. Tauluun 71
Matti Mattila , s. 18.07.1829 Teisko, Rikala, Leponiemi. Tauluun 75
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 71
VIII Heta Yrjöntytär Hainari o.s. Mattila, (Taulusta 70, äiti Anna Mattila) Heta oli Kurun puustellin piika mennessään naimisiin., s. 16.04.1826 Teisko, Rikala, Leponiemi, k. 08.12.1888 Kuru, Hainari.
Kalle ja Heta menivät naimisiin 6.5.1855, kaksi kuukautta poikansa Juhon syntymän jälkeen. Kuva Kurun vihittyjen luettelosta vuodelta 1855.

Puoliso: Vihitty 06.05.1855 Kuru Kaarle Kustaa Matinpoika Hainari e. Kallio Kalle oli Myllärin renki mennessään naimisiin. Moision torpan isäntä. Kalle muutti perheineen 30.10.1868 Teiskoon Saarlahden Lintuniemen lampuotiksi ja palasi perheineen takaisin Kuruun 20.3.1878 Hainarin lampuotiksi., s. 29.12.1829 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä.
Vanhemmat: Matti Simonpoika Kallio e. Leppämäki, Ketolan renki, sitten torppari. Mäkelän Kallion torppari, kuoli keuhkotautiin 45-vuotiaana., s. 01.04.1796 Kuru, Riuttaskorpi, k. 30.10.1841 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä ja Liisa Joonaantytär Kallio o.s. Ala Kallio, s. 09.04.1801 Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila, k. Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila.

Lapset:
Juho Manu Hainari , s. 19.03.1855 Kuru, Olkitaipale, Mylläri. Tauluun 72
Maria Sääkslahti o.s. Hainari , s. 23.07.1858 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio. Tauluun 73
Amanda Hainari s. 03.04.1861 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio.
Kalle Hainari s. 17.04.1864 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio.
Matti Heino e. Hainari s. 15.10.1867 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 72
IX Juho Manu Kaarlenpoika Hainari, (Taulusta 71, äiti Heta Hainari) Hainarin vuokraaja eli lampuoti., s. 19.03.1855 Kuru, Olkitaipale, Mylläri.
Juho syntyi noin kaksi kuukautta ennen isänsä Kallen ja äitinsä Hetan naimisiinmenoa.

Puoliso: Vihitty 15.06.1879 Kuru Mariana Juhontytär Petäjäniemi s. 18.04.1859 Kuru, Karjula.
Vanhemmat: Juho Henrikinpoika Petäjäniemi, s. 14.03.1818 Kuru, Karjula, k. 22.11.1881 Kuru, Karjula ja Maria Antintytär Petäjäniemi o.s. Ikonen, s. 16.05.1818 Kuru, Petäjälammi.

Lapset:
Juho s. 22.07.1879 Kuru, Hainari.
Otto s. 30.03.1883 Kuru, Hainari, k. 11.05.1883 Kuru, Hainari.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 73
IX Maria Kaarlentytär Sääkslahti o.s. Hainari, (Taulusta 71, äiti Heta Hainari) s. 23.07.1858 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio.

Puoliso: Vihitty 11.09.1884 Kuru Aleksanteri Erkinpoika Sääkslahti Aleksanteri oli Riihikosken isäntä 1889-1891, jolloin palasi takaisin hainarin Sääkslahteen. Aleksanteri asui setämiehenä veljenpoikansa talossa. Karjulan Kuuselan itsellinen., s. 02.02.1838 Kuru, Hainari.
Vanhemmat: Erkki Juhonpoika (Maununpoika) Sääkslahti e. Hänninen, Erkki oli Olkitaipaleen Myllärin renki naimisiin mennessään, Hainarin Sääkslahden torppari., s. 15.09.1800 Kuru, Aurejärvi, k. 01.03.1860 Kuru, Hainari ja Leena Joosepintytär Sääkslahti, s. 11.03.1804 Kuru, Hainari, k. 06.04.1861 Kuru, Hainari.

Lapset:
Uuno Aleksanteri Sääkslahti , s. 28.10.1884 Kuru, Hainari. Tauluun 74
Gunilla Maria Sääkslahti s. 27.01.1886 Kuru, Hainari.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 74
X Uuno Aleksanteri Aleksanterinpoika Sääkslahti, (Taulusta 73, äiti Maria Sääkslahti) Karjulan Kuuselan itsellinen. Maanviljelijä, Uuno kuoli 76-vuotiaana aivoverenvuotoon., s. 28.10.1884 Kuru, Hainari, k. 13.02.1961 Kuru.

Puoliso: Vihitty 28.10.1908 Kuru Maria Sääkslahti o.s. Saarinen s. 17.08.1866 Messukylä.

Lapset:
Uuno Rudolf Sääkslahti Talollinen, sotamies. Uuno on haudattu yksityishautaan Kurussa 11.02.1940, s. 20.07.1909 Kuru, Karjula, Kuusela, k. 01.01.1940 Talvisodassa.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 75
VIII Matti Yrjönpoika Mattila, (Taulusta 70, äiti Anna Mattila) Keihäslahden Kurun Moision torppari, Aurejärven Saksan isäntä 1857-1865. Keihäslahden Löyttyjärven itsellinen. Köyhä, asui eri taloissa vuoden kerrallaan vaimonsa kuoleman jälkeen., s. 18.07.1829 Teisko, Rikala, Leponiemi.

Puoliso: Vihitty 23.04.1848 Kuru Heta Antintytär Skott Sotilaan tytär., s. 23.11.1821 Virrat, Mustajärvi, Lepistö, k. 18.6.1868 Kuru, Keihäslahti, Lammi, Löyttyjärvi.

Lapset:
Juho s. 24.12.1848 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio.
Anna Miina Mäkinen , s. 09.12.1851 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio. Tauluun 76
Kalle Heikki s. 13.08.1854 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio, k. 20.9.1857 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio.
Maria Luutonen , s. 14.09.1856 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio. Tauluun 78
Evastiina s. 7.5.1859 Kuru, Aurejärvi, Saksa.
Kalle s. 20.5.1861 Kuru, Aurejärvi, Saksa, k. 17.1.1862 Kuru, Aurejärvi, Saksa.
Jooseppi s. 15.12.1862 Kuru, Aurejärvi, Saksa.
Nikodemus s. 19.5.1867 Kuru, Keihäslahti, Lammi, Löyttyjärvi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 76
IX Anna Miina Matintytär Mäkinen, (Taulusta 75, isä Matti Mattila) Anna oli Riihikosken piika mennessään naimisiin., s. 09.12.1851 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio.

Puoliso: Vihitty 28.06.1874 Kuru Manu Jeremiaanpoika Mäkinen e. Vetikko Manu oli Riihikosken renki mennessään naimisiin. Ylä-Toikon renki, Riihikosken Pajamäen torppari. Olkitaipaleen Vanhakylän itsellinen., s. 11.10.1851 Kuru, Olkitaipale, Vanhakyla.
Vanhemmat: Jeremias Matinpoika Vetikko, s. 08.04.1819 Kuru, Olkitaipale, Vanhakyla, k. 27.03.1893 Kuru, Olkitaipale, Vanhakyla ja Maria Antintytär Vetikko o.s. Vanhakylä, s. 14.02.1821 Kuru, Olkitaipale, k. 08.02.1897 Kuru, Olkitaipale, Vanhakyla.

Lapset:
Anna s. 27.3.1880 Kuru, Riihikoski, Pajamäki, k. 2.8.1882 Kuru, Riihikoski, Pajamäki.
Oskari Mäkinen , s. 4.10.1882 Kuru, Riihikoski, Pajamäki. Tauluun 77
Selia Maria Mäkinen s. 5.7.1884 Kuru, Riihikoski, Pajamäki.
Matti Mäkinen s. 2.12.1886 Kuru, Riihikoski, Pajamäki.
Hulda Mäkinen s. 26.1.1889 Kuru, Riihikoski, Pajamäki.
Kalle Arviiti Mäkinen s. 18.8.1892 Kuru, Riihikoski, Pajamäki.
Elsa Josefiina Mäkinen s. 26.9.1896 Kuru, Riihikoski, Pajamäki.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 77
X Oskari Manunpoika Mäkinen, (Taulusta 76, äiti Anna Mäkinen) Vaakaniemen Toikon renki, Olkitaipaleen Vanhakylän itsellinen. Oskari kuoli 26-vuotiaana leikkaukseen., s. 4.10.1882 Kuru, Riihikoski, Pajamäki, k. 6.10.1908 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä.

Puoliso: Vihitty 17.5.1907 Kuru Anna Gunilla Kallentytär Mäkinen o.s. Hörtsänä Vaakaniemen Toikon palvelustyttö., s. 29.11.1877 Kuru, Keihäsjärvi, Ylinen.
Vanhemmat: Kalle Matinpoika Hörtsänä, s. 11.1.1849 Kuru, Keihäsjärvi, Ylinen ja Maria Juhontytär Hörtsänä o.s. Korpela, s. 8.4.1857 Kuru, Hainari.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 78
IX Maria Matintytär Luutonen, (Taulusta 75, isä Matti Mattila) Maria muutti Kurusta vuonna 1856 Ruoveden pappilan Pyynikkilään piiaksi., s. 14.09.1856 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio.

Puoliso: Vihitty 3.2.1889 Ruovesi Samuli Antintytär Luutonen e. Lukkarila Ruoveden pappilan renki., s. 25.5.1867 Ruovesi, Ritoniemi.

Lapset:
Väinö Johannes ''Isi'' Luutonen Näyttelijä. Luutosen perhe muutti Ruovedelta 30.4.1893 Tampereelle., s. 9.4.1889 Ruovesi, Pappila, Pyynikkilä, k. 22.8.1974 Tampere.

Väinö ”Isi” Luutonen (9. huhtikuuta 1889 Ruovesi – 22. elokuuta 1974 Tampere) oli suomalainen näyttelijä. Hän aloitti uransa raittiusseura Taiston näyttämöllä, josta Luutonen siirtyi Tampereen Työväen Teatteriin vuonna 1911. Lisäksi hän esiintyi useana kesänä Pyynikin kesäteatterissa. Luutonen jäi eläkkeelle Tampereen Työväen Teatterista vuonna 1955.

Luutosella oli pieni rooli seitsemässä elokuvassa. Luutonen näytteli muun muassa Tuomas-isäntää Wilho Ilmarin elokuvassa Pitkäjärveläiset. Hän näytteli myös laivapoikaa elokuvassa Kaunis Veera eli Ballaadi Saimaalta, Salmista Niskavuoren Hetassa sekä Väinö Länsilehtoa viimeiseksi jääneessä elokuvassaan Elokuu.

Luutonen kuoli 85-vuotiaana vuonna 1974.

Filmografia:

Paimen, piika ja emäntä, 1938 (Ruuhiniemen isäntä)
Yrjänän emännän synti, 1943 (tukkilainen)
Pikku-Matti maailmalla, 1947 (renki-Kustaa)
Kaunis Veera eli Ballaadi Saimaalta, 1950 (Jantsu, laivapoika)
Pitkäjärveläiset, 1951 (Tuomas, entinen talollinen)
Niskavuoren Heta, 1952 (Salminen)
Elokuu, 1956 (Väinö Länsilehto)

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4in%C3%B6_Luutonen.
Väinö Luutonen aloitti Tampereen Työväen Teatterissa jo vuonna 1910. Kuten monet työväenteatterien näyttelijät, hän toimi kauan iltanäyttelijänä. Vuodesta 1923 hän kuului teatterin vakinaiseen näyttelijäkuntaan, jossa hän oli pidetty ja muista huolehtiva ”Isi”. Luutonen profiloitui koomisten kansanmiesten esittäjänä, joten hänen oli usein tyytyminen sivurooleihin. Hän sai Kosti Elon kokeilun vuosina kuitenkin laittaa taitonsa ja ilmaisulliset kykynsä peliin. Iltanäyttelijästä muotoutuikin monilahjakkuus.
Enni Luutonen s. 22.1.1892 Ruovesi, Pappila, Pyynikkilä.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 79
VII Kaapo Juhonpoika Hellstén e. Kruse, (Taulusta 69, äiti Maria Kruse) Kaapo muutti Kurusta vuonna 1826 Kangasalle Liisan ja tämän aviottoman tyttären kanssa, Kaapo oli Kangasalan Havisevan Uotilan talon renki mennessään naimisiin. Kaapo muutti perheineen Kangasalta vuonna 1827 Helsinkiin., s. 20.10.1802 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki, k. ennen 1844.

Puoliso: Vihitty 16.04.1827 Kangasala Liisa Juhontytär Huhmo ent. Hellstén o.s. Kyrönsilta Liisa oli Kangasalan Liuksialan Järvenpääm piika mennessään naimisiin., s. 15.01.1800 Kuru, Olkitaipale, Lahdenperä, k. 29.08.1878 Kuru, Petäjälammi, Ylä-Paappanen.
Vanhemmat: Juho Erkinpoika Kyrönsilta, Myllärin renki, Kyrönsillan torppari, Juho kuoli 63-vuotiaana syöpään eli ruumiinmatoon., s. 19.12.1761 Kuru, Olkitaipale, Lahdenperä, k. 20.11.1825 Kuru, Olkitaipale, Lahdenperä ja Stina Laurintytär Kyrönsilta, ''Vaivaisakka'' vanhana., s. 10.07.1766 Kuru, Olkitaipale, Mylläri, k. 03.01.1855 Kuru, Olkitaipale, Lahdenperä.

Lapset:
Kustaa Kruse s. 26.09.1827 Kangasala, Haviseva, Uotila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 80
VI Henrik Henrikinpoika Tanhuanpää e. Ylä-Toikko, (Taulusta 5, äiti Juliana Ylä-Toikko) Ylä-Toikon Tanhuanpään isäntä., s. 27.03.1764 Kuru, Vaakaniemi, k. 02.03.1828 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko.

Puoliso: Vihitty 24.06.1790 Kuru Juliana Tuomaantytär Tanhuanpää Juliana oli Vanhakylän piika mennessään naimisiin. Tanhuanpään emäntä, miehensä kuoleman jälkeen itsellinen., s. 07.01.1765 Kuru, Olkitaipale, Mylläri, Sipilä, k. 19.07.1832 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko.
Vanhemmat: Tuomas Yrjönpoika Lörpys, Muutti veljensä kanssa Riihikoskelle ja mainitaan nuorena veljenä 1750-1756, s. 1713 Kuru, Petäjälammi, k. 28.07.1766 Kuru, Olkitaipale, Mylläri ja Maria Petterintytär Flinck, Taipaleen, Riihikosken ja Vanhakylän piika, Myllärin emäntä, kuoli Vanhakylässä., s. 16.06.1726 Teisko, Kulju, k. 22.03.1808 Kuru, Olkitaipale.

Lapset:
Matti s. 10.06.1791 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, k. 12.08.1792 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko.
Anna Grip o.s. Tanhuanpää , s. 10.04.1794 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko. Tauluun 81
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 81
VII Anna Heikintytär Grip o.s. Tanhuanpää, (Taulusta 80, isä Henrik Tanhuanpää) Ylä-Toikon Tanhuanpään tytär. Sotilaan vaimo, Laurilan itsellinen., s. 10.04.1794 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, k. 30.08.1847 Kuru, Olkitaipale, Laurila.

Puoliso: Vihitty 29.12.1812 Kuru Matti Matinpoika Grip Matti oli Tanhuanpään renki naimisiin mennessään, sotilas. Kurun Keihäslahden Löytyn torppari., s. 28.02.1787.
Matti Grip asui Löytyn torpassa perheineen. Kurun rippikirjan 1830-1838 sivulla 105 on tämä merkintä perheen osalta kirjan toiselta sivulta.

Lapset:
Leena Ulla Grip s. 22.09.1812 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää.
Anna liisa Grip s. 16.01.1814 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää.
Heikki Grip s. 10.04.1816 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää.
Heta Grip s. 31.03.1819 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää, k. 07.08.1820 Kuru, Riuttaskorpi, Talvisilta.
Matti Grip s. 02.09.1824 Kuru, Riuttaskorpi, Talvisilta.
Eeva Justiina Grip s. 30.04.1828 Kuru, Keihäslahti, Löytty.
Eevan syntymämerkintä Kurun syntyneiden luettelossa. Eeva on merkitty Kurun kylässä syntyneeksi, mutta hän syntyi Kurun Keihäslahden Löytyn torpassa. Samoin syntymäajaksi on merkitty 31.4.1828, vaikka kyseistä päivää ei ole olemassakaan. Merkitsin siksi syntymäajaksi 30.4.1828.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 82
VI Anna Henrikintytär Yli-Hankala o.s. Ylä-Toikko, (Taulusta 5, äiti Juliana Ylä-Toikko) Ylä-Toikon tytär, Yli-Hankalan miniä ja emäntä. Anna kuoli 40-vuotiaana hermokuumeeseen., s. 11.11.1769 Kuru, Vaakaniemi, k. 13.02.1810 Teisko, Pengonpohja.

Puoliso: Vihitty 23.10.1791 Kuru Johannes Johanneksenpoika Yli-Hankala Yli-Hankalan isäntä 1790-1823., s. 25.01.1770 Teisko, Hankala, k. 03.10.1842 Teisko, Hankala.
Vanhemmat: Johannes Tuomaanpoika Yli-Hankala, Teiskon Yli-Hankalan isäntä 1764-1786. Johannes kuoli 44-vuotiaana turvotukseen, joka alkoi käsistä., s. 09.04.1742 Teisko, Hankala, k. 04.12.1786 Teisko, Hankala ja Karin Yrjöntytär Ylä-Toikko ent. Yli-Hankala o.s. Rikala, Emäntä Teiskon Ylä-Hankalassa, isännöi tilaa 1787-1789 ja sen jälkeen Kurun Yli-Toikossa., s. 06.02.1742 Teisko, Leppälahti, (kaksonen), k. 15.05.1810 Teisko, Pengonpohja, Yli-Hankala.

Lapset:
Matias (Matti) Yli-Hankala , s. 04.12.1792 Teisko, Pengonpohja. Tauluun 83
Johannes Yli-Hankala s. 21.12.1794 Teisko, Pengonpohja.
Kaapo Yli-Hankala s. 27.04.1797 Teisko, Pengonpohja.
Yrjänä Yli-Hankala Yrjänä kuoli vauvana kovaan yskään., s. 22.07.1799 Teisko, Pengonpohja, k. 18.10.1799 Teisko, Pengonpohja.
Anna Kaisa Yli-Hankala s. 23.12.1800 Teisko, Pengonpohja.
Heikki Yli-Hankala s. 28.01.1804 Teisko, Pengonpohja.
Aatu Yli-Hankala s. 30.06.1806 Teisko, Pengonpohja.
Maria Yli-Hankala s. 11.06.1809 Teisko, Pengonpohja.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 83
VII Matias (Matti) Johanneksenpoika Yli-Hankala, (Taulusta 82, äiti Anna Yli-Hankala) Yli-Hankalan isäntä 1724-1750, s. 04.12.1792 Teisko, Pengonpohja, k. 06.12.1860 Teisko, Pengonpohja.
Poikeluksen Ylä-Hankalan tila.

Puoliso: Vihitty 18.06.1816 Ylöjärvi Anna Heikintytär Yli-Hankala o.s. Pietilä s. 10.07.1795 Ylöjärvi, Pohjankylä, k. 09.11.1850 Teisko, Pengonpohja.


Pohjankylän historia

Ylöjärven pohjoisosat olivat pitkään eräalueita, joiden suojaisten ranta-alueiden asuttaminen alkoi
Kustaa Vaasan aikana 1500-luvun alkupuolella. Alueen asutus keskittyi Näsijärven suojaisiin lahdenpoukamiin, joiden ranta-alueet olivat viljelykelpoisia. Pohjankylässä oli 1540-luvulla Vesan, Pietilänja Viinikan talot. Kylä muodosti yhdessä vastarannalla olevien Mutalan ja Kyöstilän kanssa Mutalanlahden pohjukkaan kylä- ja viljelymaiseman. Ylöjärven kyliä koskeva isojako saatiin suoritettua 1770-luvulla. Kylä sijaitsi ilmeisesti kuitenkin aina 1800-luvun ensimmäiselle puoliskolle saakka rannassa, nykyisen Pohjankylän laituritien itäpuolella. Pohjankylän taloluku säilyi kolmena aina 1860-luvulle, jolloin Toikkasen suku osti huutokaupasta Pietilän ja Viinikan tilat, jotka yhdistettiin yhdeksitilaksi. Höyrylaivaliikenteen aikana Pohjankylän laituri sijaitsi nykyisen Laituritien päässä. 1900-luvun alkupuolella Pohjankylän asutukseen kuuluivat Vesan ja Pietilän lisäksi viisi torppaa ja neljä mäkitupaa, joista osa oli sijoittunut rantaan sijoittuvan kyläpellon pohjoisreunalle. Yksi vanhoista torpista oli Smeds, jonka paikalla on nykyinen Seppälä. Mahdollisesti Pietilän paikalla oli aikaisemmin torppa. Sotien jälkeen, 1960-luvun alkupuolella Pietilä jaettiin perinnönjaossa kahdeksi Pietilä ja Viinikka nimisiksi tiloiksi.

2.1 Pohjankylän maisema 1840- ja 1910-luvulla

Karttojen tekemisen taustalla olivat venäläisten joukkoosastojen kartoittajat, jotka tekivät vuosikymmenen alkupuolella aloitteen maantieteellisen kartanlaatimisesta Suomesta. Karttojen pohjana käytettiin vanhempia karttoja, joita täydennettiin mittauksin.
Kartassa Pohjankylän tiivis ryhmäkylä sijaitsee vielä Mutalanlahden rannalla ja sen keskeinen kyläpelto levittäytyy kylän pohjoispuolella nousevaan rinteeseen
. Pellon notkelmat ja laskuojien varret olivat vielä niittyinä. Vanhinta viljelymaisemaa hyvin
edustava rinnepelto on pääosin raskasta savimaata, mutta etelärinteeseen raivattuna pelto oli viljelykelpoinen jo varhain keväällä. Viljelymaiseman pohjoisreunalla on kaksi torppaa, jotka sijaitsevat nykyisten Seppälän ja Pietilän talojen paikkeilla. Nykyisen kylän pohjoispuolella, tasaisemmalla maalla sijaitsevat pellot olivat vielä tällöin vasta pienialaisia niittyjä. Nämä kevyempiä maa-aineksia sisältävät maat raivattiinpelloksi vasta 1800-luvun
loppupuolelta alkaen. Karttaan on merkitty kolme paikallistietä, jotka risteävät nykyisen Pietilän
paikkeilla. Nämä reitit yhdistivät lähinnä alueen asutusta ja viljelmiä. Parhaan paikallis- ja kaukolii-
kennettä palvelevan kulkureitin muodosti kuitenkin aina 1950-luvulle saakka Näsijärvi.
Vanhemmat: Heikki Heikinpoika Pietilä, Pohjankylän Pietilän isäntä 1787-1826, s. 15.12.1766 Ylöjärvi, Pohjankylä, k. 02.05.1835 Ylöjärvi, Pohjankylä ja Maria Juhontytär Pietilä o.s. Kangas-Äijälä, s. 18.02.1772 Ylöjärvi, k. 14.09.1837 Ylöjärvi, Pohjankylä.
Kartta: Pitäjänkartta, Pohjankylä, Arvid Mörne ,1847, KA.

Lapset:
Joel Suovaniemi e. Yli-Hankala , s. 01.04.1817 Teisko, Pengonpohja. Tauluun 84
Antti Yli-Hankala s. 01.12.1820 Teisko, Pengonpohja.
Juho Severin Yli-Hankala s. 29.12.1823 Teisko, Pengonpohja.
Heikki Yli-Hankala s. 01.03.1828 Teisko, Pengonpohja.
Anna Reetta Yli-Hankala s. 04.08.1830 Teisko, Pengonpohja.
Matti Yli-Hankala s. 18.06.1833 Teisko, Pengonpohja.
Mooses Yli-Hankala s. 23.11.1837 Teisko, Pengonpohja.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 84
VIII Joel Matinpoika Suovaniemi e. Yli-Hankala, (Taulusta 83, isä Matias Yli-Hankala) Yli-Hankalan isäntä 1851-1853, Yli-Hankalan tilan Suovaniemen torpan isäntä vuodesta 1854., s. 01.04.1817 Teisko, Pengonpohja.

Puoliso: Vihitty 13.07.1837 Ylöjärvi Johanna Kustava Matintytär Suovaniemi ent.Yli-Hankala o.s. Räikkä s. 17.10.1814 Ylöjärvi, Ylöjärvi.
Vanhemmat: Matti Matinpoika Räikkä, Räikän isäntä 1811-1837, s. 28.08.1784 Ylöjärvi, Ylöjärvi, k. 01.05.1855 Ylöjärvi, Ylöjärvi ja Ëlisabeth (Liisa) Heikintytär Räikkä o.s. Alanen, s. 06.05.1788 Harju, Siivikkala.

Lapset:
Kalle Oskari Suovaniemi e. Yli-Hankala s. 05.07.1842 Teisko, Pengonpohja.
Joel Suovaniemi e. Yli-Hankala s. 21.10.1848 Teisko, Pengonpohja.
Vilhelmiina Suovaniemi o.s. Yli-Hankala s. 19.07.1852 Teisko, Pengonpohja.
Fritiof Suovaniemi s. 25.08.1855 Teisko, Pengonpohja.
Matias Tapani Suovaniemi s. 21.09.1859 Teisko, Pengonpohja, k. 14.07.1861 Teisko, Pengonpohja.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 85
VI Helena (Leena) Heikintytär Lahdenpohja o.s. Ylä-Toikko, (Taulusta 5, äiti Juliana Ylä-Toikko) Ylä-Toikon tytär, piika, Lahdenpohjan torpan emäntä., s. 12.08.1773 Kuru ,Vaakaniemi, k. 07.07.1852 Kuru, Vaakaniemi, Toikko.

Puoliso: Vihitty 01.01.1794 Kuru Juho Erkinpoika Lahdenpohja e. Vattula Ylä-Toikon vävy, Lahdenpohjan torpan isäntä -1808, sen jälkeen seppänä Lahdenpohjassa., s. 17.12.1766 Teisko, Ylinen, (kaksonen), k. 01.02.1831 Kuru, Vaakaniemi, Toikko. Johan oli torpparina ja seppänä Teiskon Vehoniemen Penttilässä 1794-1801.
Sen jälkeen hän muutti perheineen Kuruun vaimonsa kotitilan Toikon Lahdenpohjan torppaan.
Siellä hän harjoitti sepän ammattia.
Vanhemmat: Erkki Tapaninpoika Vattula e. Pentinniemi, Torppari, s. 04.05.1743 Teisko, Asuntila, k. 26.09.1814 Ikaalinen, Läykkälä ,Kamrat ja Anna Jaakontytär Vattula, s. 05.01.1747 Teisko, Vattula, Ylinen, k. 15.04.1814 Ikaalinen, Palomäki, Kamrat.

Lapset:
Aatu Lahdenpohja e. Penttilä Aatu hukkui 30-vuotiaana., s. 05.07.1794 Teisko, Vehoniemi, k. 12.07.1824 Kuru, Vaakaniemi, Toikko. Kuoli hukkumalla 30-vuotiaana.
Joosef Penttilä s. 29.12.1795 Teisko, Vehoniemi, k. 27.05.1797 Teisko, Vehoniemi.
Joosef Penttilä s. 19.01.1799 Teisko, Vehoniemi, k. 26.04.1810 Teisko, Vehoniemi.
Anna Kaakkolammi o.s. Penttilä , s. 27.09.1800 Teisko, Vehoniemi. Tauluun 86
Katariina (Kaisa) Lahdenpohja , s. 02.08.1803 Kuru, Vaakaniemi, Toikko. Tauluun 87
Helena (Leena) Östman o.s. Lahdenpohja , s. 19.08.1806 Kuru, Vaakaniemi, Toikko. Tauluun 88
Ulrika (Ulla) Lahdenpohja s. 27.12.1809 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, k. 18.03.1810 Kuru, Vaakaniemi, Toikko.
Jooseppi Helin e. Lahdenpohja , s. 16.04.1811 Kuru, Vaakaniemi, Toikko. Tauluun 89
Johanna Elisabet (Liisa) Sarén o.s. Lahdenpohja , s. 01.02.1815 Kuru, Vaakaniemi. Tauluun 93
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 86
VII Anna Juhontytär Kaakkolammi o.s. Penttilä, (Taulusta 85, äiti Helena Lahdenpohja) s. 27.09.1800 Teisko, Vehoniemi, k. 20.03.1833 Ruovesi. Anna Johansdotter muutti Kurusta Teiskoon ja sieltä
Ruoveden Frigårdin palvelukseen.

Puoliso: Vihitty 20.04.1826 Ruovesi Matti Matinpoika Wallenius e. Kovettu Pitäjänsuutari, s. 20.04.1793 Ruovesi, Murole. Anna ja Matti asuivat Ruoveden Kovetun talon Kaakkolammin torpassa.

Matias oli suutarimestari. Hän osti 1865 Tampereelta tontin paloaseman ja tuomiokirkon välistä. Tontilla oli kaksi puutaloa, joissa hän harjoitti suutarinliikettä ja vuokraustoimintaa. 1891 hän osti tontin Kyttälän kaupunginosasta ja rakennutti sille kaksi taloa vuosina 1895 ja1896. Lisäksi 9 metrisen tiilitalon, jonka yläkerrassa oli asunto ja alakerrassa talli ja paja. Yhdessä vaimonsa veljen kanssa hän osti Polson talon Teiskosta, jonka suku myöhemmin myi Tampereen kaupungille ja siellä toimii nykyisin Maisansalon vapaa-aikakeskus. Matias otti sukunimen Mattlin. Hänet on haudattu Kalevankankaan hautausmaalle sukuhautaan. Hautakivessä teksti: Matias Steffanias Mattlin. (Ulla Kota-aho, Pirkko Pajunen)

.
Vanhemmat: Matti Matinpoika Ylöjärvi e. Kovettu, Ruoveden Muroleen kylän Kovetun talon poika, Kovetun Ylöjärven torpan isäntä., s. 04.03.1755 Ruovesi, Murole ja Anna Matintytär Kovettu o.s. Tömisevä, s. 28.11.1760 Ruovesi, Pekkala, Pekkala, k. 24.01.1841 Ruovesi, Murole.

Lapset:
Fredriikka Kaakkolammi s. 20.07.1826 Ruovesi, Kovettu, k. 01.02.1907 Ruovesi.
Robert Kaakkolammi Robert kuli 4-vuotiaana punatautiin., s. 21.02.1829 Ruovesi, Kovettu, k. 16.11.1833 Ruovesi, Kovettu.
Matias Steffanias Mattlin e. Kaakkolammi Suutarimestari, s. 10.02.1831 Ruovesi, Kovettu, k. 14.05.1905 Tampere. Matias oli suutarimestari.
Hän osti v.1865 Tampereelta tontin paloaseman ja tuomiokirkon välistä.
Tontilla oli 2 puutaloa, joissa hän harjoitti suutarintoimintaa ja vuokrausta.
V.1891 hän osti tontin Kyttälän kaupunginosasta ja rakennutti sille 2 taloa vuosina 1895 ja1896.
Lisäksi 9-metrisen tiilitalon, jonka yläkerrassa oli asunto ja alakerrassa talli ja paja.
Yhdessä vaimonsa veljen kanssa hän osti Polson talon Teiskosta ,jonka suku
myöhemmin myi Tampereen kaupungille ja siellä toimii nykyisin Maisansalon vapaa-aikakeskus.
Matias otti sukunimekseen Mattlin.
Hänet on haudattu Kalevankankaan hautausmaalle sukuhautaan.
Hautakivessä on teksti Matias Steffanias Mattlin.
Matias oli Juho Sarenin serkku.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 87
VII Katariina (Kaisa) Juhontytär Lahdenpohja, (Taulusta 85, äiti Helena Lahdenpohja) s. 02.08.1803 Kuru, Vaakaniemi, Toikko. Katariina muutti Kurusta Ruovedelle v.1828.

Puoliso: Kristian Ferm Pitäjänseppä, s. 12.02.1803 Pirkkala. Perhe asui Ruoveden sarvanassa ja myöhemmin Siikalahdessa.

Lapset:
Aatu Manu Ferm s. 09.03.1834 Ruovesi.
Anna Kaisa Ferm s. 19.05.1837 Ruovesi.
Herman Ferm s. 17.09.1839 Ruovesi.
Jooseppi Ferm s. 25.09.1840 Ruovesi.
Eriikka Ferm s. 16.04.1843 Ruovesi.
Juho Maurits Ferm s. 21.06.1850 Ruovesi, k. 14.01.1851 Ruovesi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 88
VII Helena (Leena) Juhontytär Östman o.s. Lahdenpohja, (Taulusta 85, äiti Helena Lahdenpohja) Helena oli Karjulan Nygårdin eli Tyrkkölän piika naimisiin mennessään., s. 19.08.1806 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, k. 28.10.1856 Pälkäne, Mälkilä, Seppälä eli Alkola. Helena muutti v. 1821 Kurusta Teiskoon, mutta palasi Kuruun Tyrkkölän Nygårdiin, jossa avioitui.

Puoliso: Vihitty 07.12.1834 Kuru, Tyrkkölä, Nygård Tuomas Juhonpoika Östman e. Hermänoja Palvelija, Tuomas muutti perheineen 10.4.1836 Tyrväntöön Uskelan Pöytäkiven torpan isännäksi. Uskelan Liekosillan torppari. Tuomaan perhe muutti Tyrvännöstä vuonna 1853 Pälkäneen Mälkilän kylän Seppälän eli Alkolan lampuodiksi., s. 16.09.1810 Luopioinen, Kantola. Tuomas tapasi Helenan Nygårdissa, missä molemmat palvelivat,
11.4.1836 he muuttivat perheineen Tyrvännön Uskelankylän Pöytäkiveen,
jossa olivat torppareina.
V.1852 perhe muutti Uskelan Liekosiltaan ja 27.8.1853 Pälkäneelle.
Tuomas Östman käytti Tyrvännössä ollessaan myös sukunimeä Pöytäkivi talonsa mukaan.

Lapset:
Serafia Östman s. 20.04.1835 Kuru, Tyrkkölä, Nygård.
Henrika Vilhelmiina Östman s. 16.02.1839 Tyrväntö, Uskela, Pöytäkivi.
Josua Elias Östman s. 12.09.1843 Tyrväntö, Uskela, Pöytäkivi.
Mathilda Josefiina Östman s. 27.02.1846 Tyrväntö, Uskela, Pöytäkivi.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 89
VII Jooseppi Juhonpoika Helin e. Lahdenpohja, (Taulusta 85, äiti Helena Lahdenpohja) Pitäjänseppä Kurussa, s. 16.04.1811 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, k. 25.03.1868 Messukylä. Nuorena palveluksessa Kurun Tyrkkölän Nygårdilla.
Joosef asui perheineen Kurun Lassilan torpassa.

Puoliso: Vihitty 25.11.1831 Kuru Charlotta Katariina Sofia Jaakontytär Helin o.s. Lassila s. 02.04.1811 Kuru, Olkitaipale, Mylläri, k. 27.01.1852 Messukylä. Charlottan isä oli lampouti Kurun Lassilassa.
Vanhemmat: Jaakko Erkinpoika Lassila, Myllärin reni, Lassilan torppari., s. 04.07.1785, k. 15.12.1867 Kuru, Olkitaipale, Mylläri ja Leena Juhontytär Lassila, s. 12.09.1781, k. 28.03.1865 Kuru, Olkitaipale, Mylläri.

Lapset:
Robert Aukusti Helin s. 23.09.1833 Kuru, Lassila.
Maria Henriikka Helin s. 20.01.1835 Kuru, Lassila.
Joosua Elias Helin , s. 19.04.1837 Kuru, Lassila. Tauluun 90
Amanda Karoliina Helin s. 28.08.1839 Kuru, Lassila.
Kalle Helin s. 13.04.1841 Kuru, Lassila.
Vilhelmina Sofia Helin Vilhelmiina kuoli 3-vuotiaana isorokkoon., s. 20.10.1843 Kuru, Lassila, k. 17.11.1846 Kuru, Lassila.
Juho Helin s. 04.12.1845 Kuru, Lassila.
Mauriz Manu Helin s. 19.10.1851 Kuru, Lassila.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 90
VIII Joosua Elias Joosepinpoika Helin, (Taulusta 89, isä Jooseppi Helin) Finlaysonin tehtaan työntekijä., s. 19.04.1837 Kuru, Lassila, k. 13.04.1908 Tampere.
Tehtaiden savuja Tampereen sydämen, Tammerkosken, rannalla v. 1901. Vasemmalla on Finlaysonin eli tamperelaisittain Pumpulin tehdasrakennusryhmä, ja oikealla Satakunnansillan takana Tampereen Pellavatehdas. Vuonna 1900 oli Finlaysonilla 3030 työntekijää ja pellavatehtaassa 1612. Valtaosa Tampereen teollisuusväestöstä hankki elantonsa näissä kahdessa tehtaassa, sillä v. 1900 oli Tampereella 10539 teollisuus- ja käsityöammateissa työskentelevää. Tampere oli Suomen suurin teollisuuskaupunki aina 1880-luvulle saakka, jolloin Helsinki ohitti sen.

Puoliso: Vihitty 01.07.1860 Kuru, Hainari (kruunu) Edla Vilhelmiina Kaarlentytär Helin o.s. Polviander Finlaysonin tehtaan työntekijän vaimo., s. 02.06.1834 Kuru, Hainari, Kivioja, k. 12.03.1919 Tampere. Josuan vaimo oli Edla Vilhelmiina Polviander, jonka isää, Kaarle Kustaa Polvianderia pidetään J.L.Runebergin Vänrikki Stoolin esikuvana.(Kaarle Kustaan isä oli Kurun kappalainen Iisak Emanuel Polviander, joka kastoi Johanna Elisabet Sarénin) Kurussa vietetään kesäisin Vänrikki Stoolin päiviä. Josuan poika oli opettaja Oskar Fredrik Helin, ja hänen poikansa puolestaan Oulun piispa Olavi Konstantin Heliövaara s. 1891.
Vanhemmat: Kaarle Kustaa Iisakinpoika Polviander, Porin rykmentin lipunkantaja Suomen sodassa 1808-1809., s. 04.03.1788 Mouhijärvi, k. 28.09.1876 Kuru ja Anna Kaisa Yrjöntytär Polviander o.s. Peltoniemi, Hainarin piika, s. 16.11.1809 Kuru, Karjula.
Edla Vilhelmiina Polviander

Lapset:
Oskari Fredrik Helin , s. 18.07.1861 Tampere, Tuomioseurakunta. Tauluun 91
Kalle Elias Helin s. 19.07.1870 Tampere, Tuomioseurakunta.
Tampereen nuorin metallialan suurteollisuuslaitos on Valmet Oy, joka tuli Tampereelle lentokonetehtaana v. 1936. Sodan jälkeen lentokonetuotanto lopetettiin Tampereella, ja niiden sijaan ryhdyttiin valmistamaan mm. rautatievaunuja, veturinosia, polttomoottoreita, erilaisia työkoneita sekä 1940-luvun lopulta lähtien Tampereen kaupungin liikennelaitoksen tilaamia, ns. trolleybusseja, joiden käyttövoimana oli sähkö. Kuvassa busseja, tamperelaisittain onnikoita, kootaan Valmetin tehtailla v. 1950. Vuonna 1953 oli TKL:llä käytössään jo 22 trolley-johdinautoa (rollikka).
Tuure Topias Helin s. 01.11.1877 Tampere, Tuomioseurakunta.
Tammerkosken partaalle syntyi myös Takon puuhiomo ja paperitehdas v. 1865. Tämä alunperin Tampereen Kattohuopatehtaana tunnettu yhtiö siirtyi lukuisten omistajanvaihdosten jälkeen G. A. Serlachius Oy:lle v. 1917. Kun tulipalo oli tuhonnut v. 1923 vanhan puuhiomon ja paperitehtaan, ryhdyttiin tehdasta uusimaan järjestelmällisesti. Uusittu tehdas aloitti toimintansa v. 1932, jolloin se oli yksi moderneimmista alallaan. Tehdas keskittyi yhä enemmän erilaisten kartonkilaatujen tuottamiseen. Kuvassa Takon kartonkitehtaan työntekijöitä 1940-luvulla.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 91
IX Oskari Fredrik Joosuanpoika Helin, (Taulusta 90, isä Joosua Helin) Kansakoulun opettaja. Oskari muutti Tampereelta opettajana 10.6.1885 Kurun Keihäslahden kansakouluun opettajaksi ja asumaan opettajien asuntoon, meni naimisiin sai kolme lasta ja muutti perheineen 27.9.1894 Hämeenlinnaan, s. 18.07.1861 Tampere, Tuomioseurakunta.

Puoliso: Vihitty 25.09.1885 Tampere, Tuomioseurakunta Sofia Charlotta Fredrikintytär Branthill Sofia muutti Tampereelta 10.8.1885 Kurun Keihäsjärven kansakoulun opettajan asuntoon., s. 09.05.1864 (Tampere), Messukylä.
Vanhemmat: Fredrik Konstantin Branthill, Pellavatehtaan työntekija, Pellavatehtaan kehräämön työnvalvoja., s. 26.11.1838 Tampere, Tuomioseurakunta ja Anna Charlotta Branthill o.s. Rosenberg, Tehtaan työntekijä, naimisiin mennessään Anna oli töissä Linströmin talossa., s. 20.01.1833 Tampere, Tuomioseurakunta, k. 30.06.1895 Tampere, Tuomioseurakunta.

Lapset:
Anna Sofia Helin s. 03.01.1886 Kuru, Keihäslahden kansakoulu, k. 19.02.1886 Kuru, Keihäslahden kansakoulu.
Lauri Olavi Helin s. 04.04.1887 Kuru, Keihäslahden kansakoulu, k. 04.03.1888 Kuru, Keihäslahden kansakoulu.
Aarne Oskari Helin s. 14.09.1889 Kuru, Keihäslahden kansakoulu.
Olavi Konstantin Heliövaara e. Helin , s. 21.02.1891 Kuru, Keihäslahden kansakoulu. Tauluun 92
Martti Mikael Helin s. 10.11.1892 Kuru, Keihäslahden kansakoulu.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 92
X Olavi Konstantin Oskarinpoika Heliövaara e. Helin, (Taulusta 91, isä Oskari Helin) Oulun hiippakunnan piispa 1954-1963, s. 21.02.1891 Kuru, Keihäslahden kansakoulu, k. 12.10.1980 Oulu. Olavi Heliövaara tuli ylioppilaaksi vuonna 1910. Vihittiin papiksi 1914. Teol.kand:ksi 1933. Sai samana vuonna rovastin arvonimen. Teol. kunniatohtoriksi 1955. Opintomatka Saksaan ja Skandinaviaan vuonna 1937. Ruoveden 2. kappalainen vuosina 1922-1934. Raahen kirkkoherra 1922-34 ja samalla keskikoulun jatkoluokan opettaja 1922-1927. Oulun suomalaisen jatkokoulun opettaja 1928-1933. Kirkolliskokouksen jäsen 1933, -43, -53, -58, -63. Kirkolliskokouksen sihteerinä 1948. Porvoon suomalaisessa seurakunnassa vuosina 1934-44. Porvoon kaupungin suomenkielisen kansakoulun johtokunnan puheenjohtaja 1938-44. Suomen kirkon sisälähetysseuran johtokunnassa 1945-54. Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitossa1946-54. Kristillisen taideseuran johtokunnassa 1946-1954. Seurakuntaopiston säätiön hallituksessa 1947. Oulun diakonissakodin johtokunnassa 1956. Nuorten Ystäväin yhdistyksen johtokunnassa 1957. Vanhojen ja työkyvyttömien pappien ja kanttoriurkurien viranhoidon avustamiskomiteassa 1933. Kirkollisvirkakomitean eläkelaitoskomitean sihteeri ja varapuheenjohtaja 1938-1942. Kirkolliskokouksen vuosina 1943, -48 ja -58 asettaman kirkollislain uudistamiskomitean jäsen sekä 1953 asetetun kirkkolain uudistamiskomitean jäsen. Diakonissain palkkausta ja eläkettä koskevan komitean puheenjohtaja. Oulun tuomiokapitulin asessori 1928-1934. Tampereen tuomiokapitulin asessorina 1940-1944. Kirkkohallituksen kirkkoneuvos vuosina 1944-1954. Oulun hiippakunnan piispa 1954-63.

Julkaisuja: Jeesus - tutkimuksen probleemeja (1932), Lakeja ja asetuksia kirkollisille toimihenkilöille (1936), Kirkkolaki 4.p. (1945).
Olavi Heliövaaran piispaksi vihkiminen vuonna 1954.

Puoliso: Vihitty 1918 Hanna Irene Helin o.s. Schänberg

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 93
VII Johanna Elisabet (Liisa) Juhontytär Sarén o.s. Lahdenpohja, (Taulusta 85, äiti Helena Lahdenpohja) s. 01.02.1815 Kuru, Vaakaniemi, k. 26.07.1886 Vanaja ,Hämeenlinna. Johanna kastettiin 5.2.1815. Kasteen suoritti Ruoveden ja Kurun kappalainen Iisak Emanuel Polviander. Kummeina olivat Johannan eno, Yli-Toikon isäntä Matti Henrikinpoika Toikko vaimonsa Valborgin kanssa, sekä Ala-Toikon isäntä Antti Yrjönpoika Toikko vaimonsa Marian kanssa.( Antti oli Johannan äidin Helenan pikkuserkku) Johanna Sarén syntyi nuorimpana lapsena seppä Juho Eerikinpojan perheeseen. Hänen äitinsä oli Kurun Toikon kartanon tyttäriä. Sepän asunto Lahdenpohja oli Toikon talon torppa. Nuorena tyttönä Johanna oli palveluksessa Kurun Säynäniemessä ja myöhemmin Nygordissa, jossa olivat myöskin hänen sisarensa Helena ja veljensä Joosef. Kurusta Johanna muutti 5.12.1835 Akaan Viialaan ja sieltä edelleen seuraavana vuonna Hämeenlinnaan. Siellä hän palveli hevosmies Aksel (Keim..?)in perheessä ja erään säätyläisleskirouvan luona. 6.11.1838 hän meni vuodeksi sisarensa Helenan perheeseen, joka oli muuttanut Kurusta Tyrvännön Uskelan Pöytäkiveen torppariksi. Sieltä hän palasi Hämeenlinnaan kruunun apteekkari Gabriel Dobravollskylle ja siirtyi 1844 apteekkari Bjuggille, jossa avioitui Henrik Sarénin kanssa. Kuru kuului aikaisemmin Ruoveden seurakuntaan, niinpä Johanna on joissakin asiakirjoissa merkitty syntyneeksi Ruovedellä.

Puoliso: Vihitty 28.11.1847 Hämeenlinna Henrik Henrikinpoika Sarén Torppari, s. 26.03.1821 Tuulos, Teuro, Anttola, k. 28.11.1896 Vanaja, Idänpää, Kulola.

Henrik kastettiin 30.3.1821 Teuron Anttolassa. Kummeina olivat räätäli Carl Sultén, isän veli Tiitus Adersinpoika, äidin sisko Maria Juhontytär ja vanhempi sukulaisnainen Eeva Olavintytär. Perheensä mukana Henrik muutti seitsemänvuotiaana Vanajaan, jossa vietti nuoruutensa. Ennen avioitumistaan Henrik Sarén työskenteli Hämeenlinnassa eri henkilöiden palveluksessa, kuten esimerkiksi karvari Isaak Tiljanderilla, teurastaja Eerik Aspegreenilla, kauppias Axel Barkilla ja apteekkari Bjuggilla, jossa tapasi tulevan vaimonsa. Johanna oli saman työnantajan palveluksessa. Nuoripari muutti raatimies Bastmanille, jossa vanhin lapsista syntyi. Vuonna 1848 Henrik perheineen muutti Vanajan Idänpään Äijälään Kulolan torpaan torppariksi. Sukunimi Sarén esiintyy Henrikillä ensikertaa rippikirjoissa hänen ollessaan apteekkari Bjuggilla ja vihittyjen luettelossa mennessään naimisiin Johannan kanssa.

Olen itsekin samaa sukua ja ajattelin laittaakin vähän lisätietoa Johanna Elisabet Johanintytär Lahdenpohja/Sarénin ja Henrik Sarénin lapsista. (Segebaden jälkipolvia)

Lähde: Marjatta Vallius os. Sarén
.
Vanhemmat: Henrik Antinpoika Sarén, s. 14.01.1782 Tuulos, Teuro, Anttola, k. 21.04.1848 Vanaja, Idänpää, Yliäijälä ja Brita Juhontytär Sarén o.s. Wilppula, s. 20.09.1788 Tuulos, Teuro, k. 13.03.1857 Vanaja ,Hämeenlinna.
Henrik Sarénin (1821) isänpuoleisen suvun isännöimä talo Tuuloksen Teuron Anttola. Kuvan 1900-luvun alussa kuvattu päärakennus on rakennettu 1800-luvun lopulla entisen, Teuron tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen tilalle. Kuvassa etualalla silloinen isäntäväki Kustaa Edvard Anttola vaimonsa Ainon kanssa. Istumassa vanhaisäntä Johan Gustaf Anttola ja vaimonsa Henrika. Taustalla nuoren isännän sisaruksia: Johan Rikhard, Konstantin, Karl Valdemar, Olga ja Aino. Taustalla rovasti Konstantin Kalke ja ruustinna Hilma.

Lapset:
Henrik Kustaa Sarén , s. 29.04.1848 Hämeenlinna. Tauluun 94
Amanda Silen o.s. Sarén , s. 25.09.1851 Vanaja, Idänpää, Kulola. Tauluun 95
Johan (Juho) Sarén , s. 07.07.1854 Vanaja, Idänpää, Kulola. Tauluun 96
Adolf Liikilä e. Sarén Adolf oli Porissa töissä vuonna 1875 tätinsä Eevan miehen Gustaf Wiimanin kondiittorissa., s. 04.10.1857 Vanaja, Idänpää, Kulola, k. 31.01.1878 Bulgaria, venäl. sotasairaala (Turkin sota).

Adolf meni palvelukseen leipuri Sillströmille Hämeenlinnaan 1873. Oli tätinsä leipomossa Porissa 19.5.1875 alkaen. Lähti Helsinkiin 20.9.1875. Suomen Kaartin reserviin 11.10.1875. 18.11.1875 4.K nro 66. Jefreitteriksi 18.4.1877. Nuoremmaksi aliupseeriksi 8.6.1877. Osallistui Turkin sotaan 1877-78 . Joutui kenttäsairaalaan 30.11.1877 ennen Balkaninvuorten ylitystä. Palasi palvelukseen, mutta sairastui uudestaan kastuttuaan ja vilustuttuaan Maritsa-joen ylityksessä ja kuoli 30.1.1878 Gorna Studenan kenttäsairaalassa nro 67 ja haudattu Gorna Studenan veljeshautaan yhdessä 3000 muun haavoihinsa ja tauteihin kuolleen venäläisen ja suomalaisen kanssa.

(Joutui päätodistajaksi ennen rintamalle lähtöä, kun Thölberg-niminen tarkk'ampuja kävi aseella uhaten hänen kimppuunsa. Liikekannallepano oli julistettu ja niin tuo miesparka tuomittiin kuolemaan esimiehen uhkaamisesta sodan olosuhteissa. Ylemmät tuomioistuimet muuttivat tuomion syksyn aikana elinkautiseksi.)


Adolf-veljestä joka oli myös kaartissa ja veljensä kanssa Turkin sodassa, ei jäänyt kuvaa. Varmaan he olivat käyneet yhdessä valokuvauttamassa itsensä ennen sotaa ja ottaneet kuvat mukaansa, ainakin niin voi päätellä vaarin kuvasta, kun siitä oli osa katkennutkin, joten se on varmaan ollut mukana jossain laukussa sotaretkellä. Adolfin tavarat jäivät kaikki sille tielleen, hänen omaisuuttaan ei mitään palautettu.

Lähde: Marjatta Vallius os. Sarén
.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 94
VIII Henrik Kustaa Henrikinpoika Sarén, (Taulusta 93, äiti Johanna Sarén) Torppari, lohkotilallinen, itsellinen, s. 29.04.1848 Hämeenlinna, k. 18.11.1910 Hauho, Kirkonkylä, Porri.

Henrik käytti ensin sukunimeä Kulola, vuodesta 1890 Sarén ja vuoden 1900 alusta Sara. Asui aluksi perheineen Vanajassa, Idänpään Äijälän Kulolan torpassa, jossa hänen isänsä oli torparina. Hän muutti 16.2.1877 Hauholle. Siellä hän viljeli aluksi Hyömäen kartanon Lepistön torppaa vuosina 1877-1888. Sen jälkeen hän oli vuosina 1889-1890 torpparina Ajorannan Kettukallion torpassa ja vuosina 1890-1908 tilallisena Hahkialan Syvänojassa. Vuodesta 1909 itsellisenä kirkonkylän Porrissa, jossa kuoli.

Lähde: Marjatta Vallius os. Sarén
.

Puoliso: Vihitty 05.11.1871 Vanaja Kristiina Henrikintytär Sarén o.s. Katainen Torpan emäntä. Syntymäaika on Pielaveden kirkonkirjoissa 26.6.1850, Vanajan kirkonkirjoissa 21.6.1850 ja Hauhon kirkonkirjoissa 21.8.1850. Vanhemmat: Henrik Katainen, s. 1798 ja Severiina Partanen, s. 10.5.1810., s. 21.08.1850 Pielavesi, Heinämäki, k. 12.02.1929 Hauho.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 95
VIII Amanda Henrikintytär Silen o.s. Sarén, (Taulusta 93, äiti Johanna Sarén) s. 25.09.1851 Vanaja, Idänpää, Kulola, k. 31.05.1925 Hämeenlinna, Luolaja.

Puoliso: Vihitty 02.06.1873 Vanaja Johan Daavid Silen Suutari. Vanhemmat: David Reginanpoika Tarkka, s. 27.10.1817 Hattula Luolaja Tarckala, k. 1867 ja Greta Lisa Dalström, s. 31.7.1814 Hattula Nihattula., s. 14.03.1842 Hattula, k. 08.01.1908 Luolaja, Suutari, Luolaja.

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 96
VIII Johan (Juho) Henrikinpoika Sarén, (Taulusta 93, äiti Johanna Sarén) Kaartilainan, talon isäntä., s. 07.07.1854 Vanaja, Idänpää, Kulola, k. 31.05.1931 Hauho, Hyömäki, Kuudennes.

Juho kastettiin kahden päivän ikäisenä 9.7.1854. Kummeina olivat torppari Johan Johansson Peltola vaimonsa Hedda Kristerssintyttären kanssa Idänpään Honkalan Peltolan torpasta. Kolmantena kummina oli Juhon täti Eeva Henrikintytär Sarén, joka asui siihen aikaan veljensä luona Kulolassa. Kasteen suoritti Vanajan-Hämeenlinnan kirkkoherra, rovasti Bernd Wilhelm Wegelius. Rovastille sattui pieni kömmähdys merkitessään kastetiedot Vanajan kastekirjaan. Pojan nimeksi merkittiin Johanin sijasta Johanna. Juho meni 12-vuotiaana, vuonna 1866, renkipojaksi Kankaisten Heikkilään rusthollari ja kuudennusmies Anders Karlssonin taloon, missä viipyi kolmisen vuotta. Sen jälkeen hän palasi kotiinsa Kulolaan pariksi vuodeksi. Vuonna 1871, 17-vuotiaana, hän meni kummisetänsä, torppari Johan Johanssonin rengiksi Honkalan Peltolan torppaan Idänpäähän, jossa viipyi pari vuotta. Kulolaan hän palasi taas pariksi vuodeksi, kunnes 13.2.1875 lähti Helsinkiin, otettuaan pestin Henkikaartin 3. Suomen tarkk'ampujapataljoonaan eli Suomen Kaartiin. Kaartin palveluksessa Juho oli yli kuusi vuotta osallistuen mm Turkin sotaan vv 1877-78. Sodan jälkeen hän toimi kouluttajana kaartissa josta muutti Hauholle 1884. Hän oli aluksi veljensä Henrikin luona Hauhon Hyömäen Lepistössä ja osti sitten Hyömäen kartanolta Kuudenneksen talon 30.9.1885. Juho avioitui Iida Liikilän kanssa ja yhdessä he ryhtyivät viljelemään tilaansa.


Lapsista Juho Sarén on minun isoisäni. Juholle oli jonkun sekaannuksen johdosta mennyt ammatti sukunimeksi. Sarén oli siis koko ajan hänen sukunimensä, mutta nuorena miehenä hän oli Suomen Kaartin palveluksessa ja sen takia hänellä on maininta kaartilainen.

Lähde: Marjatta Vallius os. Sarén.
Juho Sarén (1854-1931). Hän oli Suomen Kaartin palveluksessa. Kuva: Marjatta Vallius os. Sarén

Puoliso: Vihitty 06.06.1886 Tuulos Ida Karoliina Sarén o.s. Liikilä Vanhemmat: Henrik Johan Henrikinpoika Wähä-Liikilä, s. 21.8.1830 Tuulos Syrjäntaka Wähä-Liikilä, k. 23.1.1906 Tuulos Syrjäntaka Wähä-Liikilä ja Henrika Mikontytär Tuomaala, s. 17.12.1836 Tuulos Lakkola Tuomaala, k. 9.2.1916 Tuulos Syrjäntaka Wähä-Liikilä., s. 28.05.1859 Tuulos, Syrjäntaka, Vähä-Liikilä, k. 16.04.1943 Hauho, Hyömäki, Kuudennes.
Laitan tähän liitteeksi myös kuvan Juhon vuonna 1905 rakentamasta talosta. Talon edustalla on sukuseuramme väkeä sata vuotta talon rakentamisen jälkeen. Kuva: Marjatta Vallius os. Sarén

| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

Taulu 97
V Hedvig Gabrielintytär Sahlberg, (Taulusta 4, äiti Eeva Halle) s. 29.09.1738 Ruovesi, Hyyrylä, k. 11.12.1803 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko.

Puoliso: Vihitty 01.11.1760 Kuru Juho Matintytär Ylä-Toikko Ylä-Toikon poika, Ylä-Toikon Tanhuanpään itsellinen., s. 13.06.1741 Kuru, Vaakaniemi, (kaksonen), k. 27.03.1821 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää.
Vanhemmat: Matti Matinpoika Ylä-Toikko e. Tyrni, Ylä-Toikon talollinen 1749-1756, s. 21.09.1710 Ruovesi, Räminki(pohja), k. 05.09.1779 Kuru, Vaakaniemi ja Maria Matintytär Ylä-Toikko o.s. Kopola, Ylä-Toikon emäntä., s. 1714 Keuruu, Multia, Sinervämäki, k. 18.01.1791 Kuru, Vaakaniemi.

Lapset:
Maria s. 24.06.1770 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko.
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo suku- ja myöhemmän sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Ö

Anna Kaisa, s. 14.08.1798 Ylöjärvi 21
Anna Miina, s. 09.12.1851 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 75, 76
Anna, s. 27.3.1880 Kuru, Riihikoski, Pajamäki 76
Anna Stina, s. 20.05.1834 Orivesi 45
Eeva, s. 26.06.1829 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää 9
Evastiina, s. 7.5.1859 Kuru, Aurejärvi, Saksa 75
Henrik Juho, s. 30.12.1826 Ruovesi 10, 23
Hulda Maria, s. 07.03.1878 Tampere, Kyttälä 53
Ida Pauliina, s. 22.01.1866 (Tampere), Messukylä 24
Jaakko, s. 04.07.1785 89
Johanna Karoliina (äpärä), s. 08.08.1822 Teisko, Taulaniemi 60
Jooseppi, s. 15.12.1862 Kuru, Aurejärvi, Saksa 75
Juho, s. 24.12.1848 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 75
Juho, s. 22.07.1879 Kuru, Hainari 72
Juliana, s. 07.01.1765 Kuru, Olkitaipale, Mylläri, Sipilä 80
Kalle Heikki, s. 13.08.1854 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 75
Kalle, s. 19.05.1794 Ruovesi, Visuvesi 21
Kalle, s. 14.03.1850 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää 10
Kalle, s. 20.5.1861 Kuru, Aurejärvi, Saksa 75
Kustaa, s. 28.07.1832 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää 9
Kustaa, s. 02.05.1868 Pirkkala, Yli-Pehula 23
Laina Maria, s. 17.01.1922 Kuru 35
Leena, s. 25.07.1772 Kuru 22
Leena, s. 12.09.1781 89
Maija Liisa, s. 1801 Ruovesi 19
Manu, s. 05.07.1857 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää 23, 24
Maria, s. 24.06.1770 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 97
Maria, s. 03.06.1826 Ruovesi 34
Maria, s. 14.09.1856 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 75, 78
Maria, s. 23.06.1862 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää 23
Matti, s. 10.06.1791 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 80
Mooses, s. 12.08.1826 Ruovesi, Murole, Kovettu 21
N.n63
N.N36
Nikodemus, s. 19.5.1867 Kuru, Keihäslahti, Lammi, Löyttyjärvi 75
Otto, s. 30.03.1883 Kuru, Hainari 72
Santra Maria, s. 06.06.1862 Ruovesi, Haukkaniemi, Selkee 20
Stina, s. 10.07.1766 Kuru, Olkitaipale, Mylläri 79
Taimi Inkeri, s. 30.11.1909 Ylöjärvi 52
Taneli, s. 22.11.1780 Kuru, Olkitaipale, Taipale 47
Tilda, s. 02.03.1866 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää 23
Vilhelmiina, s. 16.04.1827 Kuru, Petäjälammi, Ikonen 9, 10
Vilhelmiina, s. 25.08.1852 Kuru, Vaakaniemi, Toikko, Tanhuanpää 10
A Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
AALTO Eino Eetvartti, s. 03.03.1895 Kuru, Vaakaniemi, Leppälahti, Leppälahti, Markkula 66
Impi Maria, s. 09.08.1895 Kuru, Aurejärvi, Lannetta, Kivelä 66
Irja Marjatta, s. 18.02.1917 Kuru, Olkitaipale, Markkula 66
AHONEN ENT. KAITA-AHO ENT. KIVIOJA Eelis Alfred, s. 24.01.1840 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22, 46
AHONEN ENT. KAITA-AHO Toivo Heikki, s. 12.02.1877 Kuru, Hainari 46
ALA KALLIO Liisa, s. 09.04.1801 Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila 71
ALA-KAPEE Elsa Maria, s. 13.10.1893 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti 18
ALAKAPEE Henrika Ottiliana, s. 25.06.1834 Ruovesi, Murole 18
ALA-KAPEE Ida, s. 05.06.1861 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti 17, 18
Ida Vilhelmiina, s. 13.06.1887 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti 18
Lauri Aleksanteri, s. 08.08.1889 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti 18
Maija Liisa, s. 1801 Ruovesi 19
Manu, s. 03.03.1828 Kuru, Pohjankapee 18
Manu, s. 06.02.1859 Kuru, Pohjankapee 18
Matti, s. 08.02.1790 Kuru, Pohjankapee, Kapee 19
Vilhelmiina, s. 04.11.1830 Kuru, Kapee 19
ALANEN Anja Anita, s. 17.11.1934 Kuru, Vaakaniemi 52
Antero Alarik, s. 23.07.1932 Kuru, Vaakaniemi 52
Ëlisabeth (Liisa), s. 06.05.1788 Harju, Siivikkala 84
Hannu Kalevi, s. 10.08.1947 Kuru, Vaakaniemi 52
Iita, s. 11.10.1880 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 48, 49
Juho, s. 28.02.1859 Kuru, Vaakaniemi 47
Miina Sandra, s. 23.04.1880 Virrat, Vaskivesi 50
Naimi Vilhelmiina, s. 23.07.1907 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 50, 51
Taimi Inkeri, s. 30.11.1909 Ylöjärvi 52
Tapani Kalervo, s. 02.11.1951 Kuru, Vaakaniemi 52
Toivo, s. 08.07.1884 Kuru, Vaakaniemi 48, 50
Yrjö Eemil, s. 01.03.1909 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 50, 52
ALA-TOIKKO Eeva, s. 17.01.1823 Kuru, Vaakaniemi 47
Helena, s. 15.03.1844 Kuru, Vaakaniemi 47
Hilma, s. 01.02.1863 Kuru, Vaakaniemi 47
Joel, s. 25.07.1792 Kuru, Vaakaniemi 47
Juho Kustaa, s. 18.10.1873 Kuru, Vaakaniemi 48
Juho, s. 28.02.1859 Kuru, Vaakaniemi 47
Kalle, s. 01.06.1855 Kuru, Vaakaniemi 47
Karoliina, s. 14.05.1852 Kuru, Vaakaniemi 47
Kustaa, s. 24.05.1848 Kuru, Vaakaniemi 47
Leena (Helena), s. 04.04.1790 Teisko, Jutila 47
Manu Aukusti, s. 14.03.1841 Kuru, Vaakaniemi 47, 48
Manu, s. 27.08.1872 Kuru, Vaakaniemi 48
Maria (Maja), s. 24.04.1849 Kuru, Vaakaniemi 47, 60
Maria Liisa, s. 02.04.1845 Teisko, Leppälahti 48
Maria, s. 24.07.1877 Kuru, Vaakaniemi 48
Matti, s. 10.04.1811 Kuru, Vaakaniemi 7, 47
Matti, s. 05.02.1846 Kuru, Vaakaniemi 47, 53
Toivo, s. 08.07.1884 Kuru, Vaakaniemi 48, 50
Valpuri, s. 18.04.1816 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä 47
Vilhelmi, s. 06.04.1865 Kuru, Vaakaniemi 47
Vilhelmiina, s. 29.03.1854 Kuru, Vaakaniemi 47
Vilhelmiina, s. 20.06.1861 Kuru, Vaakaniemi 47
ALA-YRJÖLÄ ENT. SAVILEPO Henrika, s. 25.03.1829 Ruovesi, Murole, Kovettu 11, 21
ALA-YRJÖLÄ Leena (Helena), s. 04.04.1790 Teisko, Jutila 47
Mooses, s. 12.08.1826 Ruovesi, Murole, Kovettu 21
ALBRECHT Amanda Vilhelmiina, s. 10.07.1875 42
ATHLIN Alina Johanna, s. 01.01.1863 Sahalahti 56
Hilda Johanna, s. 20.08.1881 Kangasala 56
Juho Kustaa, s. 13.04.1860 Kangasala, Varala, Uotila 56
B Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
BARYSKI Emma Emilia, s. 17.06.1875 Messukylä, Kyttälä 53, 58
Fred, s. 1879 Puola 58
BRANTHILL Anna Charlotta, s. 20.01.1833 Tampere, Tuomioseurakunta 91
Fredrik Konstantin, s. 26.11.1838 Tampere, Tuomioseurakunta 91
Sofia Charlotta, s. 09.05.1864 (Tampere), Messukylä 91
BÄCKSTRÖM Anni Elisabet, s. 08.06.1899 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki 34, 37
Heikki, s. 26.10.1896 Oulu 37
D Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
DAVIS Anne, s. 1899 42
E Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
EEROLA Alina Johanna, s. 01.01.1863 Sahalahti 56
F Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
FERM Aatu Manu, s. 09.03.1834 Ruovesi 87
Anna Kaisa, s. 19.05.1837 Ruovesi 87
Eriikka, s. 16.04.1843 Ruovesi 87
Herman, s. 17.09.1839 Ruovesi 87
Jooseppi, s. 25.09.1840 Ruovesi 87
Juho Maurits, s. 21.06.1850 Ruovesi 87
Kristian, s. 12.02.1803 Pirkkala 87
FLINCK Maria, s. 16.06.1726 Teisko, Kulju 80
Matti, s. 19.02.1730 Teisko, Kulju 6, 7
G Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
GODE Heta, s. 08.04.1801 Tampere, Harju, Lielahti 13
GRIP Anna, s. 10.04.1794 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 80, 81
Anna liisa, s. 16.01.1814 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää81
Eeva Justiina, s. 30.04.1828 Kuru, Keihäslahti, Löytty 81
Heikki, s. 10.04.1816 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää 81
Heta, s. 31.03.1819 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää 81
Leena Ulla, s. 22.09.1812 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko, Tanhuanpää81
Matti, s. 28.02.1787 81
Matti, s. 02.09.1824 Kuru, Riuttaskorpi, Talvisilta 81
GRÖNSTRÖM Alpinus, s. 02.03.1826 Teisko, Myllylä 26
Eetu, s. 09.07.1853 Ruovesi, Pihlajalahti, Nenonen 26
H Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
HAAPA ENT. HELLSTEN Hulda Maria, s. 07.03.1878 Tampere, Kyttälä 53
HAAPANEN Anna Tilta, s. 05.11.1867 Kuru, Olkitaipale, Taipale 62
HAINARI Amanda, s. 03.04.1861 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 71
Heta, s. 16.04.1826 Teisko, Rikala, Leponiemi 70, 71
Juho Manu, s. 19.03.1855 Kuru, Olkitaipale, Mylläri 71, 72
Kaarle Kustaa, s. 29.12.1829 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä 71
Kalle, s. 17.04.1864 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 71
Maria, s. 23.07.1858 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 71, 73
Matti, s. 15.10.1867 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 71
HALLE Antti, s. Teisko 3
Eeva (Heva) Juliaana, s. 1699 Kuru, Hainari 3, 4
Henrik (oäkta), s. 22.06.1718 Maaria, Karankylä 3
Valpuri, s. 1700 Kuru, Hainari 3
HARJU Anna Emilia, s. 23.02.1878 Saarijärvi 27
HEIKKILÄ Anna, s. 20.11.1722 Kuru, Karjula 6, 7
Juho, s. 11.06.1764 Teisko (Kuru), Karjula 22
Leena, s. 22.06.1757 Teisko (Kuru), Karjula 22
HEINO Matti, s. 15.10.1867 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 71
HEINÄMÄKI Aleksius, s. 25.07.1862 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen 12, 16
Amanda, s. 05.08.1854 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen 12, 13
Henrika, s. 20.10.1857 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen 12
Johanna, s. 02.02.1819 Ruovesi, Murole, Kovettu 11, 12
Johannes, s. 17.05.1849 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen 12
Juho, s. 05.12.1851 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen 12
Manu, s. 22.02.1848 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen 12
Salomon, s. 20.01.1816 Kuru, Riihikoski 12
HEINÄNEN Aina Elisabeth, s. 24.12.1893 Kuru, Riuttaskorpi, Lammi 16
Aleksi, s. 31.05.1897 Kuru, Riuttaskorpi, Torttijärvi, Jytilä 16
Aleksius, s. 25.07.1862 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen 12, 16
Alma Maria, s. 25.12.1888 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen 16
Amanda, s. 25.04.1862 Kuru, Riuttaskorpi 16
Arviiti, s. 24.06.1890 Kuru, Riuttaskorpi, Lahdenperä, Vierikko 16
HELANDER Amanda Charlotta, s. 14.04.1861 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44, 45
Gustava, s. 28.04.1807 Vahto, Kierikkala 44
Gustava Charlotta, s. 09.07.1832 Suoniemi 44
Kustaa, s. 18.07.1809 Hämeenkyrö 44
HELIN Aarne Oskari, s. 14.09.1889 Kuru, Keihäslahden kansakoulu 91
Amanda Karoliina, s. 28.08.1839 Kuru, Lassila 89
Anna Sofia, s. 03.01.1886 Kuru, Keihäslahden kansakoulu 91
Charlotta Katariina Sofia, s. 02.04.1811 Kuru, Olkitaipale, Mylläri89
Edla Vilhelmiina, s. 02.06.1834 Kuru, Hainari, Kivioja 90
Hanna Irene92
Jooseppi, s. 16.04.1811 Kuru, Vaakaniemi, Toikko 85, 89
Joosua Elias, s. 19.04.1837 Kuru, Lassila 89, 90
Juho, s. 04.12.1845 Kuru, Lassila 89
Kalle Elias, s. 19.07.1870 Tampere, Tuomioseurakunta 90
Kalle, s. 13.04.1841 Kuru, Lassila 89
Lauri Olavi, s. 04.04.1887 Kuru, Keihäslahden kansakoulu 91
Maria Henriikka, s. 20.01.1835 Kuru, Lassila 89
Martti Mikael, s. 10.11.1892 Kuru, Keihäslahden kansakoulu 91
Mauriz Manu, s. 19.10.1851 Kuru, Lassila 89
Olavi Konstantin, s. 21.02.1891 Kuru, Keihäslahden kansakoulu 91, 92
Oskari Fredrik, s. 18.07.1861 Tampere, Tuomioseurakunta 90, 91
Robert Aukusti, s. 23.09.1833 Kuru, Lassila 89
Tuure Topias, s. 01.11.1877 Tampere, Tuomioseurakunta 90
Vilhelmina Sofia, s. 20.10.1843 Kuru, Lassila 89
HELIÖVAARA Olavi Konstantin, s. 21.02.1891 Kuru, Keihäslahden kansakoulu 91, 92
HELLSTEN Amanda Aurora, s. 12.09.1865 Messukylä, Kyttälä 53, 54
Emma Emilia, s. 17.06.1875 Messukylä, Kyttälä 53, 58
Hilda Johanna, s. 20.08.1881 Kangasala 56
Hilja Elia Elisabeth, s. 13.02.1881 Tampere, Kyttälä 53
Johanna Maria (äpärä), s. 08.04.1842 Tampere 53
Johanna Wilhelmiina (Mimmi), s. 02.01.1868 Messukylä, Kyttälä 53, 55
HELLSTÉN Kaapo, s. 20.10.1802 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki 69, 79
HELLSTEN Maria Matilda, s. 03.03.1870 Messukylä, Kyttälä 53
Mathias Konstantin (Konsta), s. 08.09.1872 Messukylä (Tampere) 53, 56
Matti, s. 05.02.1846 Kuru, Vaakaniemi 47, 53
Orvo Matias Kalervo, s. 22.03.1914 Tampere 56, 57
Tyyne Alfhild, s. 25.01.1884 Tampere, Kyttälä 53, 59
HENRIKSSON Herman, s. 30.09.1857 Pedersöre, Edsevö 55
Johanna Wilhelmiina (Mimmi), s. 02.01.1868 Messukylä, Kyttälä 53, 55
HERMÄNOJA Tuomas, s. 16.09.1810 Luopioinen, Kantola 88
HUHMO ENT. HELLSTÉN Liisa, s. 15.01.1800 Kuru, Olkitaipale, Lahdenperä 79
HÄNNINEN Erkki, s. 15.09.1800 Kuru, Aurejärvi 73
HÖRMAN Annastina, s. 04.05.1838 Kuru, Hainari, Kivioja 46
Heikki, s. 10.02.1799 Teisko, Paksula 46
Saara, s. 10.12.1803 Kuru, Petäjälammi, Lörpys, Salminiemi 46
HÖRTSÄNÄ Anna Gunilla, s. 29.11.1877 Kuru, Keihäsjärvi, Ylinen 77
Kalle, s. 11.1.1849 Kuru, Keihäsjärvi, Ylinen 77
Maria, s. 8.4.1857 Kuru, Hainari 77
I Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
IISALO Hilkka Aino, s. 05.02.1915 Orivesi 57
Jaakko Antero, s. 30.11.1885 Toholampi 57
Siiri Aino, s. 19.06.1892 Sysmä, Onkiniemi 57
IKONEN Erika, s. 13.05.1851 Kuru, Petäjälammi 14
Maria, s. 16.05.1818 Kuru, Petäj��lammi 72
ILVESKOSKI Heikki, s. 10.02.1799 Teisko, Paksula 46
INGMAN Jaakko Antero, s. 30.11.1885 Toholampi 57
J Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
JALAVA Eero, s. 01.12.1895 Lappeenranta 41
Selma Emilia, s. 18.07.1874 Heinola 41
Toivo Eemeli, s. 05.05.1861 Janakkala, Hyvikkälä, Jussila 41
JOKELA Arvid, s. 10.09.1901 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio 30
Herman, s. 06.07.1867 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio 30
Jalo Hermanni, s. 23.07.1888 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio 30
Kaarle Mauritsi, s. 15.05.1893 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio 30
Kaarlo, s. 07.09.1891 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio 30
Maria, s. 13.08.1865 Kuru, Olkitaipale, Tienari 25, 30
Svante Ilmari, s. 19.06.1897 Ruovesi, Pihlajalahti, Raivio 30
JÄRVENPÄÄ ENT. RIKALA Saara, s. 28.10.1815 Teisko, Pohtola 48
JÄRVENSIVU Heikki Ismael, s. 24.12.1855 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti 17
Heikki, s. 03.08.1821 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti 17
Ida, s. 05.06.1861 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti 17, 18
Jooseppi, s. 31.07.1858 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti 17
Leena, s. 24.07.1794 Teisko, Pohtola 17
Ulla Vilhelmiina, s. 02.05.1820 Ruovesi, Murole, Kovettu 11, 17
Vilhelm, s. 03.06.1796 Kuru, Pohjankapee, Hietalahti 17
JÄRVINEN Amanda Josefiina, s. 02.10.1876 Kuru, Hainari, Kivioja 33
Anna, s. 03.12.1855 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 33
Anton Henrik, s. 12.01.1886 Kuru, Hainari 33
Edvard Heribert, s. 15.03.1879 Kuru, Hainari, Kivioja 33
Hilda Alexandra, s. 21.04.1883 Kuru, Hainari 33
Iivar (oäkta)), s. 01.09.1854 Kuru, Leppämäki 33
Maria Aurora, s. 20.03.1881 Kuru, Hainari 33
Väinö Markus, s. 25.04.1889 Kuru, Karjula, Koski 33
K Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
KAAKKOLAMMI Anna, s. 27.09.1800 Teisko, Vehoniemi 85, 86
Fredriikka, s. 20.07.1826 Ruovesi, Kovettu 86
Matias Steffanias, s. 10.02.1831 Ruovesi, Kovettu 86
Robert, s. 21.02.1829 Ruovesi, Kovettu 86
KAITA-AHO ENT. KIVIOJA Annastina, s. 04.05.1838 Kuru, Hainari, Kivioja 46
KAITA-AHO Hilma Maria, s. 23.02.1869 Kuru, Hainarin puustelli 46
Manta Josefiina, s. 23.08.1874 Kuru, Hainari 46
KAITALA Aina Pauliina, s. 06.05.1876 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
Amanda Charlotta, s. 14.04.1861 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44, 45
Emma Josefiina, s. 01.10.1863 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
Juho Manu, s. 14.03.1869 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
Kalle Maurits, s. 01.08.1856 Kuru, Hainarin puustelli 44
Matilda Vilhelmiina, s. 24.03.1872 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
Olga Maria, s. 25.11.1858 Kuru, Petäjälammi, Ala-Paappanen, Leppälä44
Thilda, s. 10.03.1867 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
KALLIO Anna Sofia, s. 13.06.1900 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä 63
Anna Vilhelmiina, s. 06.04.1909 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja 61
Eero, s. 24.04.1902 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja 61
Elli Annikki, s. 03.01.1924 Kuru, Vaakaniemi 62
Erkki, s. Kuru 63
Gabriel, s. 26.02.1835 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä 15
Helmi Matilda, s. 09.03.1896 Kuru, Olkitaipale, Taipale, Haapanen62
Hilma Aurora, s. 26.09.1869 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 60, 61
Iita Josefiina, s. 18.03.1895 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, Lahdenpohja61
Kaarle Kustaa, s. 29.12.1829 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä 71
Kalle, s. 02.03.1893 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, Lahdenpohja 61, 62
Liisa, s. 09.04.1801 Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila 71
Matti, s. 01.04.1796 Kuru, Riuttaskorpi 71
Paavo Johannes, s. 27.11.1899 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja 61
Tyyne Maria, s. 01.08.1891 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko, Lahdenpohja61
Vilho Sefanius, s. 25.02.1897 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja 61, 63
Yrjö, s. 03.11.1906 Kuru, Vaakaniemi, Lahdenpohja 61
Zefanias (äpärä), s. 13.11.1855 Kuru, Olkitaipale, Kastari, Poikeluspohja 61
KANGAS-ÄIJÄLÄ Maria, s. 18.02.1772 Ylöjärvi 83
KAPEE Aune, s. 16.05.1758 Kuru, Pohjankapee 7
KARTTILA Liisa, s. 18.08.1848 Kuru, Aurejärvi 50
Miina Sandra, s. 23.04.1880 Virrat, Vaskivesi 50
Salu, s. 12.06.1835 50
KARVANEN Jooseppi, s. 23.04.1750 Teisko, Leppälahti 8
KATAINEN Kristiina, s. 21.08.1850 Pielavesi, Heinämäki 94
KAUPPILA Aleksandra (Sandra), s. 08.05.1862 Kuru, Olkitaipale, Kauppila 25, 29
Anna Stina, s. 28.05.1826 Teisko, Kuusniemi 25
Antti, s. 02.05.1819 Kuru, Keihäslahti 22
Eelis Alfred, s. 24.01.1840 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22, 46
Eenokki, s. 15.01.1834 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22
Eetvartti, s. 18.03.1888 Ruovesi, Pihlajalahti, Kyttälä 29
Eeva Johanna, s. 01.10.1824 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22, 23
Eeva Justiina, s. 23.05.1823 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22
Hanna Miina, s. 17.11.1851 Kuru, Olkitaipale, Tienari 25, 26
Henrik, s. 20.03.1858 Kuru, Olkitaipale, Tienari 25
Hermanni, s. 15.10.1895 Ruovesi, Pihlajalahti, Nenonen 29
Jooseppi, s. 27.03.1820 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22
Josef, s. 05.11.1795 Kuru, Karjula, Heikkilä 22
Juho, s. 11.07.1837 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22
Juho Topias, s. 02.11.1869 Kuru, Olkitaipale, Tienari 25
Kalle Aukusti, s. 08.05.1854 Kuru, Olkitaipale, Tienari 25
Kalle Maurits, s. 03.02.1827 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22, 25
Kustaa Henrik, s. 17.01.1829 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22, 31
Leena Ulla, s. 08.04.1821 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22
Liisa, s. 09.01.1799 Kuru, Vaakaniemi 7, 22
Maria, s. 13.08.1865 Kuru, Olkitaipale, Tienari 25, 30
Matti, s. 26.09.1831 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22, 44
Yrjö, s. 08.03.1795 Kuru, Olkitaipale 22
KAUPPINEN Eetvartti, s. 18.03.1888 Ruovesi, Pihlajalahti, Kyttälä 29
KETOLA Amanda Helena, s. 29.10.1844 Suoniemi, Ruolahti, Ala-Heikkilä 15
Gabriel, s. 26.02.1835 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä 15
Lyyli Katri, s. 02.08.1884 Kuru, Riuttaskorpi 13, 15
Meeri Amanda, s. 15.09.1909 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä 15
Oskar, s. 13.06.1877 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä 15
Wiljo Johannes, s. 13.05.1907 Kuru, Riuttaskorpi, Mäkelä 15
KIVELÄ ENT. KUJAMÄKI Impi Maria, s. 09.08.1895 Kuru, Aurejärvi, Lannetta, Kivelä 66
KIVELÄ Maria, s. 05.07.1852 Parkano 35
KIVIOJA Eelis Frithjof, s. 09.06.1872 Kuru, Hainari 46
Hilma Maria, s. 23.02.1869 Kuru, Hainarin puustelli 46
Manta Josefiina, s. 23.08.1874 Kuru, Hainari 46
Toivo Heikki, s. 12.02.1877 Kuru, Hainari 46
KOPOLA Maria, s. 1714 Keuruu, Multia, Sinervämäki 5, 97
KORPELA Maria, s. 8.4.1857 Kuru, Hainari 77
KOSKI Eenokki, s. 01.11.1823 Kuru, Ristaniemi 38
Elias Rudolf, s. 07.04.1861 Kuru, Karjula 38
Matilda (Tilda) Serafia, s. 25.03.1834 Kuru, Karjula 38
KOTAJÄRVI Aina Maria (äpärä), s. 04.07.1875 Virrat, Hauhuu, Siikala 51
KOVESJÄRVI Susanna Sanni, s. 13.09.1877 Parkano, Vuorijärvi 67
KOVETTU Anna, s. 28.11.1760 Ruovesi, Pekkala, Pekkala 11, 86
Antti, s. 29.11.1791 Ruovesi, Murole 11
Henrika Ottiliana, s. 25.06.1834 Ruovesi, Murole 18
Matti, s. 04.03.1755 Ruovesi, Murole 11, 86
Matti, s. 20.04.1793 Ruovesi, Murole 86
KRUSE Anna, s. 07.02.1793 Kuru, Olkitaipale, Tienari 69, 70
Helena, s. 01.04.1794 Kuru, Olkitaipale, Tienari 69
Juho, s. 13.12.1765 69
Juho, s. 15.07.1791 Kuru, Olkitaipale, Tienari 69
Kaapo, s. 20.10.1802 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki 69, 79
Kustaa, s. 26.09.1827 Kangasala, Haviseva, Uotila 79
Maria, s. 07.06.1762 Kuru, Vaakaniemi 5, 69
Matti, s. 20.05.1796 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki 69
Saara, s. 06.02.1799 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki 69
KULJU Sofia, s. 16.01.1747 Teisko, Pohjankylä 8
KUMPUKALLIO Anja Anita, s. 17.11.1934 Kuru, Vaakaniemi 52
KURSTOT Helmi Sofia, s. 29.12.1890 Kuru, Keihäslahti, Kuru 35
KUUSENAHO Liisa, s. 18.08.1848 Kuru, Aurejärvi 50
KYRÖNSILTA Juho, s. 19.12.1761 Kuru, Olkitaipale, Lahdenperä 79
Liisa, s. 15.01.1800 Kuru, Olkitaipale, Lahdenperä 79
Stina, s. 10.07.1766 Kuru, Olkitaipale, Mylläri 79
L Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
LAHDENPOHJA Aatu, s. 05.07.1794 Teisko, Vehoniemi 85
Aino Kyllikki, s. 26.11.1915 Kuru, Vaakaniemi 65, 67
Anna, s. 17.08.1784 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 68
Emma, s. 19.11.1879 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 60
Esaias, s. 17.05.1797 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 68
Hanna, s. 22.07.1793 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 68
Helena (Leena), s. 12.08.1773 Kuru ,Vaakaniemi 5, 85
Helena (Leena), s. 19.08.1806 Kuru, Vaakaniemi, Toikko 85, 88
Helena, s. 11.01.1791 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 68
Helmi Maria (äpärä), s. 23.08.1897 Kuru, Vaakaniemi 64
Hilma Aurora, s. 26.09.1869 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 60, 61
Iita, s. 18.11.1871 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 60, 64
Irja Marjatta, s. 18.02.1917 Kuru, Olkitaipale, Markkula 66
Jaakko, s. 11.08.1798 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 68
Johanna Elisabet (Liisa), s. 01.02.1815 Kuru, Vaakaniemi 85, 93
Johanna Karoliina (äpärä), s. 08.08.1822 Teisko, Taulaniemi 60
Jooseppi, s. 20.09.1800 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 68
Jooseppi, s. 16.04.1811 Kuru, Vaakaniemi, Toikko 85, 89
Juho, s. 07.12.1757 Vesilahti, Kakila 68
Juho, s. 17.12.1766 Teisko, Ylinen 85
Juho, s. 15.12.1820 Kuru, Olkitaipale 60
Juho, s. 20.06.1787 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 68
Kaapo, s. 10.01.1790 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 68
Kaisa, s. 27.03.1760 Kuru, Vaakaniemi 5, 68
Kalle, s. 12.05.1846 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 60
Kalle, s. 20.01.1874 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 60, 65
Katariina (Kaisa), s. 02.08.1803 Kuru, Vaakaniemi, Toikko 85, 87
Lempi Maria, s. 01.01.1882 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä 65
Lyyti, s. 14.01.1877 Kuru, Vaakaniemi, Ala,Toikko 60
Maria (Maija), s. 22.07.1881 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 60
Maria (Maja), s. 24.04.1849 Kuru, Vaakaniemi 47, 60
Matti, s. 19.11.1794 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 68
Matti, s. 29.01.1855 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 51
Saara, s. 31.05.1782 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 68
Tauno Johannes, s. 29.08.1909 Kuru, Vaakaniemi 65
Ulrika (Ulla), s. 27.12.1809 Kuru, Vaakaniemi, Toikko 85
Unto Matias, s. 27.11.1910 Kuru, Vaakaniemi 65, 66
LAPIOLAHTI Juho Kustaa, s. 20.08.1848 Parkano 63
LASSILA Charlotta Katariina Sofia, s. 02.04.1811 Kuru, Olkitaipale, Mylläri89
Jaakko, s. 04.07.1785 89
Leena, s. 12.09.1781 89
LAURILA Erkki Johannes, s. 18.05.1917 Kuru, Olkitaipale 49
Henrika Albertiina, s. 22.07.1835 Kuru, Ristaniemi 49
Hilkka Mirjami, s. 24.07.1925 Kuru, Olkitaipale 49
Iita, s. 11.10.1880 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 48, 49
Kalle Kustaa, s. 10.02.1828 Kuru, Olkitaipale 49
Leo Emil, s. 28.06.1878 Kuru, Olkitaipale 49
Pentti Valdemar, s. 16.04.1912 Kuru, Olkitaipale 49
Rauha Kyllikki, s. 30.08.1920 Kuru, Olkitaipale 49
Veikko Matias, s. 22.02.1923 Kuru, Olkitaipale 49
Yrjö Emil, s. 27.07.1905 Tampere 49
LEHMUSVAARA August, s. 02.01.1871 Hämeenlinna 54
LEHMUSVAARA ENT. LINDBERG ENT. NORDBLOM Amanda Aurora, s. 12.09.1865 Messukylä, Kyttälä 53, 54
LEHTINEN Anna Tilta, s. 05.11.1867 Kuru, Olkitaipale, Taipale 62
Helmi Matilda, s. 09.03.1896 Kuru, Olkitaipale, Taipale, Haapanen62
Manu, s. 15.01.1866 Kuru, Olkitaipale 62
LEPONIEMI Pirkko, s. 17.09.1755 Teisko, Kaitalahti 70
Tapani, s. 04.12.1740 Teisko, Teiskola 70
Yrjö, s. 16.03.1795 Teisko, Rikala 70
LEPPÄMÄKI Matti, s. 01.04.1796 Kuru, Riuttaskorpi 71
LEVEELAHTI Taneli, s. 22.11.1780 Kuru, Olkitaipale, Taipale 47
Valpuri, s. 30.04.1785 Kuru, Olkitaipale 47
Valpuri, s. 18.04.1816 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä 47
LIIKILÄ Adolf, s. 04.10.1857 Vanaja, Idänpää, Kulola 93
Ida Karoliina, s. 28.05.1859 Tuulos, Syrjäntaka, Vähä-Liikilä 96
LINDBERG August, s. 02.01.1871 Hämeenlinna 54
LINDGREN Gustava, s. 28.04.1807 Vahto, Kierikkala 44
LINDSTRÖM Tilma Maria, s. 25.09.1883 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki 34
LIPPONEN Akseli Bernhard, s. 30.07.1879 Viipuri 59
Hilkka Aino, s. 05.02.1915 Orivesi 57
Orvo Matias Kalervo, s. 22.03.1914 Tampere 56, 57
Tyyne Alfhild, s. 25.01.1884 Tampere, Kyttälä 53, 59
LUKKARILA Samuli, s. 25.5.1867 Ruovesi, Ritoniemi 78
LUUTONEN Enni, s. 22.1.1892 Ruovesi, Pappila, Pyynikkilä 78
Maria, s. 14.09.1856 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 75, 78
Samuli, s. 25.5.1867 Ruovesi, Ritoniemi 78
Väinö Johannes ''Isi'', s. 9.4.1889 Ruovesi, Pappila, Pyynikkilä 78
LÖRPYS Anna Fredrika, s. 23.07.1811 Kuru, Petäjälammi 9
Antti, s. 24.11.1746 Kuru, Petäjälammi 9
Eveliina Vilhelmiina, s. 06.06.1847 Kuru, Pet��jälammi 43
Heikki, s. 15.01.1819 Kuru, Petäjälammi 9
Herman, s. 27.06.1823 Kuru, Petäjälammi 9
Jeremias, s. 24.02.1822 Kuru, Petäjälammi 9
Joel, s. 25.07.1787 Kuru, Petäjälammi 9
Kalle, s. 14.08.1812 Kuru, Petäjälammi 9
Maria Justiina, s. 20.03.1816 Kuru, Petäjälammi 9
Matias, s. 19.05.1814 Kuru, Petäjälammi 9
Tuomas, s. 1713 Kuru, Petäjälammi 80
Ulla, s. 28.05.1792 Kuru, Vaakaniemi 7, 9
Valpuri, s. 02.01.1744 Kuru, Aurejärvi 9
M Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
MAJANIEMI Manni, s. 27.06.1853 Ruovesi, Pihlajalahti, Heinola 28
Santra, s. 19.02.1855 Ruovesi, Pihlajalahti 28
Toivo Mikael, s. 11.04.1887 Ruovesi, Pihlajalahti, Heinola 28
Tuovi Vilhelmiina, s. 03.06.1908 Ruovesi, Pihlajalahti, Nenonen 28
Tyyni Maria, s. 18.02.1883 Ruovesi, Pihlajalahti 26, 28
MANNERMAA Anna Elisabet, s. 21.05.1896 Viitasaari 40, 41
MATTILA Anna, s. 07.02.1793 Kuru, Olkitaipale, Tienari 69, 70
Anna, s. 18.11.1823 Teisko, Rikala, Leponiemi 70
Heta, s. 16.04.1826 Teisko, Rikala, Leponiemi 70, 71
Matti, s. 18.07.1829 Teisko, Rikala, Leponiemi 70, 75
Yrjö, s. 16.03.1795 Teisko, Rikala 70
Yrjö, s. 02.04.1820 Teisko, Rikala, Leponiemi 70
MATTLIN Matias Steffanias, s. 10.02.1831 Ruovesi, Kovettu 86
MIKKOLA Anna, s. 15.10.1786 Teisko, Kämmenniemi 21
Maija Stina, s. 29.12.1807 Teisko, Kämmenniemi 25
MOISIO Aarne Aleksanteri, s. 25.09.1926 Kuru, Vaakaniemi 51
Aina Maria (äpärä), s. 04.07.1875 Virrat, Hauhuu, Siikala 51
Aleksius, s. 28.07.1868 Ruovesi, Murole, Kovettu 19
Aleksius, s. 12.11.1883 Ruovesi, Murole, Kovettu 20
Anna Elisabet, s. 21.05.1896 Viitasaari 40, 41
Anna Gustava, s. 24.08.1868 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 40
Esko Antero, s. 25.11.1929 Kuru, Vaakaniemi 51
Heikki, s. 1895 40
Helena, s. 1903 40
Juha, s. 09.12.1858 Ruovesi, Murole, Kovettu 19, 20
Juha Heikki, s. 10.12.1887 Ruovesi, Murole, Kovettu 20
Juho Kustaa, s. 01.05.1825 Ruovesi, Murole, Kovettu 11, 19
Katri, s. 1900 40
Laila, s. 1898 40
Maria Serafia, s. 02.03.1845 Kuru, Olkitaipale 65
Matti, s. 29.01.1855 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 51
Naimi Vilhelmiina, s. 23.07.1907 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 50, 51
Olka Aleksantra, s. 02.01.1885 Ruovesi, Murole, Kovettu 20
Otto Heikki, s. 10.12.1866 Viitasaari 40
Retriika, s. 11.09.1860 Ruovesi, Murole, Kovettu 19
Santra Maria, s. 06.06.1862 Ruovesi, Haukkaniemi, Selkee 20
Ulla51
Urho Aleksanteri, s. 28.04.1895 Kuru, Vaakaniemi, Ala-Toikko 51
Urpo, s. 1909 40
Veikko Sakari, s. 16.07.1928 Kuru, Vaakaniemi 51
Vilhelmiina, s. 04.11.1830 Kuru, Kapee 19
MUSTANIEMI Tapani, s. 04.12.1740 Teisko, Teiskola 70
MYLLYMAA Anna, s. 20.11.1722 Kuru, Karjula 6, 7
Henrik, s. 03.05.1753 Kuru, Sontu 6
Matti, s. 19.02.1730 Teisko, Kulju 6, 7
Valpuri, s. 29.04.1758 Kuru, Sontu 7
MÄKELÄ Amanda, s. 05.08.1854 Kuru, Riuttaskorpi, Ylä-Minkkinen 12, 13
Elsa Olivia, s. 05.04.1875 Kuru, Karjula 14
Eriikka, s. 09.08.1887 Kuru, Riuttaskorpi 13
Heta, s. 08.04.1801 Tampere, Harju, Lielahti 13
Iivari, s. 07.03.1879 Kuru, Riuttaskorpi 13
Jorma Weijo, s. 12.04.1908 Kuru, Riuttaskorpi 14
Juho Manu, s. 26.03.1830 Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila 13
Kauko Tapio, s. 12.08.1909 Kuru, Riuttaskorpi 14
Lyyli Katri, s. 02.08.1884 Kuru, Riuttaskorpi 13, 15
Manu, s. 08.03.1880 Kuru, Riuttaskorpi 13, 14
Matti, s. 29.01.1793 Kuru, Riuttaskorpi 13
Olga, s. 12.05.1881 Kuru, Riuttaskorpi 13
Serafia, s. 30.01.1834 Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila 16
MÄKINEN Anna Gunilla, s. 29.11.1877 Kuru, Keihäsjärvi, Ylinen 77
Anna Miina, s. 09.12.1851 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 75, 76
Elsa Josefiina, s. 26.9.1896 Kuru, Riihikoski, Pajamäki 76
Hulda, s. 26.1.1889 Kuru, Riihikoski, Pajamäki 76
Kalle Arviiti, s. 18.8.1892 Kuru, Riihikoski, Pajamäki 76
Manu, s. 11.10.1851 Kuru, Olkitaipale, Vanhakyla 76
Matti, s. 2.12.1886 Kuru, Riihikoski, Pajamäki 76
Oskari, s. 4.10.1882 Kuru, Riihikoski, Pajamäki 76, 77
Selia Maria, s. 5.7.1884 Kuru, Riihikoski, Pajamäki 76
MÄNNISTÖ Kalle, s. 02.05.1856 Kuru, Keihäslahti, Leponiemi 35
N Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
NENONEN Anna Emilia, s. 23.02.1878 Saarijärvi 27
Arvid, s. 17.10.1885 Ruovesi, Pihlajalahti 26
Eero Edvard, s. 02.04.1898 Ruovesi, Pihlajalahti 27
Hanna Miina, s. 17.11.1851 Kuru, Olkitaipale, Tienari 25, 26
Henrika, s. 05.11.1825 Ruovesi 26
Hermanni, s. 03.11.1889 Ruovesi, Pihlajalahti 26
Kalle Eetu, s. 10.01.1875 Kuru, Olkitaipale, Kauppila 26, 27
Kalle, s. 28.06.1901 Ruovesi, Pihlajalahti 27
Lahja Mauri, s. 04.09.1891 Ruovesi, Pihlajalahti 26
Oiva Tominikus, s. 28.02.1881 Ruovesi, Pihlajalahti 26
Ottiliana Vilhelmiina, s. 30.07.1876 Ruovesi, Pihlajalahti 26
Sanni Vilhelmiina, s. 21.03.1904 Ruovesi, Pihlajalahti 27
Sulo Atriaani, s. 28.10.1887 Ruovesi, Pihlajalahti 26
Tyyni Maria, s. 18.02.1883 Ruovesi, Pihlajalahti 26, 28
Vihtori Alpinus, s. 17.03.1879 Ruovesi, Pihlajalahti 26
NIEMI Pirkko, s. 17.09.1755 Teisko, Kaitalahti 70
NIEMINEN Konstantin, s. 24.03.1867 Teisko, Saarlahti, Paksula 45
NORDBLOM Juho Vihtori, s. 19.09.1858 Pyhämaa 54
NURMI Aino, s. 1903 38
Aune Katriina, s. 25.12.1900 Kuru, Karjula, Koski 38
Eino Rudolf Ilmari, s. 26.02.1886 Kuru, Karjula, Koski 38
Elias Rudolf, s. 07.04.1861 Kuru, Karjula 38
Helmi Aleksantra, s. 04.07.1888 Kuru, Karjula, Koski 38
Impi Esteri, s. 22.12.1896 Kuru, Karjula, Koski 38
Rauha Maria, s. 18.07.1883 Kuru, Karjula, Koski 38
Toini Siviä, s. 24.01.1893 Kuru, Karjula, Koski 38
Vilho, s. 1906 38
O Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
OJANEN ENT. TIENARI Aino Kyllikki, s. 26.11.1915 Kuru, Vaakaniemi 65, 67
OJANEN Kalle Jaakko, s. 28.02.1884 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä, Syväoja67
Lyyli Mirjam, s. 31.10.1888 Ylöjärvi. Pengonpohja, Intti 67
Osmo Kalevi, s. 11.05.1925 Kuru, Olkitaipale, Kalliomäki 67
P Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
PELTOLA Henrika, s. 05.11.1825 Ruovesi 26
PELTONIEMI Anna Kaisa, s. 16.11.1809 Kuru, Karjula 31, 90
PENTINNIEMI Erkki, s. 04.05.1743 Teisko, Asuntila 85
PENTTILÄ Aatu, s. 05.07.1794 Teisko, Vehoniemi 85
Anna, s. 27.09.1800 Teisko, Vehoniemi 85, 86
Joosef, s. 29.12.1795 Teisko, Vehoniemi 85
Joosef, s. 19.01.1799 Teisko, Vehoniemi 85
PETÄJÄNIEMI Juho, s. 14.03.1818 Kuru, Karjula 72
Maria, s. 16.05.1818 Kuru, Petäjälammi 72
Mariana, s. 18.04.1859 Kuru, Karjula 72
PIETILÄ Anna, s. 10.07.1795 Ylöjärvi, Pohjankylä 83
Heikki, s. 15.12.1766 Ylöjärvi, Pohjankylä 83
Maria, s. 18.02.1772 Ylöjärvi 83
PIRTTINIEMI Antti, s. 02.05.1819 Kuru, Keihäslahti 22
Juho, s. 25.05.1764 Kuru, Keihäslahti 22
Leena, s. 25.07.1772 Kuru 22
POHJA Maria, s. 05.07.1852 Parkano 35
POIKELUSPOHJA Eeva Loviisa, s. 01.02.1836 Kuru, Olkitaipale, Kastari 61
Zefanias (äpärä), s. 13.11.1855 Kuru, Olkitaipale, Kastari, Poikeluspohja 61
POLVIANDER Alli Helena, s. 28.12.1904 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki 43
Amanda Charlotta, s. 05.10.1832 Kuru, Hainari, Kivioja 31
Anna Aliisa, s. 06.12.1899 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki 43
Anna Gustava, s. 24.08.1868 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 40
Anna Kaisa, s. 16.11.1809 Kuru, Karjula 31, 90
Anna, s. 03.12.1855 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 33
Edla Vilhelmiina, s. 02.06.1834 Kuru, Hainari, Kivioja 90
Eelis, s. 21.09.1857 Kuru, Hainarin virkatalo 31
Eeva, s. 1914 43
Elli Elisabeth, s. 04.08.1896 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki43
Emilia Olivia, s. 01.07.1854 Kuru, Petäjälammi, Ala-Paappanen, Savela31, 32
Kaarle Kustaa, s. 04.03.1788 Mouhijärvi 31, 90
Katri Augusta, s. 05.07.1897 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki 43
Kustaa Henrik, s. 17.01.1829 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22, 31
Kustaa Mauritz, s. 20.09.1861 Kuru, Hainarin virkatalo 31
Maria Aleksina, s. 03.08.1865 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 39
Maria Amanda, s. 16.08.1902 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki 43
Olga, s. 08.09.1859 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 34
Paavo, s. 1907 43
Pekka Aleksanteri, s. 03.12.1874 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 43
Selma Amanda, s. 04.11.1863 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 38
Toivo Elias, s. 17.03.1871 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 42
Veli, s. 1915 43
POUKKA Johan Edvard, s. 16.09.1852 Ruovesi, Pappila, Wasu, Poukka 34
Juho, s. 23.02.1805 Ruovesi, Pappila, Wasu 34
Maria, s. 03.06.1826 Ruovesi 34
POUKKANEN Anni Elisabet, s. 08.06.1899 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki 34, 37
Axel Edvard, s. 12.12.1876 Kuru, Keihäslahti, Ylä-Paappanen, Lahdenmäki34
Beata Emilia, s. 27.05.1875 Kuru, Hainari 34
Edvard (Eetu) Joonas, s. 16.12.1903 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki34
Elsa Pauliina, s. 28.01.1879 Kuru, Keihäslahti, Ylä-Paappanen, Lahdenmäki34
Emil Abraham, s. 12.01.1886 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki 34
Helmi Sofia, s. 29.12.1890 Kuru, Keihäslahti, Kuru 35
Hilda Katariina, s. 14.11.1880 Kuru, Keihäslahti, Ylä-Paappanen, Lahdenmäki34
Jaakko Fredrik, s. 18.07.1892 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki34
Johan Edvard, s. 16.09.1852 Ruovesi, Pappila, Wasu, Poukka 34
Kustaa Edvard, s. 11.10.1890 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki 34
Laina Maria, s. 17.01.1922 Kuru 35
N.N36
Niilo Johannes, s. 27.03.1888 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki34
Olavi Nikolai, s. 14.12.1894 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki 34, 35
Olli Nikolai, s. 24.03.1920 Kuru 35, 36
Olli Ruben, s. 21.01.1897 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki 34
Tilma Maria, s. 25.09.1883 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki 34
Vilho Joonas, s. 28.03.1901 Kuru, Keihäslahti, Lahdenmäki 34
PUROLA Aarne, s. 1896 42
Amanda Vilhelmiina, s. 10.07.1875 42
Anne, s. 1899 42
Kaarlo, s. 1901 42
Mauri, s. 1903 42
Meri, s. 1906 42
Toivo Elias, s. 17.03.1871 Kuru, Hainarin virkatalo 31, 42
Vilho, s. 1898 42
PUSU Juliana, s. 31.03.1766 Kuru, Aurejärvi 22
Valpuri, s. 02.01.1744 Kuru, Aurejärvi 9
PYYDYSMÄKI Elsa Olivia, s. 05.04.1875 Kuru, Karjula 14
Erika, s. 13.05.1851 Kuru, Petäjälammi 14
Kaarlo, s. 03.12.1832 Kuru, Karjula 14
PÄTIÄLÄ Aino, s. 1903 38
R Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
RAISKAAJA ,VENÄLÄINEN 3
RIIHIKOSKI Leena, s. 01.07.1779 Kuru, Karjula 12
Matti, s. 01.06.1784 Kuru, Riihikoski 12
Salomon, s. 20.01.1816 Kuru, Riihikoski 12
RIKALA Karin, s. 06.02.1742 Teisko, Leppälahti 82
Kustaa, s. 02.05.1813 Teisko, Leppälahti 48
Maria Liisa, s. 02.04.1845 Teisko, Leppälahti 48
RINTAMÄKI Josef, s. 05.11.1795 Kuru, Karjula, Heikkilä 22
Juho, s. 11.06.1764 Teisko (Kuru), Karjula 22
Juliana, s. 31.03.1766 Kuru, Aurejärvi 22
RISTANIEMI Eenokki, s. 01.11.1823 Kuru, Ristaniemi 38
Henrika Albertiina, s. 22.07.1835 Kuru, Ristaniemi 49
ROSENBERG Anna Charlotta, s. 20.01.1833 Tampere, Tuomioseurakunta 91
Maria Elisabet, s. 17.07.1814 Turku 32
RÄIKKÄ Ëlisabeth (Liisa), s. 06.05.1788 Harju, Siivikkala 84
Johanna Kustava, s. 17.10.1814 Ylöjärvi, Ylöjärvi 84
Matti, s. 28.08.1784 Ylöjärvi, Ylöjärvi 84
S Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
SAARENMAA Laila, s. 1898 40
SAARINEN Maria, s. 17.08.1866 Messukylä 74
SAHLBERG Fredrik, s. 26.07.1735 Ruovesi 4
Gabriel, s. 1693 Ruotsi, Skaraborg 4
Hedvig, s. 29.09.1738 Ruovesi, Hyyrylä 4, 97
Juliana, s. 22.09.1733 Teisko, Kaitalahti 4, 5
Pertti, s. 24.08.1732 Teisko 4
Susanna, s. 18.06.1737 Ruovesi, Hyyrylä 4
SALMELIN Kalle (äpärä), s. 24.04.1845 Kuru, Olktaipale, Mylläri 65
Lempi Maria, s. 01.01.1882 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä 65
SAMMALISTO Leena, s. 01.07.1779 Kuru, Karjula 12
SANDEN Amanda Helena, s. 29.10.1844 Suoniemi, Ruolahti, Ala-Heikkilä 15
SARÉN Adolf, s. 04.10.1857 Vanaja, Idänpää, Kulola 93
Amanda, s. 25.09.1851 Vanaja, Idänpää, Kulola 93, 95
Brita, s. 20.09.1788 Tuulos, Teuro 93
Henrik Kustaa, s. 29.04.1848 Hämeenlinna 93, 94
Henrik, s. 14.01.1782 Tuulos, Teuro, Anttola 93
Henrik, s. 26.03.1821 Tuulos, Teuro, Anttola 93
Ida Karoliina, s. 28.05.1859 Tuulos, Syrjäntaka, Vähä-Liikilä 96
Johan (Juho), s. 07.07.1854 Vanaja, Idänpää, Kulola 93, 96
Johanna Elisabet (Liisa), s. 01.02.1815 Kuru, Vaakaniemi 85, 93
Kristiina, s. 21.08.1850 Pielavesi, Heinämäki 94
SARPARANTA Emilia Olivia, s. 01.07.1854 Kuru, Petäjälammi, Ala-Paappanen, Savela31, 32
SAVILEPO Anna, s. 15.10.1786 Teisko, Kämmenniemi 21
Anttoni, s. 13.12.1860 Teisko, Jutila 21
Heikki, s. 17.03.1791 Teisko, Kiimajoki 21
Henrika, s. 09.11.1857 Teisko, Jutila 21
Juho, s. 09.09.1855 Teisko, Jutila 21
Kustaa, s. 24.03.1819 Teisko, Jutila 21
Maija Stina, s. 16.04.1859 Teisko, Jutila 21
Viktor, s. 10.09.1862 Teisko, Jutila 21
SCHÄNBERG Hanna Irene92
SEGEBADE VON KRUMMENHAGEN Georg, s. Saksa, Pommer, Stralsund 1, 2
Mikael, s. Saksa, Pommer, Stralsund, Krummenhagen 1
SEGEBADEN , s. Saksa, Pommer, Stralsund, Krummenhagen 1
Georg, s. Saksa, Pommer, Stralsund 1, 2
Mikael, s. Saksa, Pommer, Stralsund, Krummenhagen 1
SIITONEN Meri, s. 1906 42
SILEN Amanda, s. 25.09.1851 Vanaja, Idänpää, Kulola 93, 95
Johan Daavid, s. 14.03.1842 Hattula 95
SILLANPÄÄ Helena, s. 1903 40
SIMOLA Aina Pauliina, s. 06.05.1876 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
Emma Josefiina, s. 01.10.1863 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
SIMOLA ENT. KAITALA Gustava Charlotta, s. 09.07.1832 Suoniemi 44
Matti, s. 26.09.1831 Kuru, Olkitaipale, Tienari 22, 44
SIMOLA Juho Manu, s. 14.03.1869 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
Kalle Maurits, s. 01.08.1856 Kuru, Hainarin puustelli 44
Matilda Vilhelmiina, s. 24.03.1872 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
Olga Maria, s. 25.11.1858 Kuru, Petäjälammi, Ala-Paappanen, Leppälä44
Thilda, s. 10.03.1867 Kuru, Keihäslahti, Sillanpää 44
SJÖBLOM Anna Stina, s. 18.10.1818 Teisko, Vattula, Valkeejärvi 53
Carl Erik, s. 01.02.1816 Saltvik, Saltvik Tängsöda 53
Johanna Maria (äpärä), s. 08.04.1842 Tampere 53
SKOTT Heta, s. 23.11.1821 Virrat, Mustajärvi, Lepistö 75
SOINI Santra, s. 19.02.1855 Ruovesi, Pihlajalahti 28
SOININEN Katri, s. 1900 40
SOLIN Amanda Vilhelmiina, s. 15.11.1870 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Rapakko43
Eveliina Vilhelmiina, s. 06.06.1847 Kuru, Petäjälammi 43
Matti, s. 14.09.1841 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Rapakko 43
STÅRGÅRD Herman, s. 30.09.1857 Pedersöre, Edsevö 55
SUOJÄRVI II Matti, s. 29.01.1793 Kuru, Riuttaskorpi 13
SUONIEMI Leena, s. 24.07.1794 Teisko, Pohtola 17
SUOVANIEMI ENT.YLI-HANKALA Johanna Kustava, s. 17.10.1814 Ylöjärvi, Ylöjärvi 84
SUOVANIEMI Fritiof, s. 25.08.1855 Teisko, Pengonpohja 84
Joel, s. 01.04.1817 Teisko, Pengonpohja 83, 84
Joel, s. 21.10.1848 Teisko, Pengonpohja 84
Kalle Oskari, s. 05.07.1842 Teisko, Pengonpohja 84
Matias Tapani, s. 21.09.1859 Teisko, Pengonpohja 84
Vilhelmiina, s. 19.07.1852 Teisko, Pengonpohja 84
SÄRKKÄ Heikki, s. 17.03.1791 Teisko, Kiimajoki 21
SÄÄKSLAHTI Aleksanteri, s. 02.02.1838 Kuru, Hainari 73
Erkki, s. 15.09.1800 Kuru, Aurejärvi 73
Gunilla Maria, s. 27.01.1886 Kuru, Hainari 73
Leena, s. 11.03.1804 Kuru, Hainari 73
Maria, s. 23.07.1858 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Moisio 71, 73
Maria, s. 17.08.1866 Messukylä 74
Uuno Aleksanteri, s. 28.10.1884 Kuru, Hainari 73, 74
Uuno Rudolf, s. 20.07.1909 Kuru, Karjula, Kuusela 74
SÖDERMAN Emil Alfred, s. 25.04.1854 Vesilahti 32
Kalle, s. 11.05.1814 Turku 32
Maria Elisabet, s. 17.07.1814 Turku 32
SÖDERMAN-SARPARANTA Eino Emil, s. 14.08.1882 Suoniemi 32
Emil Alfred, s. 25.04.1854 Vesilahti 32
Helmi Siviä, s. 24.12.1884 Suoniemi 32
Ilo Yrjö, s. 23.08.1881 Kuru, Keihäslahti, Kuru, Lahdenmäki 32
Impi Maria, s. 15.10.1883 Suoniemi 32
Lauri Kustaa, s. 07.03.1886 Sauvo, Karuna 32
Olli Alfred, s. 22.07.1893 Lieto 32
Paavo Valdemar, s. 02.08.1896 32
Ruusa Emilia, s. 04.05.1887 Lieto 32
T Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
TAIPALE Aune, s. 16.05.1758 Kuru, Pohjankapee 7
Juho, s. 15.12.1820 Kuru, Olkitaipale 60
Matias, s. 21.01.1755 Kuru, Olkitaipale 7
Valpuri, s. 22.04.1781 Kuru, Olkitaipale 7
TANHUAMÄKI Eeva Loviisa, s. 01.02.1836 Kuru, Olkitaipale, Kastari 61
TANHUANPÄÄ Anna, s. 10.04.1794 Kuru, Vaakaniemi, Ylä-Toikko 80, 81
Henrik, s. 27.03.1764 Kuru, Vaakaniemi 5, 80
Juliana, s. 07.01.1765 Kuru, Olkitaipale, Mylläri, Sipilä 80
TIENARI Jooseppi, s. 02.12.1751 Kuru, Olkitaipale 22
Juho Kustaa, s. 06.12.1871 Kuru, Olkitaipale 67
Kaarlo, s. 02.12.1904 Kuru, Olkitaipale 67
Leena, s. 22.06.1757 Teisko (Kuru), Karjula 22
Manu, s. 15.01.1866 Kuru, Olkitaipale 62
Susanna Sanni, s. 13.09.1877 Parkano, Vuorijärvi 67
Valpuri, s. 30.04.1785 Kuru, Olkitaipale 47
Yrjö, s. 08.03.1795 Kuru, Olkitaipale 22
TOIKKA Juho, s. 07.12.1757 Vesilahti, Kakila 68
TOPPELIUS Selma Emilia, s. 18.07.1874 Heinola 41
TYRNI Matti, s. 21.09.1710 Ruovesi, Räminki(pohja) 5, 97
TÖMISEVÄ Anna, s. 28.11.1760 Ruovesi, Pekkala, Pekkala 11, 86
TÖRNROOS Siiri Aino, s. 19.06.1892 Sysmä, Onkiniemi 57
TÖYRYLÄ Vaava Rebekka, s. 15.05.1893 Tammela, Porras 39
V Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
VALKEENIEMI Anna Stina, s. 20.05.1834 Orivesi 45
Juho Kustaa, s. 07.12.1823 Teisko, Saarlahti, Paksula 45
Konstantin, s. 24.03.1867 Teisko, Saarlahti, Paksula 45
VANHAKYLÄ Maria, s. 14.02.1821 Kuru, Olkitaipale 76
VARMAJOKI Alli Elisabet, s. 21.07.1890 Tammela, Porras, Turpo, Arola 39
VATTULA Anna, s. 05.01.1747 Teisko, Vattula, Ylinen 85
Erkki, s. 04.05.1743 Teisko, Asuntila 85
Juho, s. 17.12.1766 Teisko, Ylinen 85
VESANEN Alli Elisabet, s. 21.07.1890 Tammela, Porras, Turpo, Arola 39
Eero, s. 1901 39
Juuse, s. 15.12.1862 Kuru, Aurejärvi, Saksa 39
Olavi Kullervo, s. 13.08.1892 Tammela, Porras, Turpo, Arola 39
Paavo, s. 1897 39
Vaava Rebekka, s. 15.05.1893 Tammela, Porras 39
VETIKKO Jeremias, s. 08.04.1819 Kuru, Olkitaipale, Vanhakyla 76
Manu, s. 11.10.1851 Kuru, Olkitaipale, Vanhakyla 76
Maria, s. 14.02.1821 Kuru, Olkitaipale 76
VUOLLE Jooseppi, s. 23.04.1750 Teisko, Leppälahti 8
Marketta Ulla, s. 04.02.1787 Teisko, Leppälahti, Karvanen 8
Sofia, s. 16.01.1747 Teisko, Pohjankylä 8
VUORENMAA Lyyli Mirjam, s. 31.10.1888 Ylöjärvi. Pengonpohja, Intti 67
VUORIKOSKI Impi Maria, s. 15.10.1883 Suoniemi 32
VUORISTO Maria Aurora, s. 20.03.1881 Kuru, Hainari 33
VÄINÄMÖINEN JUSSILAINEN Toivo Eemeli, s. 05.05.1861 Janakkala, Hyvikkälä, Jussila 41
VÄLIMÄKI Anna Sofia, s. 13.06.1900 Kuru, Olkitaipale, Vanhakylä 63
Juho Kustaa, s. 20.08.1848 Parkano 63
N.n63
W Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
WALLENIUS Matti, s. 20.04.1793 Ruovesi, Murole 86
WAMMASKOSKI Beata Emilia, s. 27.05.1875 Kuru, Hainari 34
WEISSMAN Anna Stina, s. 18.10.1818 Teisko, Vattula, Valkeejärvi 53
WILPPULA Brita, s. 20.09.1788 Tuulos, Teuro 93
WIN Matti, s. 20.05.1796 Kuru, Poikelus, Lähteenmäki 69
VON SEGEBADE Abigael, s. 1668 Latvia, Riika 2, 3
Y Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
YLI-HANKALA Aatu, s. 30.06.1806 Teisko, Pengonpohja 82
Anna, s. 11.11.1769 Kuru, Vaakaniemi 5, 82
Anna, s. 10.07.1795 Ylöjärvi, Pohjankylä 83
Anna Kaisa, s. 23.12.1800 Teisko, Pengonpohja 82
Anna Reetta, s. 04.08.1830 Teisko, Pengonpohja 83
Antti, s. 01.12.1820 Teisko, Pengonpohja 83
Heikki, s. 28.01.1804 Teisko, Pengonpohja 82
Heikki, s. 01.03.1828 Teisko, Pengonpohja 83
Joel, s. 01.04.1817 Teisko, Pengonpohja 83, 84
Joel, s. 21.10.1848 Teisko, Pengonpohja 84
Johannes, s. 09.04.1742 Teisko, Hankala 82
Johannes, s. 25.01.1770 Teisko, Hankala 82
Johannes, s. 21.12.1794 Teisko, Pengonpohja 82
Juho Severin, s. 29.12.1823 Teisko, Pengonpohja 83
Kaapo, s. 27.04.1797 Teisko, Pengonpohja 82
Kalle Oskari, s. 05.07.1842 Teisko, Pengonpohja 84
Maria, s. 11.06.1809 Teisko, Pengonpohja 82
Matias (Matti), s. 04.12.1792 Teisko, Pengonpohja 82, 83
Matti, s. 18.06.1833 Teisko, Pengonpohja 83
Mooses, s. 23.11.1837 Teisko, Pengonpohja 83
Vilhelmiina, s. 19.07.1852 Teisko, Pengonpohja 84
Yrjänä, s. 22.07.1799 Teisko, Pengonpohja 82
YLI-KORPULA Saara, s. 28.10.1815 Teisko, Pohtola 48
YLINEN Anna Stina, s. 28.05.1826 Teisko, Kuusniemi 25
Heikki, s. 07.07.1804 Teisko, Kuusniemi 25
Maija Stina, s. 29.12.1807 Teisko, Kämmenniemi 25
YLÄ-MINKKINEN Amanda, s. 25.04.1862 Kuru, Riuttaskorpi 16
Juho Heikki, s. 13.01.1838 Kuru, Riuttaskorpi 16
Serafia, s. 30.01.1834 Kuru, Riuttaskorpi, Suutarila 16
YLÄ-TOIKKO Aatu Sixtus, s. 31.07.1825 Kuru, Vaakaniemi 8
Aleksanteri, s. 09.09.1817 Kuru, Vaakaniemi 8
Anna, s. 11.11.1769 Kuru, Vaakaniemi 5, 82
Anna, s. 12.03.1788 Kuru, Vaakaniemi 7
Anna, s. 29.06.1795 Kuru, Vaakaniemi 7, 11
Anna Stina, s. 16.04.1811 Kuru, Vaakaniemi 8
Antti, s. 17.12.1812 Kuru, Vaakaniemi 7
YLÄ-TOIKKO ENT. YLI-HANKALA Karin, s. 06.02.1742 Teisko, Leppälahti 82
YLÄ-TOIKKO Helena (Leena), s. 12.08.1773 Kuru ,Vaakaniemi 5, 85
Henrik, s. 19.05.1736 Kuru, Vaakaniemi 5
Henrik, s. 27.03.1764 Kuru, Vaakaniemi 5, 80
Henrik, s. 13.03.1786 Kuru, Vaakaniemi 7
Heta, s. 05.06.1757 Kuru, Vaakaniemi 5, 6
Juho Aatu, s. 21.04.1808 Kuru, Vaakaniemi 8
Juho, s. 13.06.1741 Kuru, Vaakaniemi 97
Juliana, s. 22.09.1733 Teisko, Kaitalahti 4, 5
Kaapo, s. 31.03.1784 Kuru, Vaakaniemi 7, 8
Kaapo, s. 29.05.1823 Kuru, Vaakaniemi 8
Kaisa, s. 27.03.1760 Kuru, Vaakaniemi 5, 68
Kalle Berndt, s. 21.04.1821 Kuru, Vaakaniemi 8
Liisa, s. 09.01.1799 Kuru, Vaakaniemi 7, 22
Maria, s. 1714 Keuruu, Multia, Sinervämäki 5, 97
Maria, s. 07.06.1762 Kuru, Vaakaniemi 5, 69
Maria Sofia, s. 23.03.1813 Kuru, Vaakaniemi 8
Marketta Ulla, s. 04.02.1787 Teisko, Leppälahti, Karvanen 8
Matti, s. 21.09.1710 Ruovesi, Räminki(pohja) 5, 97
Matti, s. 07.02.1759 Kuru, Vaakaniemi 5, 7
Matti, s. 13.09.1806 Kuru, Vaakaniemi 8
Matti, s. 10.04.1811 Kuru, Vaakaniemi 7, 47
Petteri, s. 27.06.1765 Kuru, Vaakaniemi 5
Saara, s. 18.11.1789 Kuru, Vaakaniemi 7
Salomon, s. 07.06.1815 Kuru, Vaakaniemi 8
Ulla, s. 28.05.1792 Kuru, Vaakaniemi 7, 9
Valpuri, s. 29.04.1758 Kuru, Sontu 7
Valpuri, s. 22.04.1781 Kuru, Olkitaipale 7
YLÖJÄRVI (YLINEN) Aleksius, s. 28.07.1868 Ruovesi, Murole, Kovettu 19
Antti, s. 30.11.1862 Ruovesi, Murole, Kovettu 19
Idamiina, s. 01.05.1856 Ruovesi, Murole, Kovettu 19
Juha, s. 09.12.1858 Ruovesi, Murole, Kovettu 19, 20
Juho Kustaa, s. 01.05.1825 Ruovesi, Murole, Kovettu 11, 19
Manu, s. 18.03.1854 Ruovesi, Murole, Kovettu 19
Retriika, s. 11.09.1860 Ruovesi, Murole, Kovettu 19
YLÖJÄRVI Anna, s. 29.06.1795 Kuru, Vaakaniemi 7, 11
Antti, s. 29.11.1791 Ruovesi, Murole 11
Henrika, s. 25.03.1829 Ruovesi, Murole, Kovettu 11, 21
Johanna, s. 02.02.1819 Ruovesi, Murole, Kovettu 11, 12
Matti, s. 04.03.1755 Ruovesi, Murole 11, 86
Ulla Vilhelmiina, s. 02.05.1820 Ruovesi, Murole, Kovettu 11, 17
Ö Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
ÖSTMAN Helena (Leena), s. 19.08.1806 Kuru, Vaakaniemi, Toikko 85, 88
Henrika Vilhelmiina, s. 16.02.1839 Tyrväntö, Uskela, Pöytäkivi 88
Josua Elias, s. 12.09.1843 Tyrväntö, Uskela, Pöytäkivi 88
Mathilda Josefiina, s. 27.02.1846 Tyrväntö, Uskela, Pöytäkivi 88
Serafia, s. 20.04.1835 Kuru, Tyrkkölä, Nygård 88
Tuomas, s. 16.09.1810 Luopioinen, Kantola 88
| Alku | Suku- ja myöhempi nimi-hakemisto | Paluu |


| Alku | Paikkakunnat

(Tampere) 24 , 91
Bulgaria 93
Harju 84
Hattula 95
Hauho 94 , 96
Heinola 41
Helsinki 32 , 59
Hiitola 55
Huittinen 34
Hämeenkyrö 44
Hämeenlinna 54 , 93 , 94 , 95
Ikaalinen 85
Impilahti 67
Janakkala 41
Jyväskylä 53
Kangasala 56 , 79
Kauniainen 55
Keuruu 5 , 97
Kuhmo 61
Kuru 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 97
Lappeenranta 40 , 41
Lapua 31
Latvia 2 , 3
Lieto 3 , 32
Luolaja 95
Luopioinen 88
Maaria 3
Messukylä 53 , 54 , 55 , 58 , 74 , 89
Messukylä (Kyttälä) 53
Messukylä (Tampere) 53 , 56
Mouhijärvi 31 , 90
Orivesi 45 , 57
Oulu 34 , 37 , 92
Parkano 35 , 63 , 67
Pedersöre 55
Pielavesi 94
Pirkkala 10 , 23 , 24 , 87
Puola 58
Pyhämaa 54
Pälkäne 88
Rajajoki 43
Riika 3
Ruotsi 4 , 41
Ruovesi 4 , 5 , 10 , 11 , 12 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 23 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 34 , 78 , 86 , 87 , 97
Saarijärvi 27
Sahalahti 56
Saksa 1 , 2
Saltvik 53
Sauvo 32
Sievi 57
Suoniemi 15 , 32 , 44
Sysmä 57
Talvisodassa 74
Tammela 39
Tampere 13 , 32 , 43 , 49 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 59 , 60 , 63 , 78 , 86 , 90 , 91
Teisko 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 17 , 21 , 25 , 26 , 45 , 46 , 47 , 48 , 53 , 60 , 70 , 71 , 75 , 80 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86
Teisko (Kuru) 22
Toholampi 57
Turku 32
Tuulos 93 , 96
Tyrväntö 32 , 88
USA 53 , 58
Vaasa 54
Vahto 44
Vanaja 93 , 94 , 95 , 96
Vesilahti 32 , 68
Viiala 54
Viipuri 54 , 59
Viitasaari 40 , 41
Viljakkala 35
Virrat 50 , 51 , 75
Ylöjärvi 21 , 45 , 52 , 83 , 84
Ylöjärvi. Pengonpohja 67
Äyräpää 41